Lappian yhtymähallituksen kokouspäätöksiä 24.4.2018

Tornion kampuksen Sähkö- ja radiotalolle valmistellaan uusiokäyttöä

Lappian Tornion kampuksen Sähkö- ja radiotalo vapautui opetuskäytöstä 2017 ja sille on suunniteltu uutta käyttötarkoitusta. Yhtenä vaihtoehtona on valmisteltu kohteen tarjoamista Tornionseudun koulun käyttöön. Tornionseudun koulu tarjoaa yksilöllistettyä perusopetusta erityisen tuen piirissä oleville lapsille ja nuorille. Koulun käyttäjät ovat laatineet kattavan selvityksen käyttötarpeista. Tornion kaupungin ja Lappian yhteistyönä on laadittu alustava tilaohjelma ja luonnossuunnitelma sekä alustava kustannusarvio.

Yhtymähallitus päätti, että hankkeen valmistelua jatketaan ja tehdyt selvitykset toimitetaan Tornion kaupungin sivistyslautakunnan käsiteltäviksi 25.4.2018 kokoukseen.

Muonion kunnan ruokapalvelut siirtymässä Lappian Muonion toimipaikkaan

Muonion kunnan ruokapalvelujen keskittämistä on valmisteltu Lappian ja kunnan yhteistyönä. Kunnan ruokapalvelutoiminnan valmistuskeittiö siirtyisi Lappian omistamiin tiloihin vuokralle. Valmistelun mukaan kuntayhtymä peruskorjaa valmistuskeittiön ja vuokraa sen määräaikaisella sopimuksella Muonion kunnalle. Kuntayhtymä siirtyy toiminnan käynnistyessä palvelun ostajaksi. Vuokrasopimus on 10 vuotta sekä 5 vuoden optio. Valmistuskeittiön tilamuutokset ja niihin liittyvän talotekniikan peruskorjauksen toteuttaa Lappia. Valmistuskaluston hankkii, asentaa ja omistaa kunta.

Vuokrasopimus alkaisi kohteen valmistuttua, ennakoituna 1.9.2018 ja päättyisi 31.7.2028. Viiden vuoden 31.7.2033 päättyvän jatko-option jälkeen vuokrasopimus jatkuisi toistaiseksi voimassaolevana.

Yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymän johtaja/rehtorin allekirjoittamaan ja toimeenpanemaan kuntayhtymän osalta tilavuokra- ja palvelusopimukset, edellyttäen että Muonion kunta tekee myönteisen päätöksen tilavuokra- ja palvelusopimuksesta, ja että kunnan sekä Lappian päätökset sopimuksien sisällöistä sovitaan yksimielisesti ja sopimukset saavat lainvoiman.

Urakoitsijoiden valinta Muonion valmistuskeittiön muutostöihin

Pääurakoitsijaksi ja rakennusurakan toteuttajaksi valittiin Rakennusmega Oy. Urakan arvo on 241.839 euroa (alv 0 %). LVI-urakan toteuttaa LVI-Vanhatalo Oy. LVI-urakka on suuruudeltaan 243.000 euroa (alv 0 %). Sähköurakan tekijäksi valittiin Assemblin Oy. Urakkahinta on 68.900 euroa (alv 0%). Automaation muutostyöt tekee Sähköhuolto JiiTee Oy. Urakkahinta on 17.450 euroa (alv 0 %).

Kaikkien urakoiden ehtona on, että Muonion kunta tekee myönteisen päätöksen tilavuokra- ja ruokapalvelusopimuksista ja että Muonion kunnan sekä Lappian päätökset saavat lain voiman. Lappian kiinteistöpalvelut valmistelee urakka-asiakirjat sekä toimii kohteen rakennuttajana.

Lisätietoja:
Lilja Virpi