Yrittäjyyskoordinaattori Juhamatti Konttaniemi rohkaisee ja ohjaa opiskelijoita yrittäjyyteen

​Juhamatti Konttaniemi on tehnyt aiemmin yhteistyötä Lappian toimijoiden kanssa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman ja NY 24 h -leirien toteutuksessa.

​Lappian yrittäjyyskoordinaattorina on 1.3.2019 aloittanut yritystoiminnan tradenomi Juhamatti Konttaniemi. Hän on toiminut aiemmin Lapin ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden edistämisessä ja on ollut mukana myös laatimassa Tornionjokivarren kuntiin yrittäjyyskasvatusstrategiaa.

- Yrittäjyys on ollut keskeinen osa opinnoissani ja myös työelämässä sen jälkeen. Siitä on muodostunut oman osaamiseni keihään kärki. Opiskeluaikana toimin opiskelijayrittäjänä osakeyhtiössä ja opintojeni jälkeen olen toiminut yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyöni ”Kehittämisideoita opetussuunnitelmaan ja pedagogiseen strategiaan: Case liikeakatemia” liittyi vahvasti opetuksen kehittämiseen yrittäjyyden näkökulmasta, kertoo Juhamatti Konttaniemi.

Lappian opiskelijat ja toiminta-alueen työelämä ovat esittäneet oppilaitokselle tarpeita yrittäjyyskasvatuksen lisäämisestä. Lappiassa vastataan näihin palautteisiin ja kehitetään yrittäjyyskasvatusta eri osaamisaloilla. Yrittäjyyttä tukevien toimenpiteiden kehittäminen yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen, alueemme kuntien, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kesken jatkuu vahvana.

- Omat verkostoni yrittäjyyskasvatuksen eri alueilla ovat rakentuneet monialaisiksi niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Tulen hyödyntämään verkostoja yrittäjyyttä tukevien kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa ammatillisen koulutuksen eri osa-alueilla Lappiassa, suunnittelee Juhamatti Konttaniemi aiemman työkokemuksensa hyödyntämistä yrittäjyyskoordinaattorin tehtävässä.

Juhamatti Konttaniemi on tehnyt jo aiemmin yhteistyötä Lappian toimijoiden kanssa NY Vuosi yrittäjänä –ohjelman ja NY 24 h-leirien toteutuksessa. Hän on toteuttanut Lapin ammattikorkeakoulussa kuuden vuoden ajan kesäyrittäjyystoimintaa, jonka puitteissa yrittäjyyskasvatusta on kehitetty myös lappialaisten kanssa.
- Haluan tutustua lappialaisiin ja Lappian eri osaamisalojen toimintaan ja luoda sisäiset verkostot hyvän yhteistyön pohjaksi, korostaa Juhamatti Konttaniemi.

Juhamatti Konttaniemen työpiste on Lappialla Torniossa päärakennuksen 2. kerroksessa. Hänen esimiehensä on osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.

Yrittäjyys on yksi Lappian strateginen painopistealue. Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen toiminta edellyttää mm. yrittäjyyden lisäämistä ja ympärivuotisten opintojen mahdollistamista. Lappiassa on käynnissä Nuori Yrittäjyys –toiminta (NY-toiminta) ja NY Vuosi yrittäjänä –ohjelma, jossa opiskelija perustaa yrityksen vuodeksi. Tavoitteena on työelämätaitojen ja taloudenhallinnan vahvistaminen sekä yrittäjämäinen asenne. Vuodesta 2010 alkaen toiminut Tekevä Lappia –osuuskunta tarjoaa Ammattiopisto Lappian ja Lapin amk:n opiskelijoille mahdollisuuden itsensä työllistämiseen, omien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, yrittäjyyteen sekä asiakassuhteiden luomiseen.

Lisätietoja:
Päivärinta Antti