Kehittämishanke yhdistämään työpajat ja kansanopistot osaksi ammatillista oppimisympäristöä

Hankeaika 1.4.2017 - 30.9.2019.

​Työpajat ja kansanopistot osaksi ammatillista oppimisympäristöä -kehittämis-hankkeen taustalla on Kemin kaupungin aiemmin tekemä selvitystyö, jossa työpajatoiminta todettiin erittäin tarpeelliseksi etsivän nuorisotyön sekä sosiaalitoimen asiakkaiden taholta. Hanketoimintaa haluttiin jatkaa ja kehittää sisältöä edelleen mm. työpajatoimimnnan opinnollistamiseksi, kertoo hankevalmistelua johtanut Lappian projektikoordinaattori Jarmo Saariniemi.

Nyt käynnistyvää hanketta on valmisteltu yhteistyössä Ammattiopisto Lappian, Pohjantähti-opiston ja läntisen Lapin kuntien kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Länsi-Lapin alueella ammatillisen koulutuksen ja työpajojen välistä yhteistyötä. Työpajatoiminnan sisällöt tulisivat osaksi ammatillisten koulutusohjelmien opetussuunnitelmia, jolloin työpajat muodostaisivat yhden kiinteän osan Ammattiopisto Lappian uudesta osaamiskeskus- ja oppimiskenttämallista. Keskeisenä sisältönä on työpajatoiminnan opinnollistaminen, seinättömän työpajan perustaminen, yksilöllisten opintopolkujen luominen ja nuorten kanssa tekemisissä olevien eri hallinnonalojen välisen yhteisen ohjausmallin rakentamisen selvittäminen. Hankkeessa selvitetään myös Kansanopistojen ja työpajojen palvelujen yhdistämistä uudenlaiseksi 15 - 29 –vuotiaille nuorille suunnattavaksi palvelukokonaisuudeksi, joiden avulla nuori voi pohtia sopivaan koulutusohjelmaan tai työelämään suuntautumista.

Ammattiopisto Lappia on hankkeen päätoteuttaja ja Pohjantähti-opisto ja Keminmaan kunta tekevät yhteistyötä osatoteuttajina. Euroopan sosiaalirahaston ja alueellisesti hanketta rahoittavan viranomaisen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä kokonaisbudjetti on hieman alle 490 000 euroa.

- Hankkeessa tehdään vahvaa alueellista yhteistyötä ja ohjausryhmään pyydetään varsinaisten hanketoimijoiden ja lisäksi edustajat Kemin ja Tornion kaupungeista, Tervolan, Simon, Ylitornion ja Pellon kunnista, Meri-Lapin ja Tornion työvalmennussäätiöstä, TE-toimistosta sekä yrittäjien edustajia. Haluamme mukaan paljon kuntien edustajia esim. työpajojen, nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja opetustoimien henkilöstöä. Tavoitteenamme on, että alueellinen sitoutuminen hankkeen kehittämistyöhön olisi mahdollisimman laaja-alaista, sanoo Jarmo Saariniemi.

Hanke on käynnistynyt 1.4.2017 ja jatkuu 30.09.2019 saakka.

 

 

 

 

Lisätietoja:
Saariniemi Jarmo