Lappia esittäytyi monialaisesti opetusministeri Li Anderssonille

Vierailu 28.8.2019 Lappian Kemin toimipaikassa.

​Vieraat tutustuivat autoalan koulutukseen. Ministeri Anderssonin toiveiden mukaisesti vierailulla ei istuttu neuvotteluhuoneessa, vaan iltapäiväkahvitkin nautittiin Lappian edustajien kanssa autoalan työsalissa.

​Ministeri Li Anderssonin mukana Lappiaan tutustuivat myös myös erityisavustaja Dan Koivulaakso ja helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo sekä kemiläiset Sisko Korrensalo, Veikko Kumpumäki ja Mikko Koivulehto.

Lappiaa esittelivät alojen opettajat Susanna Malin, Pia Niemi, Jaana Laine, Risto Kangas, Jyrki Holpainen, Risto Niemi, Aki Ojala ja Tarmo Niska sekä kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Liljan johdolla yhtymähallituksen puheenjohtaja Olli Rainio, osaamispalvelujohtajat Sanna Laihinen ja Antti Päivärinta sekä koulutuspäällikkö Jouko Isometsä.

Ministeri Andersson tutustui Lappian Kemin toimipaikassa VALMA-koulutukseen, auto-, laboratorio-, metallialojen sekä talotekniikan koulutukseen ja oppimisympäristöihin.

Kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja kertoi ammatillisen koulutuksen olevan edelleen keskellä kovaa muutosta.

- Lappiassa olemme rakentaneet toimintaedellytysten perustaa muuttuvaa aikaa vastaavaksi. Haaste rahoituksen leikkausten suhteen on ollut kova ja on edelleen kova, mikä Lappiassa on tarkoittanut rahoituksen pienenemistä – 31 %. Tässäkin tilanteessa olemme pyrkineet pitämään opetuksen määrän korkealla opiskelijan etu huomioiden.Vuoden 2017 tilastojen mukaan, meillä oli yli 10 % keskimääräistä enemmän opetusta kuin valtakunnallisesti. Lappian strategiassa ja toimintamallissa on haettu vahvaa sisäistä yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta, joka on tärkeää meidän menestykselle alueen hyväksi.

Virpi Lilja ja Sanna Laihinen korostivat ministerille, että asiakaspalautteissa Lappian opiskelijat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä.

- Lappia on sopivan kokoinen oppilaitos, että asiat hoituvat ja opiskelijat saavat palvelua. Työelämäpalautteissa korostuu, että vaikka oppisopimukseen suhtaudutaan paikoin byrokraattisena, niin se on kuitenkin meidän alueella huomattu valtakunnallisesti verrattuna poikkeuksellisen tärkeäksi uuden henkilöstön rekrytointikanavaksi koulutussopimuksen ohella. Oman henkilöstömme palautekyselyjen perusteella, vaikka olemme olleet keskellä kovaa muutosta ja siirtyneet mm. vuosityöaikaan, henkilöstö on palautteen perusteella tyytyväisempää kuin kaksi vuotta aikaisemmin.

Lappian näkökulmasta tärkeimmät muutos- ja kehitystoiveet ministeriön suuntaan kohdistuvat ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmään ja alueellisten erityispiirteiden huomioimisen sekä rahoituksen lisäpanostuksien kohdentamiseen myös muilla kuin väestöperusteilla. Erityisesti alueen elinkeinojen kehitys on väestökehitystä oleellisempi tekijä. Velvoitteiden ja bryrokratian vähentäminen sekä hallinnon muut velvoitteet, jotka kuormittavat koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia. Ministerin delegaation kanssa keskusteltiin myös ammatillisen koulutuksen laadusta ja nivelvaiheen haasteista erityisopetuksessa.

Ministeri Andersson oli erittäin kiinnostunut käytännön opetusjärjestelyistä esim. VALMA-opetuksessa. Tutustumiskierroksella laboratorio-, talotekniikan, metalli- ja autoaloilla keskusteltiin työelämävalmiuksista ja työelämässä oppimisjaksojen onnistumisesta. Ministeri kyseli myös opiskelijoiden mielipiteitä opiskelusta ja työelämäjaksoista. Tärkeää on hyvä yhteistyö työelämän kanssa. Lappialaisten toiveisiin ministeri Andersson vastasi, että valtion talousarviossa on mm. ammatillisen koulutuksen rahoitukseen vuodelle 2020 enemmän rahaa kuin nyt kuluvana vuonna. Tutustumiskierroksen jälkeen ministeri kommentoi, että Lappiassa on toimintamalleja, jotka toimivat ilmeisen hyvin ja olisivat hyvinä käytänteinä jaettavissa myös valtakunnallisesti.

Andersson Li VALMA uutiskuva.jpg
 Opettaja Susanna Malin esitteli kansanedustaja Honkasalolle ja ministeri
 Anderssonille VALMA-koulutusta.

Andersson Li labrassa uutiskuva.jpg
 Opettaja Jaana Laine kertoi laboratorioalan koulutuksesta.

Andersson Metallissa A Ojala uutiskuva.jpg 
 Kone- ja tuotantotekniikan opettajat Risto Niemi ja Aki Ojala kertoivat
 vieraille alan koulutussisällöistä.

Andersson Metallissa R Kangas uutiskuva.jpg
 Talotekniikan lehtori Risto Kangas korosti ministerille, että talotekniikka
 on kädentaitoala, joka vaatii ajantasaisen oppimisympäristön.

Andersson Talotekniikassa uutiskuva.jpg 
 Talotekniikan opiskelija Eetu Ravanti sanoi ministerille olevansa tyytyväinen
 opetukseen ja sen määrään. Lehtori Jyrki Holpainen kertoi alalla olevan
 hyvät suhteet työelämään.

 

 

 

Lisätietoja:
Lilja Virpi