Lappia ja Lapin AMK uusivat kumppanuussopimuksensa

​Virpi Lilja ja Tuomo Palokangas kertovat, että tässä sopimuksessa linjataan osapuolten strategisia ja operatiivisia kehittämistavoitteita tukevasta kumppanuudesta ja yhteistyöstä. 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lappia-Koulutus Oy:n ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n välinen uusi sopimus on voimassa kolme vuotta.                                             

Yhteistyö tulee jatkossa kohdentumaan koulutusväylien vahvistamiseen, koulutus- ja TKI-yhteistyön tiivistämiseen ja jatkuvan oppimisen edistämiseen koulutuskumppanuudessa.

Käytännössä yhteistyö toteutuu asiantuntijuuden ja osaamisen jakamisena sekä oppimisympäristöyhteistyössä että didaktisessa yhteistyössä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa hyödynnetään myös hankeyhteistyötä.

- Uusittu kumppanuussopimus vahvistaa Lappian ja Lapin AMKin jo pitkään jatkunutta hyvää yhteistyötä. Nyt sopimusosapuolena on myös Lappia-Koulutus Oy. Tämä tuo joustavuutta erityisesti asiantuntijuuden jakamisessa myös Lappia-Koulutus Oy:n ja AMKin välillä, sanoo Lappian innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas

Väyläopintoja sujuvana siirtymänä ammattiopistosta ammattikorkeakouluun kehitetään edelleen Avoimen AMKin opintotarjontana. Myös opiskelijoiden työharjoitteluissa ja opinnäytetöissä on mahdollisuuksia uuteen yhteistyöhön

Yhteistyötä koordinoivat Lappian innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas ja ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Anu Pruikkonen. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin yksityiskohtaisemmat teemat ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.

Ammattikorkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät tekevät kaikkialla laajaa yhteistyötä jo historiansakin takia, mutta rehtori Riitta Rissasen mukaan on Lapissa yhteistyölle myös alueen tilaus.

- Elämme ekosysteemien maailmassa, eikä kyse ole vain Lappian ja AMKin oman roolin vahvistamisesta, vaan yhteistyöllä varmistetaan elinkeinojemme tarvitsema osaaminen ja viedään koko Lappia eteenpäin, Riitta Rissanen valottaa.

Kumppanuussopimuksen ovat allekirjoittaneet Lappia Koulutus Oy:n ja Kemi-Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappian puolesta osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, rehtori Virpi Lilja ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta toimitusjohtaja/rehtori Riitta Rissanen.

Lisätietoja: