Tornion sisääntuloväylän maamerkiksi Torpinmäelle nousee CLT-rakenteinen meluntorjuntaseinä

Meluntorjuntaseinä on toteutettu monialaisena opiskelijatyönä.

​Meluntorjuntaseinä myötäilee Torpinmäen rinnettä.

​Ammattiopisto Lappian teollisessa CLT-oppimisympäristössä on valmistettu meluntorjuntaseinä, joka pystytettiin Tornion kaupungin sisääntuloväylälle Torpinmäen kupeeseen.

Tornion tekniset palvelut vastasi seinän perustusten valmistamisesta sekä raivaus-, maanrakennus- ja perustöistä suunnitelmineen. Perustukset ja maatyöt urakoi HV-Maanrakennus Oy. Lisäksi tilaaja huolehtii asennusajan mahdollisista liikennejärjestelyistä yhteistyössä Lappian kanssa.

Plussaa paikallisuudesta, puunkäytöstä, CLT-kokemuksista ja yhteistyöstä


-Kaupungille on tärkeää hankkeen visuaalisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisen lopputuloksen lisäksi paikallisuus, puun käyttö materiaalina, CLT:n hyödyntämisestä saatavat käyttökokemukset sekä yhteistyö Lappian kanssa, sanoo Tornion kaupungin tekninen johtaja Markus Kannala.

Kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio osallistui suunnittelutyöhön Lappian asiantuntijoiden Martti Myllyn ja Matti Yliniemen kanssa.

-Kiitän Ammattiopisto Lappiaa hyvästä ja tiiviistä yhteistyöstä. Haasteellinen rinnealue on tuonut suunnitteluun ja toteutukseen oman lisänsä, mutta kaikki on saatu ratkaistua tiiviin vuorovaikutuksen ansiosta, korostaa kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio.

Mahdollisimman laajasti opiskelijatyönä


Meluntorjuntaseinä on lähes 230 metriä pitkä ja 2,5 metriä korkea. Sen mallinsivat Lappia Tornion teknisen suunnittelun opiskelijat kouluttaja Martti Myllyn opastuksella.

Pintakäsittelyalan opiskelijat tekivät seinän pohjamaalaukset kouluttaja Henry Enqvistin ohjauksessa, ja puualan ja rakennusalan opiskelijat rakensivat elementit opiskelijatyönä CLT-valmistuslinjalla opettaja Ilpo Laakson, kouluttaja Juha Kinnusen ja kouluttaja Matti Yliniemien opastuksella.

Lappian logistiikan opiskelijat kuljettivat elementit Tornioon kouluttaja Sampo Häkkisen ohjauksessa, ja pilarit ja elementit asentavat rakennusalan opiskelijat opettaja Kari Höynälän johdolla.

-Tornion kaupungin tekniset palvelut otti Lappian yhteistyöhön jo meluntorjuntaseinän suunnitteluvaiheessa. Periaatteena oli toteuttaa hankinta ns. pilot-hankkeena, joka tukee Lappian CLT-oppimisympäristön tutkimus- ja tuotekehitystä sekä kaupungin ja Lappian yhteistyösopimuksen periaatetta. Suunnittelu ja toteutus on tehty mahdollisimman laajasti opiskelijatyönä, kertoo Lappian koulutuspäällikkö Kai Heikkinen.

Meluntorjuntaseinän CLT-elementtien asennukset ovat käynnistyneet touko-kesäkuun vaihteessa. Valmiin seinän viimeinen pintakäsittely tehdään elo-syyskuussa.

Ammattiopisto Lappia on aiemmin toteuttanut meluntorjuntaseinän Stora Enson Veitsiluodon tehdasalueelle.

Meluntorjuntaseinä_K Höynälä_opiskleijat_uutiskuva.jpg
 Opettaja Kari Höynälä ohjeistaa opiskelijoille pilarihatun kiinnitystä.

Meluntorjuntaseinä_opiskelija_uutiskuva.jpg
 Opiskelija mittaa loveuksia yläpuuhun, joka on pilaria leveämpi.
 

Lisätietoja:
Heikkinen Kai