Lappian yhtymähallituksen päätöksiä 4.9.2018

​Lappian yhtymähallitus piti syksyn ensimmäisen kokouksen Kemin toimipaikassa ja tutustui samalla eri alojen opetukseen ja oppimisympäristöihin.

​Lappian tuloskehitys ennakoitua parempaa


Ammatilliseen koulutukseen kohdistunut valtionosuusrahoituksen pudotus pysähtyi vuonna 2018. Positiivisena signaalina OKM:n kesällä tekemissä strategiarahoituspäätöksissä Lappialle myönnettiin 730 000 euroa, joka jaksottuu vuosille 2018 – 2020. Strategiarahoituksella OKM tukee ja ohjaa toiminnan kehittämistä ja uudistamista koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisuutena Lappian kuntayhtymän tuloskehitys on ollut alkuvuoden talousarviotavoitetta parempaa.

Lappian Muonion toimipaikkapäällikkönä on aloittanut TaM Tarja Rantasalo


Muonion kunnan ja Lappian vuonna 2013 allekirjoittaman yhteistyösopimuksen mukaan Muonion lukion rehtori vastaa sekä Muonion lukion että Ammattiopisto Lappian Jokivarren toimipaikan toiminnan johtamisesta ja taloudesta. Lukion rehtori on Muonion kunnan viranhaltija, jolle Lappia on siirtänyt ammattiopiston Muonion toimipaikkapäällikön tehtävät ja toimivallan. Toimipaikan johtamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan Lappian ja Muonion kunnan kesken puoliksi.

Muonion toimipaikan pitkäaikainen toimipaikkapäällikkö Kyllikki Kurjen seuraajana on 1.8.2018 aloittanut taiteen maisteri Tarja Rantasalo.

Lappia hakee OKM:ltä järjestämislupaan uusia koulutuksia


Lappia hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvan täydentämistä uusilla koulutuksilla: vankilakoulutus, musiikkituotannon ammattitutkinto ja rakennusalan perustutkintoon maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala.

Ylitornion vankila on pyytänyt koulutusyhteistyötä Lappian kanssa. Ylitornion vankila on tällä hetkellä ainoa vankila Suomessa, jolla ei vielä ole koulutuskumppania ammatillisessa vankilakoulutuksessa. Lappia on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä Ylitornion avovankilan kanssa niiden vankien osalta, jotka ovat voineet osallistua normaaliin opetukseen. Järjestämisluvan täydennys mahdollistaisi myös vankilaopetuksen järjestämisen. Rikosseuraamuslaitos puoltaa Lappian järjestämisluvan täydennystä vankilakoulutuksella.

Musiikkituotannon ammattitutkinnon koulutuksessa Lappia on tehnyt jo vuosia yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa. Lainsäädännön muuttumisen vuoksi emme voi järjestää musiikkituotannon ammattitutkintoa, jos se ei ole meidän järjestämisluvassamme.

Rakennusalan perustutkintoon haetaan maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisalaa. Alueella toimivat yritykset ovat tuoneet julki huolensa suuresta ja toiminnan kasvua estävästä koulutetun työvoiman pulasta, koska alueella ei ole koulutustarjontaa maanrakennuskoneenkuljetukseen.

Toimenkuva- ja nimikemuutoksia


Reskontrasihteeri Marianne Sadinmaan toimenkuva muutetaan controllerin toimenkuvaksi 4.9.2018 lähtien. Controller on taloushallinnon asiantuntijatehtävä, jossa keskeisiä tehtäviä ovat mm. taloustoimiston työnsuunnittelu ja sijaisjärjestelyt, talousarviovalmistelutyö ja käyttötaloussuunnittelu sekä tiedon tuottaminen ja raportointi konsernissa.

Reskontrasihteeri Anne Keinäsen toimenkuvaa muutetaan kattamaan uutta taloussuunnittelijan tehtäväkenttää 4.9.2018 alkaen. Taloussuunnittelija on taloushallinnon asiantuntijatehtävä, jossa keskeisiä tehtäviä ovat mm. kirjanpito, kassajärjestelmät ja niiden kehitystyö pääkäyttäjänä sekä viranomaisraportit ja ilmoitukset. Keinänen osallistuu Lappian taloustoimiston sijaistuksiin ja varahenkilöjärjestelmään.

Aikuiskoulutuksen sihteeri Sinikka Pasman vakanssinimike on muutettu koulutussihteeriksi 1.1.2018 alkaen. Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018 ja nuorten ja aikuiskoulutuksen lainsäädäntö yhdistyi. Lakiuudistuksen jälkeen aiempi nimike ei vastannut uutta lainsäädäntöä.

Henkilöstövalintoja


Lappian talouspalveluihin Tornioon valittiin taloussuunnittelijaksi 24.9.2018 alkaen tradenomi (ylempi AMK) Tuula Saari.

Lappian talouspalveluihin Tornioon valittiin taloussihteeriksi 24.9.2018 alkaen merkonomi Johanna Riipinen. Varalle valittiin tradenomi Jari Jefremoff.

Ammattiopisto Lappian Tornion toimipaikkaan asuntolaohjaajiksi valittiin 4.9.2018 alkaen sosionomi AMK Maria Granfors ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Anni Rajala.

Lappian Kemin Meripuistokadun toimipisteeseen valittiin opintosihteeriksi 4.9.2018 alkaen taloushallinnon tradenomi AMK Henna Häckman.

Lappian ravintolapalveluihin Tornioon haettiin sisäisen ilmoittautumismenettelyn kautta kassatarjoilijaa 17.9.2018 alkaen. Kassatarjoilijaksi valittiin suurtalouskokki Katariina Ylimäinen.

 

 

Lisätietoja:
Lilja Virpi