Opiskelijat suunnittelivat itselleen oppimisympäristön

​Yrittäjämäiset oppimisympäristöt -hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä koko Lapin alueella.

​Yrittäjämäiset oppimisympäristöt-hankkeen tavoitteena on luoda toisen asteen oppilaitoksiin uusia ja kehittää nykyisiä oppimisympäristöjä, jotka tukevat yrittäjämäistä toimintaa, yrittäjyyttä ja työelämätaitoja. Perinteisen luokkahuoneopetuksen tueksi luodaan oppimisympäristöjä, joissa opiskelija oppii osallistumalla.

Osana hanketta Ammattiopisto Lappiassa ovat liiketalouden opiskelijat rakentaneet luokkahuoneopetustilastaan nykyaikaisen oppimisympäristön, jossa on mahdollisuus huomioida erilaiset oppimistilanteet, tietotekniikan monipuolinen käyttö, työskentelyn ergonomia, joka tukee työssäjaksamista. Liiketalouden opiskelijat Janita Tiainen ja Rami Ranta kertovat, että ajatus siirtymisestä perinteisestä luokkahuonetilasta nykyaikaiseen, monikäyttöiseen ja muuntautuvaan tilaan synnytti paljon hyviä ideoita, joita työstettiin yhdessä.

- Teimme paljon tiedonhakua netistä ja kävimme paikallisissa huonekaluliikkeissä tutustumassa toimistokalustetarjontaan. Tilojen jakaminen ja hyödyntäminen eri toimintoihin oli kaiken suunnittelun pohja, josta edettiin kalustus-, väri- ja sijoittelusuunnitteluun. Paljon tuli eteen uusia asioita esimerkiksi valittavien kangasmateriaalien paloturvallisuus ja värien vaikutus työskentelyilmapiirin mutta tiimit olivat tosi innostuneita. Uudesta oppimisympäristöstä tuli positiivinen fiilis jo suunnitteluvaiheessa.

Janita ja Rami kertovat, että kalusteiden ergonomiasta kaikilla oli tietoa jo ennestään.

- Kalustevalinnoissa huomioitiin helpot ja nopeat säädöt, joita oli esimerkiksi satulatuoleissa. Sähkösäätöisissä työpöydissä voi nyt tehdä töitä tai opiskella istuen tai seisten. Tiimityötilassa voi sitten valita säkkituolin tai jumppapallon istuimekseen. Muutoksen toteutukseen saimme apuja myös toisten alojen opiskelijoilta, pintakäsittelypuolelta seinien maalaukseen ja sähköalalta suunnitteluun.

Hankkeen projektipäällikkö, liiketalouden opettaja Raija Paasimaa kertoo, että hankkeessa on toteutettu monipuolisesti erilaisten oppimisympäristöjen kehittämistyötä. Hankkeen alusta lähtien on järjestetty Pop Up-kauppatoimintaa Torniossa ja lähialueilla. Vuoden vaihteen jälkeen liiketalouden Ilovakka-myymälän toiminta laajenee verkkokauppaan ja samalla myös IT-palveluja tuottava KyberKeskus aloittaa palvelujen myynnin ulkopuolisille asiakkaille. Pop Up-kauppatoimintaa jatketaan edelleen. Tekevä Lappia-osuuskunnan toimintaan pyritään saamaan mukaan lisää opiskelijajäseniä, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä.

Yrittäjämäiset oppimisympäristöt –hanketta koordinoi koulutuskuntayhtymä Lappia. Alueellisina verkostokumppaneina hankkeessa ovat mukana Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Saamelaisalueen koulutuskeskus. Euroopan sosiaalirahaston myöntämän rahoituksen ELY-keskus on myöntänyt hankkeen rahoitukseen 614 250 euroa. Hanke on käynnistynyt 1.1.2015 ja päättyy 31.5.2017.

Lisätietoja
Raija Paasimaa
Projektipäällikkö
Ammattiopisto Lappia
Urheilukatu 6, 95400 TORNIO
p. 0400 578 941

Lisätietoja: