Ammattilukiotoiminta

Yleinen

Ammattilukiotoiminnassa opiskelet rinnakkain ammatti- ja lukio-opintoja. Ammattilukiotoiminnassa voit suorittaa kaksois- tai kolmoistutkinnon ammatillisen perustutkinnon suorittamisen yhteydessä. Kaksoistutkinnossa suoritat samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Kolmoistutkintoon tarvitset lisäksi lukion päättötodistukseen vaadittavat opinnot. Kaksoistutkinnon suorittaminen kestää 3,5 – 4 vuotta.

Voit suorittaa lukio-opintoja kaikkien Lappian perustutkintojen yhteydessä.

Miksi yhdistää ammatilliset opinnot ja lukio-opinnot?

Ammattilukiotoiminta on hyvä vaihtoehto sinulle, joka olet kiinnostunut sekä kädentaitojen että teoreettisten aineiden opiskelusta. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneena sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus ja lukio-opinnot lisäävät jatko-opintovalmiuksiasi.

Yhdistelmätutkinto kannattaa, jos suunnittelet jatko-opintoja esimerkiksi ammattikorkeakoulussa. Osaat jo ammatin perusasioiden lisäksi äidinkieltä, kieliä ja matematiikkaa lukiotasoisesti. Lukio-opinnot parantavat lisäksi opiskelutaitojasi. Työelämä tarvitsee kieli- ja monitaitoisia ammattilaisia. Ammattilukiotoiminnan kautta saat vahvan pohjan työelämää ja jatko-opintoja varten.

Opiskelu

Ammattiopistossa opiskelet ammatillisia opintoja 120 – 135 osaamispistettä (osp). Lukiossa opiskelet ammatillisen perustutkinnon yhteiset ja valinnaiset opinnot sekä ylioppilastutkinnon edellyttämät opinnot. Suoritat lukio-opintoja, jotka sisältävät ainakin viiden pakollisen aineen oppimäärät sekä ylioppilaskokeet.

Ylioppilastutkintotodistuksen voit saada vasta kun sekä ammatilliset opinnot että lukio-opinnot ovat vaaditulta osin suoritettuna. Ammattilukiotoimintaan osallistuva ei saa lukion päättötodistusta.

Ammattilukiotoiminnassa sinulta vaaditaan aitoa kiinnostusta opiskeluun, sitoutumista muita suurempaan työmäärään, itseohjautuvuutta, hyviä opiskelutaitoja sekä päämäärätietoista otetta.

Opetus on maksutonta. Ruokailla voit siinä oppilaitoksessa, jossa olet kulloinkin opiskelujaksolla. Saat normaalit opintososiaaliset edut.

Hakeminen

Ammattilukiotoimintaan osallistuva hakeutuu ensisijaisesti ammatilliseen perustutkintoon. Lukioon ilmoittaudutaan erikseen toivomasi lukion ilmoittavalla tavalla. Hakeutuminen ammatilliseen tutkintoon osoitteessa www.opintopolku.fi.

Author