Robotiikasta uusia töitä ja työnkuvia

Robotiikan työvoimakoulutus Lappiassa 31.10.2016 - 28.4.2017.

Lappiassa käynnistyi viime vuoden lokakuussa robotiikan työvoimakoulutus konetekniikan osaajille. Lappian yhteistyökumppanina toteutuksessa on Suomen ABB:n Robotics -yksikkö. ABB tekee yhteistyötä eri koulutusasteiden kanssa ammattiopistoista yliopistoihin, kertoo koulutuspäällikkö Juha Mainio.

Robotiikan opetuksessa käytettävässä ABB:n RobotStudio –ohjelmointiohjelmistossa käytetään samoja mallinnuksia ja määritystiedostoja kuin ABB:n todellisessa tuotantokäytössä olevia robotteja ohjaavissa ohjelmistoissa. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat teollisuusrobotin ohjelmointiin, käyttöön ja hyödyntämismahdollisuuksiin.

Juha Mainio kertoo, että koulutuksen painopiste on ohjelmoinnissa.
- Tämän ryhmän opiskelijoilla on hyvä ja tasainen tekniikan alan lähtötaso, mikä antaa mahdollisuuden syvään oppimiseen. Koulutuksessa on mahdollista edetä robottien käytöstä haastaviin ohjelmointeihin ja operointiin.

Mainio korostaa, että robotiikka on yksi kehittämiskohteista, johon yritykset panostavat ja investoivat tulevaisuudessa erityisesti kone-, metalli-, sähkö-, automaatio- ja ICT-aloilla.
- Robotiikka luo uusia töitä ja lisää työllisyyttä teollisuuteen ja työnkuvat muuttuvat. Hyvä esimerkki Suomessa on Uudenkaupungin autoteollisuuden vahva kehitys ja työllisyyden kasvu alalla, jossa robotiikka on merkittävässä roolissa.

Koulutukseen osallistuva kemiläinen Noora Piisilä, insinööri (AMK) uskoo, että robotiikan koulutus täydentää hyvin hänen aiempaa konetekniikan insinöörin tutkintoa ja lisää työllistymismahdollisuuksia.
- Minulla ei ole aiempaa kokemusta robotiikasta. Koulutuksen lähipäivät kuluvat tosi nopeasti ja on palkitsevaa, kun onnistuu ja pystyy jo itsekin ratkaisemaan ohjelmointiongelmia.

Ammattiopisto Lappian kone- ja metallialan kouluttaja Jouni Setälä kertoo robotiikan tulevan myös osaksi perustutkinto-opetusta.
- Nykyinen kone- ja metallialan perustutkinto uudistuu ja on 1.8.2017 alkaen kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Opetussuunnitelmaan tulee valinnaiseksi tutkinnon osaksi robotiikka. Perustutkinnon uudistus ja nyt toteutettu koulutus laajentavat osaamisalan koulutustarjontaa työelämän tarpeita vastaavaksi. Robotiikkaa on käytössä alueen yrityksissä, mm. hitsaus-, särmäys- pakkaus- ja merkintäsovelluksissa.

Lappian toteuttamaan robotiikan työvoimakoulutukseen osallistuu 12 opiskelijaa Kemi-Tornio alueelta ja lisäksi Oulusta ja Rovaniemeltä.

Lisätietoja: