Lappian yhtymähallituksen kokouspäätöksiä 6.11.2018

Yhtymähallitus kokousti Lappian Louen toimipaikassa.

​Lappia ei yhtiöitä kiinteistöomaisuuttaan


Kuntayhtymässä haettiin syksyllä 2017 uusia vaihtoehtoja talouden sopeuttamistarpeiden toteuttamiseen. Tällöin kirjattiin toimenpiteiksi mm. kiinteistömaisuuden kehittämissuunnitelman päivitys ja kiinteistöselvitys. Selvityksen tarkoituksena oli käydä läpi vaihtoehtoja kiinteistöomaisuuden yhtiöittämiseksi sekä tarkastella yhtiöittämisen taloudellisia, juridisia ja verotuksellisia vaikutuksia. Koulutuskuntayhtymän kiinteistö- ja rakennustoimikunta käsitteli ulkopuolisen tahon tekemän selvityksen. Toimikunta totesi, että pelkkä yhtiöittäminen ei tuo säästöjä ja tässä vaiheessa se ei suosittele kiinteistöomaisuuden yhtiöittämistä vaan tehostamistoimien jatkamista nykyisellä hallintomuodolla. Yhtymähallitus merkitsi kiinteistöselvityksen tiedoksi.

Tornion kaupunki ei ota käyttöön Lappian Sähkötaloa


Tornion kaupunki ilmoitti, että keväällä tehdyistä valmistelevista suunnitelmista poiketen, se ei ota käyttöön Lappian Sähkötaloa. Lappiassa käynnistetään valmistelutyöt, että kiinteistölle löydetään uusi käyttötarkoitus. Sähkötalon jatkokäyttö edellyttää kunnossapitotoimia. Välttämättömien kunnossapitotoimien kilpailutuksessa toteuttajaksi valittiin Maansiirto Mykkälä Oy. Kunnossapitourakan kokonaishinta on 124 154 euroa. Sähkötalon ulkokorjaukset toteutetaan vuoden 2018 loppuun, ja rakennus on kulkuväylineen käyttöönotettavissa alkuvuodesta 2019.

Yhtymävaltuustossa Kemin edustajana aloittaa Mikko Koivulehto


Kemin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.10.2018 myöntänyt Pertti Henttiselle eron Lappian yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2018 – 2021 Mikko Koivulehdon.

Henkilöstövalintoja


Taloussuunnittelijaksi Seija Saari

Lappian taloussuunnittelijan tehtävään valittiin merkonomi Seija Saari 26.11.2018 alkaen.
 
Opintosihteeriksi FM Elina Koivusalo

Lappian oppisopimuspalvelut-yksikköön opintosihteeriksi valittiin FM Elina Koivusalo 1.12.2018 alkaen. Varalle valittiin tradenomi Annika Keskitalo.

Asiakkuusvastaavaksi Maija Hakala

Maija Hakala on toiminut Lappian oppisopimussuunnittelijana. Hän siirtyy 1.12.2018 alkaen asiakkuusvastaavaksi. Hänen työyksikkö on oppisopimuspalveluissa Torniossa.

Erikoisammattimies Antti Vimpari vakinaistetaan

Lappian kone- ja tuotantotekniikan alan erikoisammattimies Antti Vimpari vakinaistetaan 1.1.2019 alkaen.

Lisätietoja:
Lilja Virpi