lähikuva käsistä, jotka pitelevät kyniä

Keittiölaitteet ja -kalusteet – Tarjouskilpailutus D/19/02.08.01/2021

HUOM! Tästä hankinnasta on tehty korjausilmoitus

  • nro 2021 – 065934, joka on julkaistu HILMAssa 25.2.2021. Korjausilmoituksella päivitetään tarjouspyynnön kohtaa 6 ja Liitettä 1 Tarjouslomake, laitemäärittelyt, kuvaukset ja hintatiedot.
  • nro 2021 – 066229, joka on julkaistu HILMAssa 1.3.2021. Korjausilmoituksella päivitetään Liitettä 1 Tarjouslomake, positio 3, jääkaappi.

Tarjousta jättäessä tulee käyttää korjattua tarjouslomaketta (Liite 1).

Tarjousten jättäminen

Tarjous on toimitettava hankintayksikölle 12.3.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen: hankintapalvelut(at)lappia.fi.

Merkitse sähköpostin aiheriville tunniste ”Tarjous, Keittiölaitteet ja -kalusteet”

Yhteydenpito ja lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät lisäkysymykset tulee esittää 24.2.2021 klo 14 mennessä osoitteeseen: hankintapalvelut(at)lappia.fi. Kirjoita sähköpostin aiheriville tunniste

”Kysymykset, Keittiölaitteet ja -kalusteet”.

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään 1.3.2021 klo 16 tällä sivulla.

Tarjoajan tulee huomioida tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

Asiakirjat

Lisätietoja

Räisänen Riitta

Hankintakoordinaattori
puh.+358503109249
Talouspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6