Pakohuonepelistä uusia ideoita lähihoitajien oppimiseen ja opettajuuteen

Lappian pakohuoneen oppimisympäristössä on hyödynnetty kirjastopedagogiikan keinoja.

​Opettajat Heikki Alatalo ja Teija Vaarala kellottivat pakohuonetehtävien suorittamisen ja antoivat vinkkejä tehtävissä etenemisessä.

​Ammattiopisto Lappian sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutuksessa haetaan uusia ideoita oppimiseen ja opettajuuteen videopeliformaatista. Lappian lähihoitajien oppimisympäristöön on rakennettu pakohuone, jossa opiskelijat astuvat kuvitteellisen asiakkaan, 51-vuotiaan Tuula Annikin kotiin. Tavoitteena on suorittaa asiakkaan tarvitsemat kotihoitopalvelut vihjeiden perustella, joita oli sijoiteltu tilaan. Tehtävien suorittamiseen on aikaa 45 minuuttia.

Sosiaali- ja terveysalan opettajat Heikki Alatalo ja Teija Vaarala ovat tyytyväisiä tehtäväkokonaisuuteen, joka on rakennettu opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteista.

- Tavoitteemme oli rakentaa niin yleispätevä tilanne ja tarina, että se sopii kaikkien osaamisalojen harjoitusympäristöksi. Opiskelijat haastetaan käyttämään omaa osaamistaan, ratkomaan ongelmatilanteita yhteistyössä, pohtimaan eri ratkaisuvaihtoehtoja ja keskustelemaan. Vaikka nukkeasiakas ei kommunikoi, opiskelijat havainnoivat, mitä viestejä koti antaa asiakkaasta ja hoidontarpeista tilanteen ratkaisemiseksi. Oli hienoa huomata, että tilanne oli myös meille opettajille osaamisen arviointia parhaimmillaan, korostavat Alatalo ja Vaarala.

Lappian pakohuonetta ideoitiin monialaisesti. Liikkuva Lappia –hankkeen projektipäällikkö, opettaja Pekka Tiitinen kiittää opettajatiimiä, johon kuuluivat Heikki Alatalon ja Teija Vaaralan lisäksi Mira Ilmola ja Kristiina Pirneskoski. Ideoita pakohuonepelin soveltamisessa hoitoalan koulutukseen antoi Kemin kirjaston kirjastonhoitaja Päivi Pahkasalo, joka on toteuttanut useita pakohuonepeliin pohjautuvia tapahtumia kirjastossa.

- Pakohuoneen toteutus on osa Liikkuva Lappia –projektia, jossa ideoimme uusia työkaluja opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden vaatiman osaamisperusteisuuden siirtämisestä uudenlaisiin oppimisympäristöihin. Uudenlainen oppiminen tai opettajuus ei ole sidottu luokkahuoneisiin tai pulpetteihin. Pakohuone on koko Suomessa lähihoitajien osaamisalalla ensimmäinen tällä formaatilla tehty toteutus, jonka tuloksista ja hyödyntämisestä mm. Opetushallitus on kiinnostunut. Oli hienoa, että saimme ideointiin mukaan Päivi Pahkasalon, jolla on monipuolista kokemusta pakohuoneformaatin toteutuksesta, korostaa Tiitinen.

Kirjastonhoitaja Päivi Pahkasalo ja opettajat ovat hyödyntäneet Lappian pakohuoneen oppimisympäristössä kirjastopedagogiikan keinoja.

- Tavoitteenamme oli luoda monipuolinen tilanne, jossa tapahtuu oppimista. Pakohuone, jossa on paljon rekvisiittaa, vaatii opiskelijoilta monilukutaitoa arvioida saatua tilannetta ja tietoa, kykyä sulkea pois epäolennaiset asiat ja käyttää tietoa päätöksenteossa, kertoo Päivi Pahkasalo.

Lähihoitajien opettajat Heikki Alatalo ja Mira Ilmola korostavat, että vaikka Pakohuone toteutettiin peliformaatilla, se ei ole viihdettä.

- Pakohuoneen tilanteet, käydään läpi opiskelijoiden kanssa palautekeskusteluissa: mitä tehtiin, mitä jäi tekemättä, mitä opittiin, jäikö jonkin askarruttamaan ja mitä osaamista pitää kerrata. Tilanteiden toiminnallisuus antoi meille opettajille uuden näkökulman asettua opiskelijan asemaan, ajatella kuten he ajattelevat etsiessään ratkaisuja asiakastilanteissa. Samalla tilanteet myös ohjasivat meitä opettajia antamaan opiskelijoille aikaa oppia ja tehdä ratkaisuja sekä hillitsivät omaa opettajuutta ja ohjaajan roolia puuttua heti tilanteisiin.

Opiskelijatiimissä pakohuoneen tehtävät suorittaneet Saara Ämmänpää ja Minna Vilmi vahvistavat opettajien näkemykset ryhmätyön tärkeydestä ja ympäristön tarkastelusta.

- Tilanne oli hyvin samanlainen kuin oikeassa asiakastapahtumassa. Usein asiakkaan koti ei ole ennalta tuttu, tiedät asiakkaan perustiedot ja hoidontarpeet, mutta et juuri muuta. Tilanteiden ratkaisemisessa piti havainnoida ympäristöä, miettiä ratkaisuja ja eri vaihtoehtoja sekä kysyä neuvoja. Toisaalta pelissä oli kiire etsiä vinkkejä ja päästä eteenpäin ja puhumaton nukkeasiakas Tuula Annikki meinasi unohtua. Oikeassa työelämässä asiakas ja häneltä saadut tiedot ovat kaikista tärkeintä, sanovat opiskelijat.

Lappian sosiaali- ja terveysalalla mietitään pakohuonetoteutuksen soveltamista myös pienimuotoisemmin yksittäisissä asiakastilanteissa esimerkiksi potilassiirroissa vaaditun tieto- ja taitotason hallinnassa tai lääkelaskuissa ja lääkkeiden jaossa.

Alatalo_Ilmola_Pahkasalo pakohuone.jpg

Opettajat Heikki Alatalo ja Mira Ilmola "kahvittelivat Tuula Annikin kotona ja
arvioivat pelin onnistumista ideointiin osallistuneen kirjastonhoitaja Päivi Pahkasalon kanssa.

 

Avilogo_lappi.png

 

 

 

Lisätietoja:
Alatalo Heikki