Haemme joukkoomme hiusalan opettajaa Kemiin

Haku on avoinna 4.12. asti.

Haemme Ammattiopisto Lappiaan päätoimista tuntiopettajaa hiusalalle Kemiin ajalle 8.1. - 1.6.2018.

Tehtäviin kuuluu hiusalan ammattiaineiden opetus sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen.

Edellytämme hakijalta hiusalan koulutusta ja työkokemusta sekä kokemusta hiusalan opettajana toimimisesta.

Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstöä koskevassa asetuksessa 986/98. Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti. Viikkotyöaika on 36 t 45 min, josta opetustuntien määrä on 25 t.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen asiakirja soveltuvuudesta alaikäisten kanssa työskentelyyn sekä työhöntulotarkastustodistus terveydentilastaan. Virkasuhteessa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Työ-, tutkinto- ja muut todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijan suostumuksella tiedoksianto valinnasta annetaan sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Hakuohjeet

Lisätietoja:
Hanni Leena