Lappia ja Lappia-Koulutus Oy ostivat REDUn Meri-Lapissa meneillään olevat logistiikan työvoimakoulutukset

Kaupan kohteena olevat sopimukset ja niihin liittyvät omistus- ja hallintaoikeudet ovat siirtyneet Lappia-konsernille 1.1.2018.

​Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia sekä Lappia-Koulutus Oy ovat tehneet kaupan Meri-Lapissa meneillään olevien logistiikka-alan tutkintotavoitteisen ja ei-tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksien sopimuskannasta.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on myynyt logistiikka-alan tutkintotavoitteisen ja ei-tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen sopimuskannan ja näihin sopimuksiin liittyvän markkinaehtoisen koulutustoiminnan sekä maksupalvelutoiminnan ja näihin kuuluvat oikeudet sekä kaikki siihen liittyvät sopimukset liiketoimintakauppana Lappia-konsernille. Kaupan kohteena olevat sopimukset ja niihin liittyvät omistus- ja hallintaoikeudet ovat siirtyneet 1.1.2018 lukien Lappia-konsernille.

Lapin ELY-keskus on hyväksynyt liiketoimintakaupan ja päättänyt 11.1.2018 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhteisen esityksen pohjalta hankintasopimusten siirtämisen Lappia-konsernille. Päätöksen edellytyksenä on ollut, että muutos ei vaikuta jo koulutuksessa olevien opiskelijoiden asemaan ja että koulutusten tulee jatkua alkuperäisillä hankintasopimuksilla sovittujen toteutussuunnitelmien mukaan 1.1.2018 alkaen.
Meri-Lapin alueella on kaupan kohteena olevien koulutuksien toteutuksessa työskennellyt yksi kokoaikainen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän logistiikka-alan työntekijä, joka on siirtynyt Lappia-Koulutus Oy:n palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella 24.1.2018 alkaen.

Kuntayhtymien yhteisesti laatimissa perusteluissa liiketoimintakauppaa on perusteltu mm. sillä, että Lappia-konserni on saanut 1.1.2018 alkaen OKM:ltä uuden järjestämisluvan, johon sisältyy myös logistiikan koulutuskeskuslupa ja työvoimakoulutuslupa tutkintotavoitteisen koulutuksen osalta. REDUn kannalta tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen järjestäminen Meri-Lapin alueella ei ole enää jatkossa perusteltua, koska alueella toimii toinen koulutuksenjärjestäjä, jolla on ao. toiminnan luvat ja edellytykset. Jatkossa tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta sovitaan järjestämislupien puitteissa Lapin maakunnan alueella yhdessä työvoimakoulutusluvan saaneiden koulutuksenjärjestäjien sekä ELY-keskuksen ja TE-toimistojen kanssa.


Kaupan kohteena oli myös ei-tutkintotavoitteinen kuljetusalan jatko- ja täydennyskoulutuskapasiteetti kevätkaudelle 2018. Sen sisällyttäminen osaksi liiketoimintakauppaa perustui meneillään olevien kokonaisuuksien järjestämiseen. Liiketoimintakaupan seurauksena REDU on voinut irtisanoa Torniossa olevat toimitilat.


Sekä tutkintotavoitteisessa että ei-tutkintotavoitteisissa koulutuksissa opiskelevat opiskelijat ovat pääosin Meri-Lapin alueelta. Opiskelijat jatkavat sopimusten mukaisissa Lappian järjestämissä koulutuksissa lukuun ottamatta kahta ei-tutkinto-opiskelijaa, joiden opiskelu järjestetään tehdyn sopimuksen mukaan edelleen Rovaniemellä.

Lisätietoja

Kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, puh. 040 537 0860
Toimitusjohtaja Katja Jaako-Körkkö, Lappia-Koulutus Oy, puh. 040 648 2942
Rehtori Taisto Arkko, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, puh. 040 547 5045

Lisätietoja: