VANKKA-hankkeessa kehitetään vankilakoulutusta valtakunnallisesti

Lappia on mukana valtakunnallisessa vankilakoulutuksen kehittämishankkeessa.

​Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen valtakunnalliseen VANKKA - Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisissa tutkinnoissa –hankkeeseen, jossa on mukana viisitoista koulutuksenjärjestäjää, jotka toteuttavat vankilakoulutusta. Hankkeen kokonaisrahoitus on 594 640 euroa, josta Opetushallituksen osuus on 445 980 euroa. Lappian hankerahoitusosuus on 40 000 euroa, josta OPH:n myöntämää rahoitusta 30 000 euroa ja omarahoitusosuus 10 000 euroa. VANKKA-hanke käynnistyi 1.8.2019 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.

VANKKA-hankkeen päätoteuttaja on Sasky koulutuskuntayhtymä, osatoteuttajina ovat koulutuksenjärjestäjät Gradia, Hyria, Jedu, Keuda, Lappia, Livia, Riveria, Samiedu, Sakky, Satadu, Tavastia, Vamia, Ysao sekä Turun kaupungin sivistystoimiala.

Verkoston muita yhteistyökumppaneita ovat Rikosseuraamuslaitos, Arviointikeskus, ViaDia, Jyväskylän katulähetys ja Länsi-Suomen opisto sekä joidenkin toimialueiden työllisyyspalvelut.

Hankkeen toiminnan ja tavoitteiden pohjalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ja oikeusministeriön laatimat linjaukset ja periaatteet vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin kehittämiselle ja käyttöönotolle. Verkoston tavoitteena on luoda yhteisen valtakunnallisen toimintamallin kuvaus, kehittää verkoston osaamista ja yhteistyötä, jakaa hyviä käytänteitä sekä löytää kehitysehdotuksia.

Lappiasta tukea opintopolulle siviiliin


Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Lappian järjestämislupaan vankilakoulutuksen 1.1.2019 alkaen. Järjestämisluvan täydennys mahdollistaa vankilaopetuksen Ylitorniolla. Ylitornion vankila on Suomen pohjoisin vankila ja toiminut vuodesta 1997 saakka. Ylitorniolla on 40 paikkaa pohjoisen Suomen avolaitoskelpoisille miesvangeille. Ylitornion vankilassa työskentelee 20 henkilöä.

Lappia on tehnyt jo aiemmin hyvää yhteistyötä Ylitornion avovankilan kanssa niiden vankien osalta, jotka ovat voineet osallistua normaaliin opetukseen. Lappia aloittaa vankilakoulutuksen syksyllä 2019.

Ylitornion vankilassa on kolme ammattityön työpajaa: puutyöt, metallityöt, kiinteistön korjauspaja sekä kunnossapitotyöt, joissa voi työtoiminnan ohessa suorittaa tutkinnon osia. Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavan koulutuksen sisällöissä vahvistetaan muun muassa vankien opiskeluvalmiuksia, arki- ja työelämätaitoja. Hankkeen aikana luodaan Ylitornion avovankilaan oppimisympäristö, joka mahdollistaa lähi- ja verkko-opetuksen.

- Ylitornion vankilassa vankeinhoitolaitoksen kanssa hyvässä yhteistyössä toteutettava koulutus kehittää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja, mahdollistaa opintojen jatkamisen rangaistusajan päättymisen jälkeen sekä tukee siviiliin siirtymistä, sanoo Lappian osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.

Ylitornion vankilalla on tärkeä rooli Lapin maakunnan ainoana vankilana mahdollistaa myös mahdollisesti aiemmin aloitettujen opintojen jatkaminen lähellä kotipaikkaa.

OPH_uusi hankelogo.png

 

Lisätietoja


Lappia, osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta,
puh. 050 461 2318, antti.paivarinta(at)lappia.fi

Ylitornion avovankilan johtaja Raimo Kärkkäinen,
puh. 050 337 0258, raimo.karkkainen(at)om.fi

 

Lisätietoja: