Työelämä mukaan Ammattiosaajan Työkykypassin kehittämisyhteistyöhön

Ammattiosaajan Työkykypassilla eväitä opiskelijoiden työkykyyn ja työhyvinvointiin.

​Työkykypassin kehitysyhteistyökumppaneista allekirjoitustilaisuuteen 20.11.2018 osallistuivat Anniina Mäkimartti Mehiläinen, Lappian Virpi Lilja ja (vas. takana) Pekka Tiitinen, Jani Koskela Kemi, Reijo Keskimölö Stora Enso, Mikko Kylmälä Metsä Group sekä Maria Vaittinen Simo.

​Alueen työelämästä Lappian kanssa Ammattiosaajan työkykypassin kehittämisyhteistyöhön osallistuvat Mehiläinen Länsi-Pohja, Metsä Groupin Kemin tehtaat, Outokumpu Tornion tehdas, Stora Enso Veitsiluodon tehdas sekä Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion kunnat.

Hankepäällikkö Pekka Tiitinen kertoo, että Lappia tarjoaa uusia tapoja vaikuttaa opiskelijoiden työkykyyn ja työhyvinvointiin jo opiskeluaikana. Ammattiosaajan Työkykypassi on ollut opetussuunnitelmissa jo aiemmin, mutta nyt sen merkitystä halutaan nostaa mm. työelämäyhteistyöllä.

- Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Työkykypassiopinnot näyttävät työnantajalle, että olet kiinnostunut huolehtimaan itsestäsi. Vahvistat sillä omaa asemaasi työmarkkinoilla. Lappia on saanut mukaan TYKY-passin kehittämisyhteistyöhön alueen merkittäviä työnantajia, jotka haluavat myös korostaa, että he arvostavat omasta työkyvystä huolehtimista osana ammatillista osaamista. Yhteistyökumppanit huomioivat Työkykypassin yhtenä kriteerinä rekrytoinneissaan.

Mikä on Ammattiosaajan Työkykypassi?


Työkykypassi on vapaaehtoinen 12 osaamispisteen opintokokonaisuus, joka suoritetaan ammatillisen peruskoulutuksen aikana. Kurssin teoriaopinnot suoritetaan osaksi verkko-opintoina ja osaksi lähiopetuksena. Työkykypassi kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS). Ammattiosaajan Työkykypassi merkitään tutkintotodistukseen. Lisäksi opiskelija saa erillisen Ammattiosaajan Työkykypassi -todistuksen.

Lappiassa Ammattiosaajan Työkykypassi koostuu neljästä osa-alueesta:
- Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1, 2 osp
- Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen , 3 osp
- Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot, 3 osp
- Työkykyvalmiuksien vahvistaminen, 4 osp

Työkykypassin liikunnan ohjauksen tavoitteena on aktivoida opiskelijat liikkumaan omista lähtökohdista, joka toisille on arjen hyötyliikuntaan ja toisille syvällistä harrastuneisuutta omassa lajissa. Jokaiselle opiskelijalle varataan aika henkilökohtaiseen keskusteluun, jossa keskustellaan liikunnallisten tavoitteiden lisäksi myös kokonaisvaltaisesti elämäntilanteesta.

- Verkkokurssien lisäksi olemme Lappiassa tehneet liikkumisen seuraamisen mahdollisimman helpoksi ja opiskelijoidemme käytössä on aktiivisuusmittarit sekä HeiaHeia-sovellus, johon voi kirjata liikuntasuoritukset.

Aiemmin Työkykypassin suorittajia oli vuosittain muutamia. Nyt syyslukukauden aikana lähes sata opiskelijaa on aloittanut opintokokonaisuuden suorittamisen, kertoo Pekka Tiitinen.

Lisätietoja Ammattiosaajan Työkykypassin kokonaisuudesta Ammattiopisto Lappian nettisivulla.

Lisätietoja:
Tiitinen Pekka