Lappian yhtymähallituksen kokoustiedote 7.11.2017

​Lappian yhtymähallituksen puheenjohtaja Pasi Pigg nimettiin yhtiökokousedustajaksi Lappia-Koulutus Oy:n yhtiökokouksiin


Lappian yhtymähallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Pasi Piggin ja varalle yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Sisko Korrensalon. Yhtiökokousedustus on koko valtuustokauden mittainen.

Lappia-Koulutus Oy on 100-prosenttisesti koulutuskuntayhtymä Lappian omistama tytäryhtiö. Aputoiminiminä toimivat KalotTraining Oy ja Lappia-Palvelut. Yhtiön kotipaikka on Tornio. Lappia-Koulutus Oy ja Lappia muodostavat Lappia-konsernin.

Lappia-Koulutus Oy järjestää monipuolisia ja laadukkaita osaamisen kehittämisen palveluita. Pääosa koulutuspalveluista on ei-tutkintoon valmistavaa työvoimakoulutusta ja muuta markkinaehtoista koulutustoimintaa. Uusia palvelutuotteita kehitetään työelämän tarpeisiin.

Lappian uuden organisaatiomallin johtajavalinnat


Yhtymähallitus päätti uuden organisaatiomallin rekrytointien käynnistämisestä kokouksessaan 18.10.2017. Rekrytoinnit toteutetaan kaksivaiheisena ja valinnat ovat käynnistyneet johtajien valinnalla. Yhtymähallitus nimesi johtajavalintaryhmään haastattelijoiksi kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Liljan, yhtymähallituksen puheenjohtajan Pasi Piggin ja yhtymähallituksen jäsenen, henkilöstötoimikunnan puheenjohtajan Olavi Soorin. Johtajarekrytoinnin hakuaika oli 23.10. – 30.10.2017. Haku toteutettiin sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. Johtajavalintaryhmä on haastatellut avoinna oleviin johtajatehtäviin hakeneet 3.11. ja 6.11.

Lappiaan haettiin sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä talous- ja innovaatiojohtajaa johtamaan työelämä- ja yrityspalveluiden yksikköä. He johtavat yksikköä yhteisvastuullisesti.

Talousjohtajan tehtäviin kuuluu tukipalveluprosessien johtaminen, talouden ja voimavarojen johtaminen, liiketoiminnan strategisen avainprosessin johtaminen, vastuualueen verkostojen johtaminen, tiedolla johtaminen, talous- ja esimiesvastuu, henkilöstöjohtaminen ja toimipistevastuu.

Innovaatiojohtajan tehtäviin kuuluu innovaatiotoiminta ydinprosessin johtaminen, asiakkuuksien ja työelämäsuhteiden johtaminen, työelämän kehittämiskumppanuus avainprosessin johtaminen, osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden johtaminen, vastuualueen verkostojen johtaminen, tiedolla johtaminen, talous- ja esimiesvastuu, henkilöstöjohtaminen ja toimipistevastuu.

Lisäksi haettiin osaamispalveluiden yksikköön kahta osaamispalvelujohtajaa, jotka johtavat yksikköä yhteisvastuullisesti.

Osaamispalvelujohtajien tehtäviin kuuluu ydinprosessin osaamisen hankkiminen ja sijoittuminen sekä kilpailukyvyn parantaminen johtaminen, pedagogiikan tai laadun johtaminen, strategisten avainprosessien johtaminen: lähialuekansainvälisyys tai yrittäjyys, asiakaslähtöisyyden ja osaamisperusteisuuden johtaminen, vastuualueen verkostojen johtaminen, tiedolla johtaminen, substanssivastuu hyvinvointi/ kulttuuri/ luonto/ palvelu/ tekniikka, talous- ja esimiesvastuu, henkilöstöjohtaminen ja toimipistevastuu.

Osaamispalvelujohtajien tehtäväjako tarkentuu valintojen jälkeen. Muiden tehtävien rekrytointi käynnistyy 8.11.2017.

Lappian talousjohtajana jatkaa Juha Kallo


Talousjohtajan tehtävän sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn hakemuksen jätti nykyinen talousjohtaja Juha Kallo. Hänellä on tehtävään vaadittu pätevyys ja vahva osaaminen. Yhtymähallitus valitsi johtajavalintaryhmän esityksestä Juha Kallon Lappian talousjohtajaksi.

Innovaatiojohtajaksi valittiin nykyinen aikuiskoulutusjohtaja Tuomo Palokangas


Innovaatiojohtajan tehtävää haki nykyinen aikuiskoulutusjohtaja Tuomo Palokangas. Hän täyttää pätevyysvaatimukset ja hänellä on vahva osaaminen innovaatiojohtajan tehtävän keskeisistä tehtävistä. Yhtymähallitus valitsi johtajavalintaryhmän esityksestä Tuomo Palokankaan innovaatiojohtajan tehtävään.

Osaamispalvelujohtajiksi valittiin toimipaikkapäällikkö Antti Päivärinta ja tiimivastaava Sanna Laihinen


Haussa olleisiin kahteen osaamispalvelujohtajan tehtävään haki 8 henkilöä, joista kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli viisi. Kaikki hakijat haastateltiin. Haastateltujen taso oli korkea ja jokainen toi esille näkökulmia, jotka ovat arvokkaita tulevaisuuden Lappian kehittämisessä. Yhtymähallitus valitsi osaamispalvelujohtajiksi Tornion toimipaikkapäällikkö Antti Päivärinnan ja palvelualan tiimivastaava Sanna Laihisen. Varalle valittiin metallialan tiimivastaava Jouko Isometsä.

- Talousjohtaja Juha Kallo ja innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas ovat tehtävissä vaadittavan pätevyyden lisäksi osoittaneet vahvaa osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden Lappiassa. Osaamispalvelujohtajiksi valitut Antti Päivärinta ja Sanna Laihinen vastasivat tehtävän sisältöihin vahvimmin. Lisäksi heillä on tehtävään sopivaa kokemusta ja kehittämisnäkemystä, avaa kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja johtajavalintaryhmän ja yhtymähallituksen päätöksen perusteluja.

Lisätietoja:
Lilja Virpi