Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään –hankkeessa kehitetään koulutusasteet läpäisevä työharjoittelupaikkamalli

Uutinen

Koulutuskeskus REDU koordinoi maakunnallista Lapin yhteinen harjoittelupolku –työelämään –hanketta, jossa osatoteuttajina ovat Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Lapin Yliopisto.

Hanke toimii koko Lapin alueella ja yhteishankkeena voidaan vastata erilaisten työnantajien ja eri koulutusasteilla opiskelevien opiskelijoiden tarpeisiin yhteisen harjoittelupaikkamallin kehittämisessä. Jokainen osatoteuttaja tuo malliin omat näkökulmansa ja tietämyksensä opiskelijoiden tarpeista, jolloin työharjoittelupaikkamalli ja -järjestelmä vastaa kaikkien koulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden ja työelämän tarpeita.

Hankkeessa kehitetään uudenlainen lappilaiset oppilaitokset yhdistävä työharjoittelupaikkamalli, joka helpottaa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista. Hankkeessa kartoitetaan oppilaitoksissa käytössä olevat työharjoitteluun ja työelämässä oppimiseen ohjaamiseen käytetyt keinot ja järjestelmät, joita yhdistetään ja kehitetään toimivammaksi ja yhtenäiseksi toimintamalliksi. Yrittäjien ja muiden työnantajien näkökulmasta selkeä tapa hakea opiskelijoita työharjoitteluun, työelämässä oppimiseen ja töihin yhtenäisen mallin kautta helpottaa opiskelijoiden kiinnittymistä työelämään. Harjoittelun käytäntöjen kehittämisellä halutaan lisätä opiskelijoiden arvostusta työelämässä ja saada yrityksiin uutta osaavaa työvoimaa. Hyvät kokemukset taltioidaan videoin, blogitekstein ja muiden viestinnän keinojen avulla ja niitä hyödynnetään uusien yrityksien ja työnantajien ja opiskelijoiden innostamisessa mukaan.

Tuoretta koulutustietoa koko Lapin alueelle

Hankkeessa viedään tuoretta koulutustietoa koko Lapin alueelle ja kehitetään opiskelijaharjoittelijoiden ja yritysten sekä muiden työnantajien kohtaamista Lapin laajuisesti. Hankkeessa kehitetään koulutusasteet läpäisevä työharjoittelupaikkamalli, jota osatoteuttajat kehittävät yhdessä omista näkökulmistaan käsin. Työharjoittelupaikkamallin tavoite on yhteinen; saada opiskelijaharjoitteluita lisättyä yrityksissä ja muissa työpaikoissa ja turvata osaavan työvoiman saatavuus Lapissa myös jatkossa. Hanke toimii koko Lapin alueella ja yhteishankkeena voidaan vastata erilaisten työnantajien ja eri koulutusasteilla opiskelevien opiskelijoiden tarpeisiin yhteisen harjoittelupaikkamallin kehittämisessä. Jokainen osatoteuttaja tuo malliin omat näkökulmansa ja tietämyksensä opiskelijoiden tarpeista, jolloin työharjoittelupaikkamalli ja -järjestelmä vastaa kaikkien koulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden ja työelämän tarpeita.

— Mallin tarkoituksena on tuoda opiskelijoita ja yrityksiä paremmin yhteen, jotta opiskelijat saavat hyviä kokemuksia lappilaisissa yrityksissä työskentelyssä ja kiinnittyvät Lapin työelämään. Yritykset saavat
osaavaa työvoimaa jatkossakin ja oppivat hyödyntämään opiskelijoiden osaamista eri tavalla ja eri aloilta kuin aiemmin. Lappia vastaa osaltaan opiskelijoiden ohjauksesta ja harjoittelupaikkamallin kehittämisestä. Lappia tuo mukaan yritysyhteistyön omien alueellisten verkostojensa kautta ja antaa yhteiseen työskentelyyn opiskelijoidensa näkökulmia harjoitteluun liittyen, kertoo projektikoordinaattori, lehtori Sirpa Leinonen.

Hanke on käynnistetty 1.1.2021 ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitus, jota koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, on kokonaisuudessaan 615 139 euroa, josta Lappian osuus on 110 458 euroa.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Leinonen Sirpa

Lehtori
puh.+358407470750
Matkailuala
Muonio, Koulutie 8

Palokangas Tuomo

Osaamispalvelujohtaja
Osaamispalvelut
Tornio, Urheilukatu 6