Luontoalan erikoisammattitutkinto, luonnontuotekehittäjä

Kuvaus:

Tutkintonimike: Luonnontuotekehittäjä

Toteutus:

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja etäopetuksena henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskeluaika on n. kaksi vuotta. Opetuksessa hyödynnetään Itslearning verkkoympäristöä. Opetukseen sisältyy omatoimista opiskelua ohjatusti etätehtävien ja verkko-opetuksen avulla.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena tai omaehtoisena kouluttautumisena. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta ja työnantajan sitoutumista koulutukseen.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, ota yhteyttä asiakkuusvastaavaan tai oppisopimuspalveluihin.

Hae koulutukseen 15.3.2024 mennessä Lappian nettisivuilla osoitteessa www.lappia.fi/koulutushaku

Tutkinnon rakenne:

Pakolliset tutkinnon osat, kaksi tutkinnon osaa 75 osp
• Luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus 45 osp
• Luonnontuotealan verkostoissa toimiminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, kolme tutkinnon osaa 105 osp
• Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen, 35 osp
• Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen 35 osp
• Luonnontuotealan kouluttajana toiminen, 35 osp
• Kehittämisprojektin toteuttaminen luonnontuotealalla, 35 osp
• Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitys ja innovointi, 35 osp
• Luonnontuotteiden aineosiin perustuvien tuotteiden tuotekehitys ja innovointi, 35 osp
• Luonnon käsityö- ja koristemateriaalien tuotekehitys ja innovointi, 35 osp
• Luonnontuotteiden viljelytoiminnan kehittäminen, 35 osp
• Luonnontuotteiden käytön edistäminen palveluissa, 35 osp
• Toimiminen luonnontuotteiden kansainvälisessä kaupassa, 35 osp


Sisältö ja aikataulu
Pakolliset tutkinnonosat/ koulutuksen sisällöt
Koulutuksen aloitus ja henkilökohtaistamisesta sopiminen 18.3.-31.3.2024.

1. Luonnontuotealan verkostoissa toimiminen
Toimii luonnontuotealan toimintaympäristössä ja alan verkostoissa sekä johtaa vastuullisesti luonnontuotealan toimintaa tai hanketta. Kevät 2024

2. Luonnontuotteiden talteenotot, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus, luonnon kasvit.
Toimii ja ohjaa toimimaan luonnontuotealaa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja huolehtimaan turvallisuudesta. Kevät-kesä 2024

3. Luonnontuotteiden talteenotot, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus, luonnon sienet
Toimii ja ohjaa toimimaan luonnontuotealaa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja huolehtimaan turvallisuudesta. Syksy 2024

4. Luonnontuotteiden talteenotot, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus, luonnon marjat
Toimii ja ohjaa toimimaan luonnontuotealaa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja huolehtimaan turvallisuudesta. Syksy 2024

Valinnaiset tutkinnonosat

5. Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen
Asiantuntijuus luonnonkasvien tunnistamisessa ja myrkytystapauksissa
Tunnistus makroskooppisesti myrkylliset kasvi- ja sienilajit sekä ruokasienilajit
Sienten mikroskooppisessa tunnistamisessa mikroskooppinäytteet annetuista lajeista.
Myrkytysoireiden tunnistaminen.
Lajintunnistustentti makroskooppisesti 100 % liitteiden 1 ja 2 lajilistojen myrkyllisistä kasvi- ja sienilajeista sekä ruokasienilajeista tunnistamalla 80 % muista liitteiden 1 ja 2 lajilistojen kasveista ja sienistä
Mikroskooppisesti sienten tunnistus vähintään 75 % lajeista. Kevät-Kesä 2025

6. Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen
Arvioi yrityksen liikeidean ja sen tuotteiden aseman kotimaisessa kilpailukentässä.
Kansainvälinen kauppa, yhteistyötahot, alihankkijat/ omassa yrityksessä tai yhteistyöyrityksessä toimiminen.

7. Luonnontuotealan kouluttajana toimiminen
Luonnontuotealan koulutuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu, koulutusmateriaalin tuottaminen
Luontoala, luonnontuotealan osaamisalan koulutus

8. Kehittämisprojektin toteuttaminen luonnontuotealalla
Suunnitella ja toteuttaa luonnontuotealan kehittämisprojektin
Huomioi kansalliset ja kansainväliset kehityssuunnat
Laatii yhteistyössä alan toimijoiden kanssa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin

9. Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitys ja innovointi
Omavalvonta, lainsäädäntö, raaka-aineiden hankinta ja asiakkaiden sekmentointi. Tuotteiden reseptiikka, valmistusmenetelmät, analyysit, pakkaukset, kustannustehokkuus ja markkinointi.
Syksy 2024 väh.3 tuotetta, tuoteperhe, at tutkinnon tuotteen jatkokeh.

10. Luonnontuotteiden aineosiin perustuvien tuotteiden tuotekehitys ja innovointi
Tuotekehitys voi kohdistua elintarvikkeisiin tai hyvinvointia edistäviin tuotteisiin
vähintään yhdestä raaka-aineesta: sienet, yrtit, marjat, pihka, hiili, terva, mahla, pettu, pakuri tai vastaava raaka-aine. Kevät 2025

11. Luonnon käsityö- ja koristemateriaalien tuotekehitys ja innovointi
ohjata luonnon käsityö- ja koristemateriaalien käyttöä. Punonta, kasveilla värjäys, koristelut ja floristiikka
Tuotteistaminen ja kustannustehokkuus.

12. Luonnontuotteiden viljelytoiminnan kehittäminen
Uutta lajistoa koeviljelyyn, yhteistyökumppaneita ja verkostoitumista.
Viljelysuunnitelma, viljelytekniikka, viljelyn taloudellinen hallinta, sadonkorjuu, varastointi ja käsittely
Perustaa luonnonkasvien viljelyn tai puoliviljelyn, sopimusviljelmä. Kevät 2024

13. Luonnontuotteiden käytön edistäminen palveluissa
Tunnistaa keskeisimmät luontoon ja luonnontuotteisiin liittyvät tuoteryhmät ja niiden käytön palveluissa
Riskienhallinta ja säädösten noudattaminen ohjauksessa.
Markkinointimateriaali, verkostoituminen, toiminnan taloudellisuus ja kestävä kehitys.

14. Toimiminen luonnontuotteiden kansainvälisessä kaupassa

Hinta:

Oppisopimus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.
Omaehtoisessa kouluttautumisessa opiskelijan maksuosuus on 250 €.

Tulosta sivu

Opiskelumuoto:

Monimuotototeutus

Hakuaika:

15.03.2024 asti

Aloitusajankohta:

18.03.2024

Paikkakunta:

Muonio

Kohderyhmä:

Koulutus sopii henkilölle, joka haluaa toimia luontoalan palvelu- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksen käynyt osaa soveltaa syvällistä tietoa luonnosta ja toimia luontoalan erikoisosaajana, lajitunnistusosaajana, luonnontuotteiden talteenoton ja alan kehittämisen koordinoijana ja asiantuntijana. Tutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai työntekijänä luonnontuotealan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Lisätietoja:

Vaatimuksena Luontoalan ammattitutkinnon, luonnontuoteosaamisalan lajitunnistusosaaminen


Kouluttaja Rauni Korva-Hyötylä, puh. 040 185 6425
Toimipaikkapäällikkö Jaakko Sorvoja, +358505715207
Asiakkuusvastaava Jaana Patokoski, puh. 040 648 7583
etunimi.sukunimi@lappia.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Katso toteutussuunnitelma Hae suoraan oppilaitokseen

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

 • Luonnontuoteraaka-aineiden tuottaminen 30 osp, tutkinnonosa

  Paikkakunta:
  Verkkototeutus
  Hakutavat:
  Jatkuva haku
 • Luontoalan ammattitutkinto Muoniossa, luonnontuotealan osaamisala

  Paikkakunta:
  Muonio
  Hakutavat:
  Hakuaika
  Viimeinen hakupäivämäärä: 15.3.2024
 • Luontoalan ammattitutkinto, monimuotokoulutus ERÄ- JA LUONTO-OPAS PELLO

  Paikkakunta:
  Pello
  Hakutavat:
  Hakuaika
  Viimeinen hakupäivämäärä: 22.5.2024