Lappian yhtymähallitus ja -valtuusto kokoontuivat Torniossa

Koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymähallituksen ja -valtuuston kokouspäätöksiä 12.12.2017.

​Lappian strategia 2025 on laajapohjaisen yhteistyön tulos

Lappian strategiaprosessiin ovat osallistuneet omistajat, yhtymähallitus, työelämä ja sidosryhmät, opiskelijat, henkilöstö ja organisaatio johtohenkilöineen. Strategian uudistus on osa Lappia 3.0 –kehittämisohjelmaa, joka vastaa ammatillisen koulutuksen reformin vaatimuksiin. Uudistukseen vaikuttavat lisäksi toimintaympäristön muutokset, suunnanmuutoksen varmistaminen ja omistajien linjaukset. Kehittämisohjelman lähtökohtana on asiakas, opiskelija ja työelämä. Strategiassa määritellään tavoitteet (miten tehdään?), osaamisen kärjet (missä ollaan tai pyritään parhaaksi?), toiminnalliset kärjet (mikä painopiste toiminnassa?), asiakaslupaukset (mitä luvataan ja pidetään?) ja arvopohja, päämäärä ja tehtävä (yhteinen tavoite, tekemisen tapa, asenne).

- Yhtymävaltuustolle esitetyssä strategiassa Lappian visio on: Lappia – Pohjoista elinvoimaa! Lappialla on keskeinen rooli alueen elinvoiman varmistamisessa. Visiossa korostetaan yksilöiden osaamisen, työllistymisen, yritysten kilpailukyvyn kautta syntyvää elinvoimaa. Lappia ja jokainen lappialainen vaikuttaa vahvasti alueen elinvoiman kehittämiseen. Asiakaslupauksissa mm. opiskelijoille vastataan valmistumisen ja työllistymisen tavoitteisiin. Toiminnan painopisteinä ovat lähialuekansainvälisyys, yrittäjyys, työelämäkumppanuus ja liiketoiminta. Pohjoinen vaikutusalue ei jää vain Lappiin. Se on myös lähialuekansainvälisyyttä Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle, kuntayhtymänjohtaja/rehtori Virpi Lilja avasi strategian keskeisiä asioita.

Lappian talouden toteuma lokakuussa

Lappian talous on kehittynyt ennakoidusti. Rahoituksen leikkauksista huolimatta Lappia on säilyttänyt vakavaraisuuden ja hyvän maksuvalmiuden. Koulutuskuntayhtymän toteutuneet investoinnit alittuvat tänä vuonna.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020

Talousarviovuosi 2018 on monella tasolla muutosten vuosi ja uuden alku. Tällä on ollut vaikutuksensa myös talousarvion valmisteluprosessiin, joka on sopeutettu valtakunnalliseen kehitykseen sekä Lappia-konsernin uudistumiseen.

Uusi ammatillisen koulutuksen toteuttamista ohjaava lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2018 ja uudet tutkintojen perusteet 1.8.2018 ja 1.1.2019. Uusi laki muuttaa toimintoja ja toimintatapoja vaiheittain ja muutos koskettaa jokaista lappialaista ja Lappian asiakkaita.

Vuoden 2018 lopulliset valtionosuusrahoituspäätökset tulevat joulun jälkeisellä viikolla 29.12.2017.

Lappia jatkaa aktiivista investointitoimintaa myös vuonna 2018 ja talous on suunnitelmakaudella tasapainossa.

YIT Rakennus Oy toteuttaa Lappian logistiikkakoulutuksen oppimisympäristön Kemin Sammonkadulle

Lappian logistiikkakoulutuksen oppimisympäristö Sammonkadulle Kemiin valmistuu 16.2.2018 mennessä. Nykyisin Sammonkadulla toimiva talotekniikan aikuiskoulutus siirtyy Tietokatu 2:een Kemissä ja logistiikan oppimisympäristö toteutetaan kyseiseen Sammonkadulta vapautuvaan hallitilaan.

Muutosurakka toteutetaan kokonaisurakkana kokonaishintaan sisältäen rakennus- ja talotekniset muutostyöt. Edullisimman tarjouksen jätti YIT Rakennus Oy 104.700 euroa (alv 0 %).

Tornion toimipaikan kiinteistönhoitajaksi valittiin Jarmo Tainio

Yhtymähallitus valitsi Lappian Tornion toimipaikkaan kiinteistönhoitajaksi Jarmo Tainion 8.1.2018 alkaen. Tainiolla on hyvä kiinteistötekniikan tuntemus ja hän on toiminut myös aiemmin kiinteistönhoitajan tehtävissä. Hänellä on lisäksi sähköasentajan tutkinto ja pitkä kokemus sähkötöistä julkisella puolella ja teollisuudessa. Varalle valittiin Joni-Petteri Hekkanen.

Torniolainen Jari Hannuniemi valittiin Lappian yhtymähallitukseen

Yhtymähallituksen jäsen Martti Rauhala on jättänyt eroanomuksen Lappian yhtymähallitukselle. Lappian yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen Martti Rauhalan erosta. Yhtymävaltuusto valitsi hänen tilalleen yhtymähallitukseen torniolaisen Jari Hannuniemen.

Lisätietoja:
Lilja Virpi