Humanoidirobotti Välkky avustaa maahanmuuttajia suomen kielen oppimisessa

Oma polku maahanmuuttajalle -hanke tukee maahanmuttajien työllistymistä.

​Välkky-robotti opetteli ammattisanastoa kuvakorttien avulla Ellinoora Köpmanin, Irja Palon ja Johanna Hemmingin ohjauksessa.  

Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien suomen kielen oppimista. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi on hankittu humanoidirobotti ja siihen liittyvä palvelu, joka sisältää yli 20 interaktiivista opetustuokiota eri ammattialoille. Opetuskokonaisuudet sisältävät suomenkielistä ammattisanastoa sekä toisto- ja dialogiharjoituksia puheen tuottamisen tueksi. Robottiin on ohjelmoitu myös eri työpaikkojen ja hankkeen asiakkaiden tarpeita vastaavia sisältöjä.

- Suomessa robotiikkaa on hyödynnetty luokkamuotoisesti perusopetuksessa ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Lisäksi robottien ja tekoälyn hyödyntämistä on kokeiltu hyvinvointi- ja hoiva-alojen hankkeissa vanhus- ja vammaispalveluissa. Lappian Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeessa hyödynnetään robottia asiakkaiden suomen kielen ohjauksessa ja opetuksessa työpaikoilla muun muassa kampaamoissa, kaupoissa ja palvelukodeissa. Tästä ei vielä ole aiempia kokemuksia, kertoo projektipäällikkö Susanna Kouri.


Suomi toisena kielenä –kouluttaja Ellinoora Köpman on antanut kielitukea asiakkaille kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan hankkeen alusta alkaen. Robotti ja oppimistuokio-sovellukset on otettu käyttöön tämän vuoden alussa. Robottia hyödynnetään suomen kielen opetuksen tukena työpaikoilla muun muassa ammattisanaston, ammattikielen sekä puhe- ja asiakaspalvelutilanteiden harjoittelussa. Robotille etsittiin kuvaavaa nimeä mm. tammikuun rekrytointitapahtumissa. Yli 70 nimiehdotuksesta nimeksi valittiin Välkky.


- Työpaikoilla Välkky rohkaisee asiakasta käyttämään suomen kieltä, vaikka kielitaito olisi vähäistä. Lisäksi se auttaa kertaamaan ja toistamaan asioita, joita asiakas on oppinut työpaikalla ja kieliopinnoissa kouluttajan kanssa. Jo nyt lyhyen robottiavusteisen oppimiskokemuksen pohjalta on havaittu asiakkaiden ennakkoluuloton ja avoin suhtautuminen vuoropuheluun robotin kanssa, kertoo Ellinoora Köpman robotin roolista oppimistapahtumassa.

Hiusalan opiskelija Esse Dzokoto opiskelee Lappian Hiuspysäkillä asiakaspalvelua. Hän on opiskellut suomea ammattiopintojen ohessa kouluttajan ohjauksessa. Robotin avustuksella hän harjoitteli työpaikalla asiakaspalvelutapahtumaa vuoropuhelun ja ammattisanaston toistojen kautta.

- Minusta oli jännittävää ja hauskaa puhua robotin kanssa, sanoo Esse Dzokoto.


 

 

Hankkeen järjestämässä työpajassa 19.2.2019 Utelias Technologies Oy:n toimitusjohtaja Johanna Hemminki ohjasi hanketoimijoita ohjelmoimaan ja räätälöimään robotin sovelluksia.

- Esimerkiksi kuvantunnistuksessa robottiin on ohjelmoitu ammattiin liittyviä kuvia. Kun asiakas näyttää kuvakorttia, robotti sanoo kuvan ammattivälineen nimen täsmällisellä ammattikielellä. Lappia on lähtenyt edelläkävijänä tutkimaan ja toteuttamaan robotin hyödyntämistä suomen kielen oppimisessa työpaikoilla. Yhteistyö Lappian kanssa on tuonut uudenlaista näkökulmaa robottipedagogiikan kehittämiseen, korostaa Johanna Hemminki.

Robotin ohjelmointiin on osallistunut myös Irja Palo, joka suorittaa parhaillaan robotiikkakoulutukseen liittyvää työpaikalla tapahtuvaa oppimisjaksoa Utelias Technoligies Oy:n ja Lappian yhteistyön kautta.

- Humanoidirobotin ohjelmointityö on antanut uudenlaista osaamista koulutussisältöön, sanoo Irja Palo.

Robotiikka opetuksen ja oppimisen tukena


Humanoidirobotti edistää osaltaan digitalisaation ja robotiikan hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa, mikä sisältyy Ammattiopisto Lappian strategisiin tavoitteisiin. Sillä tuetaan uudistuvaa ja muuttuvaa työtä ja työn tekemisen toimintamalleja. Digiosaaminen ja erilaisten teknologiaa hyödyntävien ympäristöjen käyttäminen on tärkeä taito opiskelijalle työelämään siirryttäessä. Digitaalisuus nähdään myös oppimista mahdollistavana ja edistävänä tekijänä.

Humanoidirobotti on hankittu Robomaa.com Oy:ltä ja suomen kielen opetustuokiot Utelias Technologies Oy:ltä.

Ammattiopisto Lappia on päätoteuttajana Oma polku maahanmuuttajalle -hankkeessa, jonka tavoitteena on maahanmuuttajien nykyistä parempi työllistyminen. Hankeyhteistyössä osatoteuttajana toimii Pohjantähti-opisto. Hanke käynnistyi 1.8.2017 ja jatkuu tämän vuoden loppuun. Hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston 2014 – 2020 Suomen ohjelmaan, alueellisesti rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on hieman yli 590 000 euroa.

Lisätietoja


Projektipäällikkö Susanna Kouri
Oma polku maahanmuuttajalle –hanke
Lappia
Hankepalvelut
puh. 040 510 4137
susanna.kouri@lappia.fi

Toimitusjohtaja Johanna Hemminki
Utelias Technologies Oy
puh. 045 7875 4645
johanna@eliasrobot.com

 

Logopalkki intra_nettiuutisiin2.jpg 

 

Lisätietoja: