Väyläopinnot Lapin AMKiin

Yleinen

Voit suorittaa opintojesi aikana avoimen ammattikorkeakoulun opintoja Lapin ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen voit hakea ammattikorkeakouluun opiskelemaan ilman pääsykoetta. Väyläopintoja voit suorittaa kaikilla aloilla.

Ammatilliset väyläopinnot on tarkoitettu ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille tai jo valmistuneille. Väyläopinnot ovat jatko-opintoja suunnittelevalle ja AMK-opinnoista kiinnostuneelle yksilöllinen polku Lapin AMKiin.

Väyläopiskelu

 • Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.
 • Opiskelu voi olla joko päivä-, monimuoto- tai verkko-opetusta.
  • Päiväopinnot edellyttävät tiivistä läsnäoloa opetuksessa.
  • Monimuoto-opinnot sisältävät sekä lähiopetusjaksoja että etäopiskelua.
  • Verkko-opinnot suoritetaan verkko-oppimisympäristössä.
 • Väyläopinnot ovat koulutuskohtaisesti määriteltyjä 30 opintopisteen kokonaisuuksia.
 • Tutkinto-opiskeluaika Lapin ammattikorkeakoulussa lyhenee väyläopintojen ja ammatillisella perustutkinnolla hankitun osaamisen ja siihen liittyvän osaamisen tunnistamisen myötä. Opiskelijan hallitessa ensimmäisen lukuvuoden osaaminen, hän voi jatkaa opintojaan suoraan toiselle vuodelle tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen.
 • Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi voi rakentua esimerkiksi erilaisten näyttöjen kautta ja niistä sovitaan erikseen hops-keskusteluissa.  

Lue lisää väyläopinnoista Lapin AMK:n sivuilta.

Author