OKM:ltä Lappialle lähes 900 000 euroa opetuksen kehittämiseen

OKM käynnistää ammatilliselle koulutukselle kolmivuotisen kehittämisohjelman Oikeus osata, jossa ammatilliseen koulutukseen kohdennetaan yli 270 miljoonan euron potti vuosille 2020 – 2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tälle vuodelle ammatillisen koulutuksen järjestäjille opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 80 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnetään lisäsuoritepäätöksellä yhteensä 109 koulutuksen järjestäjälle ympäri Suomen. Koulutuskuntayhtymä Lappian rahoitusosuus on lähes 900 000 euroa.

- Saatu rahoitus on hivenen anottua pienempi, mutta merkittävä ja olemme siitä iloisia. Rahoituksen käytämme opettajien, opinto-ohjaajien ja moniammatillisten ohjaajien lisäykseen. Pystymme tukemaan opiskelijoita heidän henkilökohtaisissa opintopoluissaan entistä enemmän. Heikkoa tässä on se, että rahoitus on määräaikainen, mutta auttaa meitä sopivasti myös koronan jälkeisessä palautumisessa ja mahdollisissa lisääntyneissä tuen tarpeissa. Lappialla on tavoitteena tukea opintojen sitoutunutta ja sujuvaa suorittamista, johon tässä saamme hetkeksi lisäresurssia, korostaa kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja.

Rahoitus on kohdennettu opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista kohdentaa enemmän opetukseen. Erityishuomio on opiskelijoissa, jotka tarvitsevat lisätukea opintoihinsa.

Nyt myönnetty 80 miljoonan euron lisärahoitus on jatkoa vuoden 2019 lopussa samaan tarkoitukseen myönnetylle 20 miljoonan euron rahoitukselle. Opetuksen ja ohjauksen resurssien lisääminen on Oikeus osata-ohjelman keskeinen toimenpide.

Opetushallitukselta tulee alkusyksystä 2020 haettavaksi useita kehittämisohjelman valtionavustuksia noin 15 miljoonaa euroa.

Kehittämisohjelman toteutumista ohjaamaan, seuraamaan ja tukemaan asetetaan laaja-alainen seurantaryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kehittämisohjelman toteuttamisesta yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Lisätietoja


Virpi Lilja, puh. 040 537 0860
kuntayhtymän johtaja/rehtori

Lisätietoja: