Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Yleinen

Kenelle?

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on suunnattu julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoille, jotka työskentelevät työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehinä. Koulutus sopii myös työhön osallistuvalle työnjohdolle. Voit olla esimiesasemassa tai siirtymässä näihin tehtäviin ja haluat vahvistaa esimiestyöhön liittyvää johtamisosaamista.

Tavoite

Kehityt työssäsi ja saat siihen uusia ideoita ja ajatuksia. Osaat suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä, perehdyttää työyhteisösi jäseniä sekä toimia rakentavasti erilaisissa työyhteisön tilanteissa. Saat hyvät viestinnälliset valmiudet ja kehität vuorovaikutustaitojasi myös palautteen antajana.

Pakollinen tutkinnon osa on Lähiesimiehenä toimiminen, minkä lisäksi syvennät osaamistasi kahdella valitsemallasi osa-alueella: Asiakassuhteiden hoito, Toiminnan kannattavuus, Henkilöstötyö tai Kehittämissuunnitelma.

Toteutus

Koulutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, ryhmä- ja yksilöohjausta sekä työyhteisöösi sovellettavia oppimistehtäviä. Osaaminen näytetään tutkinnon osien näytöissä pääsääntöisesti omalla työpaikalla ja omassa työtehtävässä. Lähipäiviä on yhteensä 13 ja koulutuksen kesto on noin 1 vuosi. Tutkinnon voi suorittaa omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuksella.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Pesonen Regina

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358401847237
Johtamiskoulutukset
Tornio, Urheilukatu 6