Lapin kansanedustajat Lappiassa #Kansanedustajatamiksissa –kampanjateemassa

Vierailun aikana tutustuttiin mm. oppimisympäristöihin ja keskusteltiin lähialuekansainvälisyydestä.

Kaivosalan 2. vuoden opiskelijat esittelivät kansanedustajille rikastus-, jalostus-, laboratorio- sekä simulaatio-oppimisympäristöjä.

​Lapin kansanedustajat Katri Kulmuni (Kesk.), Johanna Ojala-Niemelä (SDP) ja Markus Mustajärvi (Vas.) ottivat kutsun vastaan #Kansanedustajatamiksissa kampanjateemalla. He tutustuivat Ammattiopisto Lappian Tornion kampuksella kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja kaivosalojen oppimisympäristöihin, joissa opiskelijat esittelivät tiloja, laitteita ja kertoivat opintojen sisällöistä. Oppimisympäristöt on rakennettu mahdollisimman pitkälle työelämän tarpeita vastaaviksi. Esimerkiksi Lappian kaivosalalla louhinta-, rikastus-, jalostus- ja laboratorioprosessit sekä simulaatio-oppimisympäristöt vastaavat Suomessa toimivien kaivosten koneita, laitteita ja prosesseja.

Vierailua emännöi Lappian kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja yhdessä johtoryhmän kanssa. Kansanedustajille esiteltiin Lappian uusi strategia, joka tukee reformin tavoitteita ja toimeenpanoa sekä keskusteltiin tulevista haasteista mm. ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin muuttuessa.

Keskusteluissa korostettiin Lappian vahvaa panostusta Ruotsiin ja Norjaan suuntautuvaan lähialuekansainvälisyyteen, jossa vielä on haasteita ratkottavaksi, että opiskelijoiden joustava liikkuvuus rajan molemmin puolin toteutuisi.

- Lappian opiskelijat suorittavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja alan yrityksissä mm. Ruotsin puolella Haaparannalla. Mutta esimerkiksi torniolaisella opiskelijalla oppisopimuskoulutus ei ole mahdollista Ruotsin puolella, jos yrittäjällä ei ole suomalaista Y-tunnusta (ei ole Suomen yritysrekisterissä). Lisäksi jos opiskelija työllistyy Haaparannalle valmistumisen jälkeen, sitä ei tilastoida rahoitusmallissa oppilaitosta hyödyttäväksi vaan tilastoidaan samaan kategoriaan kuin varusmiespalveluksen suorittaminen, kertoi Virpi Lilja.

Valtakunnallisen #Kansanedustajatamiksissa –kampanjan ovat käynnistäneet ammatillisen koulutuksen opiskelijajärjestöt OSKU (Suomen Opiskelija-Allianssi), SAKKI (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto) sekä AMKE (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys). Kampanjassa kannustetaan oppilaitoksia kutsumaan oman alueen kansanedustajia tutustumaan ammatillisen koulutuksen monipuolisiin oppimisympäristöihin. Työelämän tarpeita vastaavia oppimisympäristöjä tarvitaan tulevaisuudessakin, sillä mm. tekniikan aloilla työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot ovat usein mahdollisia vasta kolmantena opiskeluvuotena, kun peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen tullut opiskelija on täysi-ikäinen. Opiskelijat saavat työsaleissa alan perusosaamisen ja valmiudet työmenetelmien, työturvallisuuden, työvälineiden, työkoneiden ja ympäristöasioiden hallintaan, joita työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa edellytetään.

Kaivinkonesimulaattori_Kulmuni_Susanna Marjeta.jpgKulmuni_Kokkinen_Niska_Mustajarvi_Ojala_Niemelä.jpg
​Kaivosalan opiskelija Susanna Marjeta opasti Katri Kulmunia kaivinkonesimulaattorin ajossa.​Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat Kasperi Kokkinen ja Hugo Niska opastivat Katri Kulmunia, Johanna Ojala-Niemelää ja Markus Mustajärveä oman alansa oppimisympäristössä.

 

            

Lisätietoja:
Koskimäki Sami