Nuorisovaalit saapuivat Lappiaan

Allianssin toteuttaman Nuorisovaalitapahtuman tavoitteena on vahvistaa nuorten kiinnostusta vaaleja, ehdokkaita ja vaikuttamista kohtaan sekä tarjota konkreettinen kokemus äänestämisestä.

Vaalivirkailijat Jenna Laukkanen ja Sandra Malinen ovat valmiina ohjeistamaan nuoria äänestystilanteessa.

Kaikissa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomen on mahdollisuus osallistua Nuorisovaaleihin presidentinvaalin alla tammikuussa 2018. Nuorisovaaleissa alle 18-vuotiaat nuoret äänestävät oppilaitoksissaan siitä, kuka olisi nuorten valitsema presidentti. Nuorisovaalit on loistava demokratiakasvatuksen työkalu perus- ja toisen asteen oppilaitoksille.

Oppilaitokset järjestävät Nuorisovaalit samalla tavalla kuin varsinaiset vaalit. Nuoret äänestävät samoja presidenttiehdokkaita kuin varsinaisissa vaaleissa, ja vaalit toteutetaan uurnavaalina.

Tarvittaessa myös Nuorisovaaleissa käydään kaksi kierrosta.
Ammattiopisto Lappiassa tapahtumaa ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa merkonomien 17B -opiskelijaryhmä. Äänestyskopit ja vaaliuurnan rakensivat rakennuspuolen opiskelijat.

Liiketalouden tuntiopettaja Pirkko Karvali kertoo järjestäneensä opiskelijoiden kanssa vaaleja jo monina vuosina.

- Nuorisovaalit helpottaa ja selkiyttää äänestystilanteen käytännön toteutumisen tulevaisuutta varten.

- Toivoisin, että nuoret käyvät äänestämässä ja samalla selvittäisivät presidenttiehdokkaiden taustat. Huolehditaan, että demokratia toteutuu ja äänioikeus säilyy jatkossakin. Nuorilla on paljon mielipiteitä joita tulisi kuunnella.

Merkonomiopiskelija Jenna Laukkanen toimii ensimmäistä kertaa vaalivirkailijana.

- Vaalikäyttäytymisessä on nuorilla vähän hiontaa. Sen ymmärtää, kun ensimmäistä kertaa pääsevät äänestämään. Nuoret pääsevät kokeilemaan mitä aikuiset saavat tehdä.

- Uskoisin, että nuorisovaalit helpottaa nuorten kynnystä äänestää virallisissa vaaleissa aikuisena, mutta ei merkittävästi vaikuttavan itse äänestykseen.

Äänestystulokset julkistetaan myöhemmin.

Lisätietoja:
Karvali Pirkko