Hoiva-avustajat ovat tärkeä osa hoitoketjun toimivuutta

Uutinen

Ammattiopisto Lappian sosiaali- ja terveysalalla Kemissä alkaa lokakuussa Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille oppisopimuskoulutuksena. Koulutus on opiskelijalle maksuton, se edellyttää työsuhdetta ja on kestoltaan noin vuoden. Hoiva-avustajilla on yhä tärkeämpi rooli hoitoketjussa. Sosiaali- ja terveysalan työpaikolla on erityyppisiä tehtäviä. Niissä kaikissa ei tarvita lähi- tai sairaanhoitajan koulutusta.

— Hoiva-avustajan työ on tärkeä osa hoito- ja hoivatyötä. He työskentelevät sosiaali- ja terveysalan avustavissa tehtävissä. Keskeisiä tehtäviä ovat asiakkaiden ohjaus ja avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, esimerkiksi peseytymisessä, ruokailussa, pukeutumisessa sekä liikkumisessa. He huolehtivat asiakkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta arjen toimissa ja tuottavat omassa roolissaan laadukasta hoivaa esimerkiksi vammaisten tai vanhusten palvelutaloissa ja hoivakodeissa, kertoo Lappian sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Johanna Antinoja.

Hoiva-avustajan ihmisläheinen työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja valmiutta työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Uuden henkilöstömitoituksen myötä hoiva-avustajien määrä lisääntyy hoivakodeissa, joten kouluttautuneiden hoiva-avustajien työllisyystilanne on hyvä. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus täydentää opinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon.

Oppisopimusopiskelija on määräaikainen työntekijä

— Hoiva-avustajakoulutukseen voi hakeutua, jos hakijalla on alan työpaikka, jossa oppisopimusopinnot voi suorittaa. Työnantaja maksaa oppisopimuksella opiskelevalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tämän lisäksi Oppisopimuspalvelut korvaavat opiskelijalle esimerkiksi matkakulut näyttöpäiviltä ja opetuspäiviltä, mikäli matka kotoa on yli 10 kilometriä yhteen suuntaan joko bussilla tai omalla autolla. Lisäksi maksamme työnantajalle koulutuskorvausta. Summa on tämän koulutuksen osalta 150 euroa/kk, kertoo Lappian Oppisopimuspalvelujen asiakkuusvastaava Jenni Alaoja.

Author