Potilassiirtojen ergonomiakortti

Kuvaus:

Potilassiirtojen Ergonomiakortti määrittää potilassiirtojen turvalliseen hallintaan vaaditun tieto- ja taitotason, huomioi Työturvallisuuslain (738/2002) velvoitteet, todentaa avustajan ammattitaidon perusliikkumisen avustamisessa ja potilassiirroissa, herättää sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota henkilöstön turvallisuusosaamiseen sekä edistää koulutuksen vaikuttavuutta.

Tavoite
Koulutuksen tarkoituksena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta. Hyvät työkäytännöt avustamis- ja siirtotilanteissa edistävät sujuvaa ja turvallista työskentelyä sekä vähentävät työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisäävät avustajan riskiarviointikykyä ja riskien hallintaa, parantavat potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa ja edistävät hoidon laatua.

Toteutus
Koulutus muodostuu infosta, etäopiskelusta verkossa, lähiopetuksesta, siirtotilanteiden käytännön harjoittelusta omalla työpaikalla ja käytännön kokeesta.

Koulutuksen sisältö:
Etäopiskelu verkossa (2kk)
-Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
-Oman kehon hallinta potilassiirroissa
-Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
-Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
-Verkkotehtävien suorittaminen (hyväksytyt suoritukset) mahdollistavat lähiopetusjaksolle osallistumisen

Lähiopetus (2 pv)
-Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento
-Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
-Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa
-Työntekijän oma riskinarviointi
-Apuvälineiden käyttö siirtotilanteissa

Siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla työpaikalla (vähintään 1 kk)

Kertaus ja Potilassiirtojen Ergonomiakortti -koulutuksen käytännön koe (1 pv)

Aika: 17.2.-12.5.2022
Info 17.2.2022 klo 14.30-16.00, johon mahdollisuus osallistua myös etänä
Lähiopetus 6.-7.4.2022 klo 8.15-16.00
Käytännön koe 11.-12.5.2022

Koulutuspaikka:
Ammattiopisto Lappia
Meripuistokatu 21
Kemi

Hinta:

450 € + alv 24%

Peruutusehto:

Ennen koulutuksen viimeistä ilmoittautumispäivää:
Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Koulutuksen viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen:
Jos peruminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua, oppilaitos veloittaa 50 % osallistumismaksusta.

Koulutuksen alettua:
Mikäli peruminen tapahtuu koulutuksen alettua, osallistumismaksu on maksettava kokonaan. Oppilaitos veloittaa osallistumismaksun myös silloin, kun ilmoittautunut jättää tulematta koulutukseen tai keskeyttää koulutuksen. Oppilaitoksesta johtuva koulutuksen ajankohdan tai koulutuspaikan oleellinen muutos oikeuttaa maksuttoman perumisen.

Tulosta sivu

Opiskelumuoto:

Monimuotototeutus

Lappia-Koulutus Oy
Hakuaika:

03.02.2022 asti

Aloitusajankohta:

17.02.2022

Paikkakunta:

Kemi

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille.

Lisätietoja:

Kouluttaja Heikki Alatalo, 050 310 9475
Myyntipäällikkö Jari Iisakka, 050 566 2120
etunimi.sukunimi(at)lappia.fi

Ilmoitan vain yhden henkilön Ilmoitan useita henkilöitä kerralla