Sveitsin oppisopimusmalli estää syrjäytymistä

Työelämä- ja yrityspalvelujen asiakkuuspäällikkö Mirja Anttila asiantuntijavaihdossa Sveitsissä.

​Sveitsissä on paljon maahanmuuttajataustaisia oppisopimus-opiskelijoita.

​Olin asiantuntijavaihdossa TAPS-hankkeen kautta Sveitsissä toukokuussa Zürichin yliopiston Stefanie Dembachin kutsumana. Matkan tavoite oli tutustua ammatilliseen koulutukseen painottaen oppisopimuskoulutusta. 
 
- Tutustuin lähiopetukseen oppilaitoksissa, kahteen oppisopimustyöpaikkaan, joissa tapasin työpaikkaohjaajia ja opiskelijoita sekä myös koulutuksenjärjestäjiä, jotka kehittivät ja seurasivat ammatillista koulutusta Zürichissä.

Sveitsissä on 26 kantonia, jotka vastaavat koulutussektoriin liittyvistä asioista. Ammatillinen koulutus on hyvin suosittua Sveitsissä, ja sen valitsee noin kaksi kolmasosaa sveitsiläisistä nuorista. Yleisin tapa on suorittaa ammatilliset opinnot oppisopimuskoulutuksena, jonka yritykset ja ammatilliset oppilaitokset yhdessä järjestävät. Haku tapahtuu opiskelijan tekemällä hakemuksella.

- Haastattelin opiskelijoita ja he kertoivat, että hakemus ei aina takaa oppisopimuspaikkaa ensimmäisellä kerralla, myös peruskoulun todistuksella on merkitystä riippuen alasta. Työpaikan näkökulmasta työpaikkaohjaaja kertoi, että heille haki yhteen oppisopimuspaikkaan 60 opiskelijaa, joista 40 haastateltiin. Kolme haastattelijaa teki matriisin, jonka perusteella viimeiseen valintaan jäi kolme opiskelijaa, joista yksi valittiin.

Sopimus yrityksen kanssa tehdään yleensä 2 - 3 vuodeksi, joskus 4 vuodeksi. Oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelija osallistuu koulussa ammatilliseen- ja yleissivistävään opetukseen, suorittaa omaan alaansa liittyviä kursseja ammatillisissa koulutuskeskuksissa ja harjoittelee tulevaa ammattiaan työpaikalla. Rytmitys on esimerkiksi kolme päivää työpaikalla ja kaksi oppilaitoksessa. Yleissivistävien aineiden kohdalla haasteet olivat samanlaisia kuin meillä. Osalla tuottaa vaikeutta varsinkin matemaattiset aineet. Myös maahanmuuttajia on paljon ja esimerkiksi saksan kielen sisäistäminen vie aikaa ja hidastaa oppisopimuspaikan löytymistä. 

- Oppisopimuskoulutuksessa olevalle opiskelijalle maksetaan palkkaa. Oheisessa lehtileikkeessä tietoja eri aloilla maksettavasta palkasta. Tapasin tieto- ja viestintätekniikan-, laboratorioalan- ja logistiikan opiskelijoita. Kaikki opiskelijat olivat tyytyväisiä oppisopimuskoulutuksesta ja saamastaan ohjauksesta. Seurasin näyttöön valmistautumista, jossa työpaikka-ohjaaja antoi opiskelijan harjoitella laboratoriossa seuraavan viikon näytön sisältöjä ja antoi siinä vinkkejä, mihin tulee vielä kiinnittää huomio. Näistä oppisopimuspaikoista jäi tunne, että opiskelijan ohjaus koettiin merkityksellisenä. Myös laboratorion kahvihuoneen taululla oli kaavoja ja laskuja, joita oppisopimusopiskelijat porukalla kävivät läpi iltapäivällä eli teoria on hyvin työelämälähtöistä. Tutustuin myös työpaikan näkökulmasta arviointikriteereihin, jotka olivat hyvin samankaltaisia kuin meillä, joskin täytettäviä dokumentteja oli enemmän. Valmistumisen jälkeen osa opiskelijoista jää työpaikkoihin ja osa hakeutuu muualle. Väylä jatko-opintoihin on myös.

Yhteenvetona totean, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa tällä hetkellä oppisopimuskoulutuksessa. On paljon perinteisiä aloja, jonne ei ole halukkaita opiskelijoita ja suosituista aloista kilpaillaan. Sveitsin oppisopimusmalli estää syrjäytymistä, sillä oppisopimus sopii myös kouluun kyllästyneille ja maahanmuuttajille, joiden kielitaito ei riitä lukioon. Nuorisotyöttömyys on Sveitsissä matala. Hyviä asioita mallissa on, että valtaosa saa oppisopimuspaikan, oppisopimuspalkka nousee asteittain opintojen edetessä ja opiskelu on hyvin työelämälähtöistä.

Mitä opin asiantuntijavaihdossa?

- Vaikka oppisopimusmallia ei Suomessa voi toteuttaa tällaisenaan, mieleen jäi hankeideoita, oman ammattitaidon peilaamista muihin nähden, ymmärrys siitä, että asioita voidaan tehdä toisin, verkostoituminen ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle heittäytyminen. Ei kun vaihtoon!

Anttila Sveitsi_lehtileikekuva uutiseen.jpg 
 Lehtileikkeen taulukossa tietoja eri aloilla maksettavista palkoista.

 

vet_logo.jpg

Lisätietoja:
Anttila Mirja