Ergonominen potilassiirto edistää sekä asiakasturvallisuutta että hoitajan työturvallisuutta

Uutinen

— Matti on 26-vuotias CP-vammainen asiakas. Hän on jatkuvasti riippuvainen toisen ihmisen avusta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Siirtymissä hän tarvitsee kahden ihmisen avustuksen tai nostinsiirron…

Näin alkoi yksi Potilassiirtojen ergonomiakoulutuksen lähipäivien käytännön harjoitustehtävistä, jotka Lappian sosiaali- ja terveysalan opettaja, vastuukouluttaja Heikki Alatalo oli laatinut koulutusryhmälle.

Lappian sosiaali- ja terveysalan järjestämään Potilassiirtojen ergonomiakoulutukseen on osallistunut hoitajia alan erilaisista palveluyksiköistä muun muassa kotihoidosta, vuodeosastoilta ja sairaalan osastoilta.

Hoitotyön fyysisesti raskaimpia työtehtäviä ovat asiakkaan liikkumisen avustaminen, nostot ja siirrot. Potilassiirtojen ergonomian keskeisenä tavoitteena on kehittää hoitotyötä ja vähentää hoitajien fyysistä kuormitusta, hyödyntää monipuolisesti apuvälineitä ja varmistaa asiakasturvallisuus.

— Potilassiiroissa on tärkeää aina tehdä ensin tilannearvio asiakkaan avustustarpeesta ja varmistaa, että on tarpeeksi tilaa siirtämiseen. Asiakkaan ja myös hoitajan omien voimavarojen mukaan arvioidaan voidaanko siirto tehdä asiakkaan liikkumista avustaen ja tukien. Silloin hyödynnetään omaa kehoa ja esimerkiksi sänkyä tai tuolia liikkeen ja painonsiirron tukena. Jos asiakkaan voimavarat ja liikuntakyky eivät tähän riitä hyödynnetään apuvälineitä ja monesti myös omaa mielikuvitusta, avaa opettaja Heikki Alatalo potilassiirtojen peruslähtökohtia.

Koulutuksen aikana opeteltiin käyttämään erilaisia työtä helpottavia siirto- ja avustustekniikoita, sekä erilaisia siirtojen ja nostojen apuvälineitä käytännön harjoitusten avulla. Nostimista käytössä olivat seisomanojanostin ja siirrettävä liinanostin. Käytännön harjoituksissa opeteltiin käyttämään myös vielä hieman harvinaisempia avustamisen apuvälineitä kuten liukukintaita.

Koulutukseen osallistui lähihoitaja Satu Vesa, joka työskentelee Mehiläinen Länsi-Pohjan keskussairaalan sisätauti- ja infektio-osaston vuodeosastolla. Hän valmistunut reilu vuosi sitten ja hän on tyytyväinen, että pääsi koulutukseen jo nyt.

— Nyt, kun on vain vähän aikaa valmistumisesta, ei ole vielä ehtinyt ”pinttyä lihasmuistiin” huonoja työtapoja ja on helppo ottaa käyttöön uusia tapoja tehdä työtä ja hyödyntää niitä potilastyössä. On hyvä käyttää enemmän aikaa ja ajatusta omasta työergonomiasta huolehtimiseen. Haasteena on usein ahtaat tilat, joissa kalusteita ei ole juurikaan mahdollista siirrellä. Myös kiire on yksi osatekijä, joka monesti ikävä kyllä karsii juuri sitä hoitajan ergonomista toimintaa. Potilas-turvallisuudesta huolehditaan kyllä kaikissa tilanteissa. Täällä koulutuksen käytännön harjoituksissa on ollut hienoa yhdessä miettiä, suunnitella potilassiirtoja ja kokeilla erilaisia apuvälineitä, summaa Satu Vesa koulutuksen hyötyjä.

Lähihoitaja Satu Vesa hoitotyön luokassa nojaa  jumppapalloon. Taustalla hoitotyötarvikkeita ja potilasnukkeja.
Satu Vesa korostaa koulutuksessa saatua vertaisoppimista ja tiedon jakamista.

Lappia vastaa oppisopimuskoulutuksen tarpeeseen

Työelämässä tapahtuvat muutokset haastavat henkilökuntaa kehittymään kaikilla aloilla. Varsinkin sosiaali- ja terveysalan julkiset sekä yksityiset yritykset ovat löytäneet mahdollisuuden kehittää osaamista oppisopimuskoulutuksella, joka ei johda tutkintoon.

— Tästä hyvä esimerkki on tämäkin koulutus, joka on ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta. Useasti viesti tarpeesta tulee oppisopimuspalveluihin joko minulle tai asiakkuusvastaavalle. Lähdemme alojen koulutuspäälliköiden ja opettajien kanssa suunnittelemaan koulutusta, johon kaikilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua. Tiedotamme koulutuksista Lappian koulutuskalenterissa ja somekanavissa. Kuuntelemme herkällä korvalla työelämää ja saamiemme palautteiden pohjalta esimerkiksi tämän koulutuksen päivitettyyn sisältöön on lisätty toiminnallisuutta. Uudistettu koulutus, Toiminnallisuuteen ohjaaminen ja ergonominen työskentely, alkaa loppuvuodesta 2023, kertoo Lappian oppisopimuspalveluiden asiakkuuspäällikkö Mirja Anttila.

Lisätietoja

Koulutuksen sisällöstä
Heikki Alatalo
opettaja, vastuukouluttaja
Sosiaali- ja terveysala
Ammattiopisto Lappia
puh. 050 310 9475
heikki.alatalo(at)lappia.fi
Oppisopimukseen liittyvät kysymykset ja ilmoittautuminen koulutukseen
Jenni Alaoja
asiakkuusvastaava
Oppisopimuspalvelut
Ammattiopisto Lappia
puh. 040 131 9297
jenni.alaoja(at)lappia.fi

Kirjoittaja