Tietoja aloittaville opiskelijoille

Tietoja aloittaville opiskelijoille


 Tervetuloa opiskelemaan Ammattiopisto Lappiaan!

 

Todistukset

 
Opiskelun alkaessa ota mukaasi alkuperäiset koulu- ja työtodistukset. Peruskoulun jälkeiset opinnot ja työkokemus voidaan huomioida osaamisen tunnustamisena ammatillisissa opinnoissa. 

Oppilaitos voi tarvittaessa pyytää toimittamaan todistuksen terveydentilasta tai toimintakyvystä ennen opiskelupaikan lopullista vahvistamista.

 

Matkustaminen


Tutustu hyvissä ajoin Koulumatkatukeen osoitteessa www.kela.fi. Päivittäiseen koulumatkaan voit hakea Kelan Koulumatkatukea jos koulumatka yhteen suuntaan on vähintään 10 km ja kustannukset ovat yli 54,00 €/kk. Opiskelijan omavastuu on 43,00 €. Lisätietoa hakemisesta voit kysyä Kelan toimistoista sekä koulun opintotoimistosta.

Tutustu vapaa-ajan matkojen opiskelija-alennusehtoihin Matkahuollon ja VR:n nettisivuilla. Opiskelija-alennuksia varten tarvitset opiskelutodistuksen. Voit tiedustella sitä opintotoimistosta.

Opiskelijajärjestöillä on myös tarjolla opiskelijakortteja, joilla voi osoittaa oikeutensa opiskelijahintaisiin matkoihin (esim. Sakki, OSKU ry.). Tutustu opiskelijakortin myöntämisen ehtoihin opiskelijajärjestöjen nettisivuilla.

 

Opintojen rahoitus


Voit saada opintoihin taloudellista tukea, kun sinut on hyväksytty oppilaitokseen ja opiskelet siellä päätoimisesti.

Tuen saaminen riippuu paljon omasta elämäntilanteesta. Peruskoulun jälkeisiä opintoja aloitteleville nuorille myönnetään erilaisia tukia kuin jo työelämässä toimiville. Työttömille on tarjolla omia tukimuotoja, ja asumista tuetaan yleensä erikseen.

Selvitä opintojen rahoitus ennen opiskelun aloittamista. Tukea kannattaa hakea heti, kun olet saanut opiskelupaikan.


Tutustu hyvissä ajoin

Opintotukeen
Aikuiskoulutustukeen
Työttömyysetuuteen

Nuorille käytännössä ainoat tukimuodot ovat Kelan opintotuki ja koulumatkatuki. Aikuisille on useita tukivaihtoehtoja. Opintojen aikaiset tulot vaikuttavat yleensä tuen määrään, joissakin tuissa myös vanhempien ja puolison tulot.

Järjestöt ja säätiöt tukevat myös opiskelua apurahoilla ja stipendeillä.

 

Ruokailu


Ruokaetu kuuluu perustutkinto-opiskelijalle (ei oppisopimus-, työvoimakoulutus-, henkilöstökoulutusopiskelijoille). Ota mukaasi maksutonta ruokailua varten KELA-kortti, ajokortti tai henkilökortti, jossa on viivakoodi. Kemin Hyvinvointialan opiskelijat saavat ruokailua varten yksilöllisen viivakoodin käyttöönsä opiskelun alkaessa.

 

Asuminen


Voit hakea asuntoa opintojesi ajaksi joko Lappian omista asuntoloista, yksityisistä opiskelija-asuntoloista tai yksityisiltä asuntomarkkinoilta. Lappialla on kalustettuja opiskelija-asuntoja Louella, Muoniossa ja Torniossa.

Asuntohakemus (Loue)Asuntohakemus (Muonio)Asuntohakemus Tornio 

 

Väyläopinnot Lapin ammattikorkeakouluun

Sinulla on mahdollisuus suorittaa ammatillisten opintojen aikana ammattikorkeakouluopintoja, jotka tunnustetaan ammatillisiin opintoihin. Kun suoritat vähintään 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja, voit hakeutua opiskelemaan Lapin ammattikorkeakouluun ilman pääsykoetta, mikäli Lapin ammattikorkeakoulussa on tarjolla vastaava ala, jota opiskelet Ammattiopisto Lappiassa. Edellä mainitun polun avulla ammattikorkeakouluopinnot lyhenevät vuodella. Lisätietoja omaohjaajalta tai opinto-ohjaaja Kaisu Liiteniltä, puh. 040 544 1982, kaisu.liiten(at)lappia.fi