Lappian uudet opiskelijat aloittavat opintiensä verkossa orientaatio-opinnoilla jo heinäkuussa

  • Opiskeluun perehtyminen alkaa verkko-opintoina 13. heinäkuuta ennen lähiopetuksen käynnistymistä. Varsinainen lukuvuosi käynnistyy 4. elokuuta kaikissa toimipisteissä. 


Lappian uusi perustutkinto-opiskelija aloittaa opintopolkunsa perehtymällä ammatilliseen koulutukseen ja Lappian käytänteisiin. Orientaatio-opinnot järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja ne sisältyvät jokaisen ammattiin opiskelevan pakollisiin opintoihin.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelija saa kirjeessä ohjeet Lappian käyttäjätunnusten luomiseen ja opintojen aloittamiseen. Opinnot suoritetaan ennen varsinaisen lähiopetuksen alkamista itsenäisesti ja oma-aikaisesti. Orientaatio-opinnot ovat ensimmäinen askel ammattiopistoon. Jokaiselle opiskelijalle nimetään omaohjaaja, kun koulu alkaa. Perehdyttäminen ja henkilökohtainen ohjaus jatkuvat koko opintojen ajan.

Verkossa toteutettavat orientaatio-opinnot sisältävät sekä kaikille yhteisiä että toimipistekohtaisia yleisiä opiskeluun liittyviä asioita. Opintoihin kuuluu informatiivisia ohjeita, visuaalisia 360-kuvia oppimisympäristöistä ja opiskelijapalveluiden infovideoita.

Verkko-opinnot ohjaavat ammattiin opiskeluun ja opiskelijan arkeen


Orientaatio-opinnot ovat pakollisia kaikille sekä yhteishaun että jatkuvan haun kautta valituille opiskelijoille. Näin kaikki opiskelijat saavat laadukkaan perehdytyksen opintoihin hyvissä ajoin. Opiskelija tutustuu tiloihin virtuaalisesti ja opiskelukäytänteet tulevat tutuksi jo ennakkoon.

Opintojen jälkeen opiskelija tietää esimerkiksi mistä tavoittaa terveydenhoitajan tai kuraattorin, kuinka monta osaamispistettä ammatillinen perustutkinto on, mikä on HOKS, TEO ja näyttö. Lisäksi hän osaa hyödyntää opiskelun tukena eri pilvipalveluita, tietojärjestelmiä sekä viestintäkanavia.

Orientaatio-opinnot kuuluvat yhteisten tutkinnon osien yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen ja ovat osa opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia. Opintojen laajuus on 2 osaamispistettä ja ne suoritetaan Moodlen verkko-oppimisympäristössä itsenäisesti. Opinnoissa on hyödynnetty myös Thinglink-interaktiivista verkkopalvelua. Opinnot arvioidaan kolmella kokeella asteikolla 1-5.

Lisätietoja


Koulutuspäällikkö Mervi Finström-Isto, puh. 040 747 1370, mervi.finstrom-isto@lappia.fi

Koulutuspäällikkö Mikko Kari, puh. 040 547 6494, mikko.kari@lappia.fi

Lisätietoja: