Yhteishaun tulokset on julkaistu

Tervetuloa Lappiaan!

Kevään 2018 yhteishaun tulokset ovat selvillä. ​

Julkaisemme nettisivuillamme kevään 2018 yhteishaussa Lappiaan opiskelijoiksi valitut, jotka ovat antaneet luvan nimen julkaisemiseen.

Opiskelijat saavat vielä erillisen kutsukirjeen postitse. Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on palautettava oppilaitokseen viimeistään 28.6.2018.

Mahdollisesti vapautuviin opiskelupaikkoihin on mahdollisuus hakea jatkuvan haun kautta.

 

OPISKELIJOIKSI VALITUTLisätietoja:
Sanaksenaho Kaarina