Rakennustuotealan ammattitutkinto

Kuvaus:

Suoritat koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkintonimike on Rakennustuotealan ammattitutkinto.

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat
• Talouden ja työympäristön hallinta, 30 osp

Valinnaiset tutkinnonosat (näistä suoritettava 120 osp)

Betonituotteiden valmistus
• Betonimassan valmistus 30-60 osp osp
• Muottien valmistus ja käsittely 60 osp
• Muottien varustelu 30 osp
• Raudoitustyöt 30 osp
• Raudoitteiden esivalmistus 30 ops
• Esijännitystyö 30 osp
• Valu-ja työstämiskoneiden käyttö 30 ops
• Betonin valutyö 30 osp
• Pintakäsittely ja viimeistely 30 osp
• Materiaalilogistiikka 30 osp
• Betonielementtien logistiikan hoitaminen 30 osp
• Betonituotteiden laadunvalvonta 30-60 osp
• Betonin pumppaus 60 osp
• Ammatinohjaus 30 osp

Tutkinto voi sisältää:
Ammatillisen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 20-30 osp

Koulutus toteutetaan päätoimisina opintoina, sivutoimisina opintoina tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta ja myös työnantajan sitoutumista koulutukseen. Myös omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on mahdollista, mikäli asiasta on sovittu työvoimahallinnon kanssa.

Koulutusjaksot sisältävät yllämainittujen aiheiden tietopuolisia etä- ja lähiopiskelupäiviä. Käytännön taitoja hankitaan pienryhmissä ohjatuilla perusharjoituksilla sekä harjoitusprojekteilla koulutettavien rakennustyömailla. Tavoitteiden ja sisällön tarkennus sekä yksityiskohtainen toteutussuunnitelma tehdään henkilökohtaistamisen yhteydessä koulutuksen alussa opiskelijoiden kanssa.

ePerusteet (opintopolku.fi)

Hinta:

Oppisopimus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton.

Omaehtoisessa kouluttautumisessa opiskelijan maksuosuus 350 €.
Lisäksi kustannuksia syntyy työelämän edellyttämien kortti- ja lupakoulutuksien maksuista.

Tulosta sivu

Hakuaika:

Jatkuva haku

Aloitusajankohta:

Nonstop

Paikkakunta:

Tornio

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on muutaman vuoden kokemus betonielementtien valmistuksesta, tai muutoin vastaavan osaamisen hankkineille.

Lisätietoja:

Kouluttaja Seppo Kenttälä, puh. 040 547 9647
Asiakkuusvastaava Nina Remes, puh. 050 336 8707

etunimi.sukunimi@lappia.fi

Katso toteuttamissuunnitelma