Opinto-ohjaaja Kaisu Liiten – insinööri humanistin työssä

Vuoden lappialainen 2018

​Vuoden lappialainen, opinto-ohjaaja Kaisu Liiten on ammatillisen koulutuksen puolestapuhuja ja vahva viestijä. Hänen työnsä on koulutuksen ytimessä opiskelijoiden ohjaajana, joka antaa tietoa ja tukee opiskelijoita opintojen alusta valmistumiseen saakka.

Kaisu Liitenillä on vanha teknisen alan koulutus sähkötekniikan teknikoksi ja saman alan jatkotutkinto ammattikorkeakoulusta insinööriksi (amk). Sähköalan töistä ja yrittäjyydestä polku johti kuitenkin ensin opettajaksi perusopetukseen ja sieltä ammatilliseen koulutukseen opettajaksi, kouluttajaksi, koulutustarkastajaksi sekä viimein opinto-ohjaajaksi.

- Sen jälkeen, kun aloitin opinto-ohjaajana, en ole halunnut vaihtaa työtä. Opettajan työstä se tuntui luonnolliselta jatkumolta opiskelijoiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja ohjaukseen. Lapsena haave oli kylläkin tulla kirjailijaksi, sillä tykkäsin lukea ja kirjoitella isän kirjoituskoneella, muistelee Kaisu.

Vuoden lappialaisen perusteluissa korostettiin Kaisu Liitenin vahvaa ammatillisen koulutuksen lainsäädännön, tutkintorakenteiden ja sisältöjen tuntemusta nykyisessä muutosmyllerryksessä. Opinto-ohjaajan tieto ja taito ovat tärkeitä sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville, että sitä harkitseville. Työpäivät ja matkat yläkouluille ja mm. varuskuntiin eri puolille Lapin maakuntaa ja välillä Pohjois-Pohjanmaa puolellekin Oulun alueelle, ovat merkittävä osa opinto-ohjaajan työtä.

- Tavoitteena on, että opiskelijat, jotka tulevat ammattiopistoon, pääsevät omalle polulle, jolla he rakentavat ammatillisen tulevaisuuden itselleen. Mutta yhtä tärkeää on, että se polku voidaan reitittää uudelleen, jos opiskelijan suunnitelmat tai elämäntilanne muuttuvat. Ohjauksessa tehdään hyvää yhteistyötä niin oman oppilaitoksen opettajien kuin peruskoulun ja korkeakoulujenkin toimijoiden kanssa. Yhteistyö pelaa ja on kiva tehdä työtä.

Kaisu Liiten korostaa, että opinto-ohjaajan työ on asiakaspalvelutyötä. Työn kuva muuttuu yhteiskunnan muutosten mukana. Nyt se näkyy, kun yhteishaussa peruskoulusta tulevien nuorten ikäluokat pienenevät ja jatkuvassa haussa ammatillisiin opintoihin tulevien aikuisten ohjaus- ja palvelutarpeet ovat erilaisia. Opo-Kaisu haluaa rohkaista kaikkia opiskelijoita.

- Olkaa rohkeita ja älkää päästäkö itseänne liian helpolla ja haastakaa itsenne. Katsokaa tulevaisuuteen. Asioilla on taipumus järjestyä.

Vapaa-aikaan kuuluvat kävelylenkit karvaisen personal trainerin, Bundyn kanssa ja taistelut PokemonGo-yhteisössä salilta toiselle. Nelinkertainen mummi matkustaa mielellään rakkaiden lasten ja lastenlasten luo.

Lisätietoja: