Lapin teollisuusyritysten iltapäivä Torniossa

19.09.2023 14:00 - 17:30

Lapin menestyminen tulevaisuudessa perustuu yritysten kasvulle, osaamiselle ja innovaatioille. Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on ratkaiseva merkitys yritysten tuottavuuden kasvussa sekä toimialojen uudistumisessa.

Lappilaisista yrityksistä vain 15% tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa ja yhteistyöstä 38 % on uusien tuotteiden, teknologioiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseen liittyvää kehitystyötä. Yritykset odottavat TKI-yhteistyöltä etenkin osaamisen vahvistamista, ajankohtaista tietoa markkinoista ja tulevaisuuden trendeistä sekä tietoa uuden teknologian käyttöönoton mahdollisuuksista. (Lapin yritysbarometri 2022)

Lappilaisten yritysten ja TKI-organisaatioiden (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, ammatilliset oppilaitokset) yhteistyötä on syytä entisestään vahvistaa ja yrityksillä onkin selkeästi kiinnostusta TKI-organisaatioiden kanssa tehtävää yhteiskehitystä kohtaan. Kutsumme lappilaisia teollisuusyrityksiä viettämään iltapäivää kanssamme Tornioon ja keskustelemaan siitä, miten yritykset voivat hyödyntää alueella tehtävää soveltavaa tutkimusta, kehittämisympäristöjä sekä kehittämishankkeita liiketoiminnan kehittämisessä.

Tuomme iltapäivään tarjolle vihreän ja digitaalisen teollisuuden osalta kärkiosaamisemme, johon pääset vapaamuotoisesti tutustumaan iltapäivän aikana. Tilaisuudessa on myös tavattavissa yritysrahoituksen asiantuntijoita.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin kauppakamari, Lapin ammattikorkeakoulu, REDU, Lappia ja Business Tornio.

Aika: 19.9.2023 klo 14.00-17.30
Paikka: Park Hotel Tornio
Kenelle: Lapissa toimiville teollisuuden pk-yrityksille
Ohjelma: https://arcticsmartness.fi/lapin-teollisuusyritysten-iltapaiva-19-9-2023/
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/sV2qnj9K6GVedWPZA

Tapahtuman verkkosivut: https://arcticsmartness.fi/lapin-teollisuusyritysten-iltapaiva-19-9-2023/

 

Lisätietoa:

Heino Vasara, Lapin Ely-keskus
heino.vasara@ely-keskus.fi

Paula Heikkilä, Lapin liitto
paula.heikkila@lapinliitto.fi

Ilmoittautumisaika: 15.09.2023 00:00