Lappian Puuala koulutti ja Lappli-Talot työllisti elementtityöntekijöitä talotehtaalle Tornion Laivaniemeen

Rekrytointikoulutus valmisteltiin yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-palvelujen kanssa.

​Elementtityöntekijäksi työllistynyt Sami Karjalainen ja tuotantopäällikkö Kari Pinola ovat tyytyväisiä rekrytointikoulutukseen.

​Vuoden 2017 alussa uudelleen käynnistetyn Lappli-Talot Oy:n talotehtaan elementtien valmistussesonki Tornion Laivaniemessä on hyvässä vauhdissa ja kesän edetessä vauhti vielä kiihtyy, kertoo toimitusjohtaja Petri Korva.

- Käynnistimme viime vuoden lopulla yhdessä ELY-keskuksen ja TE-palvelujen kanssa elementtityöntekijöiden rekrykoulutuksen valmistelut. Yrityksemme tuotanto on keskitetty Tornion tehtaalle ja olemme tilanteessa, jossa Lappli-talojen kysyntä kasvaa ja tarvitsemme ammattitaitoisia ja motivoituneita elementtityöntekijöitä tuotantoon. Myös aiemmin tehtaalla työskennelleitä ammattilaisia oli rekrytoitavissa hyvin vähän.

Vuoden vaihteessa alkaneen neljän kuukauden koulutuksen toteutti yhteistyössä yrityksen kanssa Lappia Koulutus Oy ja Ammattiopisto Lappian Puuala. Talotehtaan tavoitteena oli kouluttaa ja palkata kymmenkunta elementtityöntekijää. Opiskelijat olivat pääosin Kemi-Keminmaa-Tornio alueelta. Heidän ammatillinen tausta oli varsin kirjava, kaikilla ei ollut rakennus- tai puualan peruskoulutusta. Useilla oli tekniikan ja kaupan alan tausta.

- Koulutus on päättynyt ja tarjosimme kaikille opiskelijoille työtä. Tehtaalla aloitti viime maanantaina seitsemän työntekijää. Tehtaalla on ollut hyvä ilmapiiri koko koulutuksen ajan. Kesäsesonkia varten työllistämme lisäksi myös kesätyöntekijöitä, joiden haastattelut ovat juuri käynnissä, kertoo tuotantopäällikkö Kari Pinola.

Kemiläinen Sami Karjalainen on yksi Lapplin tehtaalle työllistyneistä.

- Olen suorittanut rakennusalan tutkinnon kymmenkunta vuotta sitten. Ennen tätä koulutusta oli työttömyysjakso, mutta nyt tuntuu tosi hyvältä päästä töihin eikä tarvinnut lähteä pois kotiseudulta työnhakuun.

Toimitusjohtaja Petri Korva kertoo, että tehtaan tulevaisuuden näkymät ovat valoisat ja tilauskanta on hyvä.

- Valmistamme suurelementtejä omakoti-, pari- ja rivitaloihin sekä mm. hoiva- ja päiväkoteihin sekä puukerrostaloihin. Tehtaan kaksi linjaa ovat perinteisiä käsityölinjoja, joilla asiakaslähtöisesti suunnitellut elementit on mahdollista toteuttaa. Linjat toimivat kahdessa vuorossa.

Yritykselle räätälöity koulutus on vaikuttava toimintamalli molemmille osapuolille

Ammattiopisto Lappian puualan vastuukouluttaja Martti Mylly on myös tyytyväinen rekrykoulutuksen toteutukseen. Lapplilaisilla, niin tuotannon johdolla kuin työntekijöilläkin, oli myönteinen asenne koulutukseen. Koulutuksen toteutus oli tehokas myös oppilaitoksen näkökulmasta, koska työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutettiin aidossa työympäristössä ja todellisissa työtehtävissä.

- Lappli-Talot Oy:lle toteutettuun koulutukseen sisältyi 27 teoriapäivää ja 55 työharjoittelupäivää. Teoriapäivät olivat pääsääntöisesti opettajajohtoista opiskelua, johon liittyi harjoitustehtäviä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutettiin ryhmätyönä, jossa työpaikkaohjaajina toimivat Lappli-Talojen tuotannon työntekijät. Tämä koulutuskonsepti on malliesimerkki onnistuneesta yritykselle tehtävästä rekrykoulutuksesta. Koulutuksen aikana tehtiin opintomatka Lappli-Talojen työmaalle Kiiminkiin, jossa opiskelijat saivat seurata itse valmistamiensa elementtien asentamista.

Vastuukouluttaja Martti Mylly uskoo elementtirakentamisen tulevaisuuteen.

- Puutaloelementtien valmistusaste on noussut ja puukerrostalorakentamisen myötä elementtien rakenteet ovat vaativampia, niiden valmistamiseen tarvitaan entistä enemmän ammattitaitoisia puurakentajia. Lappia on Kemissä aloittanut puurakentamiseen erikoistuneen tutkintopohjaisen koulutuksen, joka tarjoaa nykyvaatimusten mukaista ammattiosaamista. Lappli-Talot on hyvä esimerkki siitä, että Meri-Lapin alueella alkaa jo olla pula ammattitaitoisista puurakentajista.


 

Lisätietoja:
Mylly Martti