Ammatillisen koulutuksen liikkuvuus elpyi vähitellen vuonna 2022

Uutinen

Ammattiopisto Lappiassa kansainväliset liikkuvuusjaksot käynnistyivät keväällä 2022, heti koronarajoitusten poistuttua. Vuoden 2022 aikana liikkuvuusjaksolla kävi 66 opiskelijaa ja Lappiaan tuli 20 ulkomaista opiskelijaa. Asiantuntijoitamme eli opettajia ja muuta henkilöstöä kävi liikkuvuusjaksolla 40 henkilöä ja meillä vieraili 11 ulkomaista asiantuntijaa.

Lappian liikkuvuusjaksojen kohdemaita ovat mm. Ruotsi, Norja, Viro, Saksa, Italia, Itävalta, Espanja ja Malta. Opetushallitus tukee myös vaihtoja kumppanuusverkostojen maihin, joissa olemme mukana, esimerkiksi Japaniin ja Kanadaan.

Valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliset liikkuvuusjaksot käynnistyivät viime vuonna vähitellen koronasulkujen jälkeen. Vuonna 2022 ammatillisesta koulutuksesta lähti opintoihin tai työhönsä liittyvälle ulkomaanjaksolle yhteensä 2 708 opiskelijaa ja 2 570 opettajaa tai muuta henkilöstöä.

Vuonna 2022 Suomeen saapui 3 586 ja Suomesta lähti 2 570 opettajaa ja muun henkilöstön edustajaa. Edellisenä vuotena 2021 henkilöstöä liikkui muutamia satoja.

Ulkomaille lähteneiden opiskelijoiden ulkomaanjakson tarkoitus on useimmiten työelämässä oppiminen. Myös Suomeen saapuvat opiskelijat tulivat useimmiten työelämässä oppimaan. Erasmus+ -ohjelman strategisiin kumppanuushankkeisiin liittyville jaksoille lähti 13 % opiskelijoista. Koulutusalakohtaisessa tarkastelussa ulkomaille lähti eniten palvelualojen opiskelijoita. Toiselle sijalle nousi tekniikan alat ja kolmannelle kauppa ja hallinto.

Opettajat ja muu henkilöstö lähtivät vuonna 2022 ulkomaille useimmiten työelämäjaksolle tai muun syyn vuoksi. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi yhteistyöprojekteihin ja erilaisiin kehittämishankkeisiin liittyvät matkat tai valmistelevat vierailut.

— Lappian KV-opiskelija- ja asiantuntijavaihdot ovat jatkuneet vilkkaina. Ilahduttaa, että kyselyjä on tullut Lappian eri toimipisteistä ja eri aloilta, jotka eivät aiemmin ole olleet mukana KV-liikkuvuusjaksoilla. Meillä on Euroopassa ja Kanadassa pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia sekä oppilaitoksiin että työelämään. Kiinnostus myös lähialuekansainvälisyysjaksoille Ruotsiin ja Norjaan on lisääntynyt ja liikkuvuusjaksoille lähdetään tänä kesänäkin juuri Norjaan, kertoo Lappian KV-koordinaattori Marja-Liisa Tyystälä.

Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2022, OPH

EU:n lippu ja teksti Erasmus plus

Kirjoittaja