Lappia vahvistaa asiakkuus- ja työelämäpalveluja

​Ammattiopisto Lappian aikuiskoulutus- ja hankepalveluissa ovat 2.5.2017 aloittaneet asiakkuusvastaavan tehtävässä Petri Partanen (insinööri, AMK) ja kouluttajana Raisa Aine (KTM, FM, KEAT).

Asiakkuusvastaava Petri Partasen keskeinen vastuualue on oppisopimuskoulutuksien järjestäminen erityisesti tekniikan aloilla, oppisopimuksiin liittyvät valmistelutyöt omalla vastuualueella sekä asiakkuussuhteiden hoitaminen koko Lappian tasolla. Tehtävään kuuluu laaja-alainen yhteistyö työelämän, Ammattiopisto Lappian sisäisten toimijoiden sekä muiden oppilaitosten välillä.

Petri Partasella on vahva tekniikan alan koulutus ja työkokemus sekä hyvät yhteistyöverkostot. Hänellä on myös pedagoginen pätevyys opetustehtäviin. Petri Partasen esimies on oppisopimustoimiston tiimivastaava Katja Jaako-Körkkö.

- Lappia panostaa vahvasti alueemme teollisuuden ja tekniikan alojen yritysten osaamisen kehittämiseen oppisopimuskoulutuksena, joka on joustava ja työelämälähtöinen tapa kouluttaa ja rekrytoida henkilöstöä, korostaa Katja Jaako-Körkkö.

Kouluttaja Raisa Aine toimii Lappian aikuiskoulutus- ja hankepalvelujen johtamis-, esimies- ja yrittäjyyskoulutuksien vastuukouluttajana. Lisäksi hän toteuttaa asiakkaille koulutus- ja kehittämisratkaisuja ja tekee koulutustuotteiden myyntityötä.

Raisa Aineella on vahva työkokemus kaupan ja palvelualan työ- ja koulutustehtävissä. Hänellä on sekä opettajan pedagoginen että näyttötutkintomestarin pätevyys. Raisa Aineen esimies on aikuiskoulutusjohtaja Tuomo Palokangas.

Aikuiskoulutusjohtaja Tuomo Palokangas painottaa oppilaitoksen roolia työelämän tukena.

- Näillä rekrytoinneilla vahvistamme Lappian asiakkuus- ja työelämäpalveluja, joissa kärkenä ovat mm. Lappian vetovoimaiset johtamis- ja esimieskoulutukset. Pystymme vastaamaan työelämän tarpeisiin ja toteuttamaan työelämälle tarpeellisia sekä tutkintotavoitteisia että organisaatiokohtaisia räätälöityjä koulutuksia.

Lisätietoja:
Palokangas Tuomo