Lappiasta entistä parempi opiskelupaikka – opiskelijat mukana kehittämisessä

Uutinen

Lappian opiskelijafoorumi kokoontui ensimmäistä kertaa 9.12.2021. Opiskelijalähtöisesti toteutetun foorumin tavoitteena on yhdessä kehittää Lappian toimintaa ja tehdä Lappiasta entistä parempi opiskelupaikka. Ensimmäisessä foorumissa oli mukana 22 opiskelijaa eri aloilta. Mukaan toivotaan edustusta jokaisesta ryhmästä.

– Kaiken taustalla on se, että haluamme tehdä Lappiasta paremman paikan opiskella. Opiskelijoiden näkökulma on erittäin tärkeä: ilman opiskelijoiden mielipiteitä ei voida tietää, miten voimme Lappiaa parantaa, toteaa Lappian kuraattori Petri Sakko.

Opiskelijafoorumin tarkoituksena on kuulla ajatuksia ja ideoita siitä, mihin suuntaan opiskelijoiden näkökulmasta Lappiaa ja Lappian asioita tulisi kehittää. Opiskelijaryhmän edustajat vievät tietoa aloille ja vastaavasti aloilta tulee asioita käsiteltäväksi ja puhuttavaksi foorumiin. Foorumi järjestetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Osallistumisesta saa opintopisteitä sekä todistuksen, josta on apua työnhaussa.

– Jokaisella teolla on merkitys: vaikuttaminen on tärkeää, sillä se lisää ammatillisen koulutuksen läpinäkyvyyttä, sanoo Lappian opiskelija Sammeli Näkkäläjärvi.

Kuvassa kaksi Lappian opiskelijaa
Pekka Riihiaho (vasemmalla) ja Sammeli Näkkäläjärvi luotsasivat opiskelijafoorumia ja kannustivat opiskelijoita vaikuttamaan

Opiskelijoiden ja johdon välinen viestintä on tärkeää, ja foorumi on siihen hyvä kanava. Palautetta voi antaa myös suoraan esimerkiksi opettajalle tai omaohjaajalle. Opiskelijoiden antaman palautteen pohjalta Lappian toimintaa voidaan kehittää, esimerkiksi palautteen ansiosta Lappian toimipisteille on tulossa lajittelupisteet.

– Opiskelijakunnan kautta on tullut lajittelupisteistä viestiä. Sitä kautta aloitettiin selvitystyö, ja nyt jokaiselle kampusalueelle on tulossa lajittelupisteet. Ideoista kannattaa puhua ja viedä niitä eteenpäin, kertoo osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.

Foorumissa järjestettiin ajatuspaja, jossa pohdittiin vaikuttamisen keinoja sekä vaikuttamisen tärkeyttä. Tärkeimmiksi vaikuttamisen keinoiksi nähtiin osallistuminen keskusteluun sekä muiden mielipiteiden kuunteleminen, ja opiskelijafoorumi koettiin tähän hyvänä alustana. Vaikuttaminen koettiin tärkeäksi, sillä ilman vaikuttamista asiat eivät voi kehittyä. Vaikuttamalla parannetaan viihtyvyyttä ja tehdään Lappiasta entistä parempi paikka opiskella.

Kuvassa ryhmä opiskelijoita ajatuspajassa Lappiasalissa

Ajatuspajassa keskusteltiin myös maskiasemista ja käytettyjen maskien hävittämisestä, vierasparkkipaikoista sekä yleisestä viihtyvyydestä, joka koettiin Tornion kampuksella hyväksi. Kesätyönhakuun sekä veroasioihin toivottiin lisää opastusta ja opiskelumateriaaleja toivottiin enemmän sähköisenä versiona.

Seuraavan foorumin teemana on, millainen on Lappia vuonna 2030 ja millaista opiskelu silloin on. Mikäli vaikuttaminen opiskelijafoorumissa kiinnostaa, voi mukaan liittyä ottamalla yhteyttä kuraattoriin.

Kuvassa infoboksi, jossa kerrotaan opiskelijoiden tapoja vaikuttaa Lappian toimintaan

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Sakko Petri

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358406605725
Yhteiset opinnot
Tornio, Urheilukatu 6

Granfors Maria

Kuraattori
puh.+358504303111
Opiskelijahuolto
Kemi, Tietokatu 2