Kansainväliset hankkeet

Kansainväliset hankkeet​

Kansainvälisyyshankkeet Lappiassa 2017 - 2019

 

Kanadaverkosto, OPH

1.8.2017 - 31.12.2018

Hankkeen tavoitteena on:

toimivan oppilaitosverkoston toiminnan kehittäminen ja syventäminen Suomen ja Kanadan keskenperehtyminen kanadalaisten oppilaitosten hyviin käytäntöihinasiantuntija- ja opiskelijaliikkuvuuden toteuttaminenkotikansainvälisyyden edistäminen

 

Venäjäverkosto, OPH

1.8.2017 - 31.12.2018

Ammattioppilaitosten Venäjä-verkoston tavoitteena on:

  • lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön kiinnostusta ja osaamista Venäjän kieleen ja kulttuuriin
  • kouluttaa elinkeinoelämän ja palvelujen tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia eri ammattialojen ammattilaisia
  • työssäoppimis- ja työelämäjaksojen lisääminen ja vakiinnuttaminen Venäjällä

 

 

Pohjoisen ammattilainen tulevaisuuden haasteissa, E+ KA1

1.6.2019-31.5.2021

Hankkeen tavoitteena on edelleen vahvistaa Lappian opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kansainvälistä ammatillista osaamista nimenomaan pohjoisen Suomen tarpeisiin ja olemassa oleviin ja tuleviin haasteisiin ja muutoksiin opiskelussa ja työelämässä. Aiemman TAPS-hankkeen (Tulevaisuuden ammattilainen Pohjois-Suomessa) tuloksia tullaan hyödyntämään tässä hankkeessa. TAPS-hankkeen myötä Lappia on saanut uusia kumppaneita ulkomailta sekä useat asiantuntijat, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana, ovat osallistuneet hankkeen kv-jaksoille. Näin on saatu Lappialle uusia kansainvälisiä osaajia ja osaamista myös henkilökuntaan, joka on oppilaitokseen jäävää osaamista. Tätä osaamista tullaan myös tämän hankkeen myötä lisäämään.

Opiskelijoiden kv-osaamisen vahvistaminen hyödyntämään pohjoisen Suomen työelämän tarpeita on tärkeä menestystekijä työllistymiseen alueelle. Lappian strategian ja kv-suunnitelman mukaisesti on tarkoitus myös lisätä lähialueen kv-toimintaa eli opiskelija- ja henkilökunnan liikkuvuutta pohjoiseen Ruotsiin ja Norjaan, jossa on tarjolla pohjoisia työmarkkinoita. Tärkeää on myös, että oppilaitoksen johto on ollut nyt tiiviisti mukana myös tässä hanketyössä, joka osaltaan mahdollistaa myös henkilökunnan aktiivisen osallistumisen hankkeen toteutukseen.

Ammattiopisto Lappian aktiivinen kv-toiminta todetaan yhdeksi oppilaitoksen menestystekijäksi myös opiskelijarekrytoinnissa johtuen opiskelijoiden yhä lisääntyvästä kiinnostuksesta kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja kohtaan. Pohjois-Suomen työelämän tarpeet kansainvälisille osaajille on tärkeä nyt ja tulevaisuudessa lisääntyvän matkailun ja kansainvälistyvän yritys- ja palvelukulttuurin myötä. Lappian strategian mukaisesti meidät tunnetaan siitä, että olemme kansainvälinen toimija talousalueellaamme Länsi-Lapissa ja Meri-Lapissa. Lappian stategia ja kv-suunnitelma korostavat jatkuvaa vuorovaikutusta koulutuksen ja työelämän välillä talousalueella, joka mahdollistaa Pohjois-Suomen työelämän muutoksiin ja sen tarpeisiin reagoimisen.

 

 VlogUp, E+, KA1 (hyvinvointiala)


1.6.2017-31.5.2019

Hankkeen liikkuvuustoimintoihin osallistuvat opiskelijat ja opettajat edustavat Sosiaali- ja terveysalaa sekä kasvatus- ja humanistista alaa. Sekä lähihoitajat että nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat tarvitsevat työssään kulttuurisensitiivisyyttä. Oman kulttuurisidonnaisuuden ymmärtämisen kautta mahdollistuu kulttuurisensitiivinen toimintatapa kasvatus-, ohjaus- ja hoitotyössä. Liikkuvuusjakso tarjoaa liikkujille mahdollisuuden tunnistaa oman ja toisten ajattelun ja toiminnan taustalla olevaa kulttuurisidonnaisuutta ja näin kehittää omaa ammatillisuutta.

Tulevaisuuden opetussuunnitelmissa korostuvat erilaiset oppimisympäristöt ja työelämässä oppiminen. Hankkeeseen valituissa oppimisympäristöissä liikkujilla on mahdollisuus laajentaa näkökulmiaan monikulttuurisuuteen ja kielitaidon kehittämiseen.

Tavoitteena on lisätä liikkuvuustoimintoihin osallistujien tekemien vlogien avulla hakijaverkoston ja työelämäyhteistyöverkostojen tietoutta monikulttuurisuuden haasteista ja mahdollisuuksista eurooppalaisissa partnerimaissa ja näin edistää interkulttuurisen kommunikaatiotaidon avulla uudenlaista eurooppalaista yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Partnerit

  • CIFP Meka LHII, Spain
  • Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, Czech Republic
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99, Czech Republic
  • Pinelands Language Centre, UK
  • Southern Regional College, UK
  • Proyecto Iberico, Poland
  • LWL Akademie fuer Gesundheits- und Pflegeberufe, Germany

 

ArteCult, E+, KA102

1.6.2018-31.5.2020

Project will provide students and staff members in Visual, Media Art high quality vocational training placements, and mobility periods abroad, and develop and improve the second level vocational education and training generally. The methodology of the project lays a great emphasis on learning-by-doing. One of the most crucial objective of the project is to provide students with increased opportunities for mobility periods in other European countries and this way to improve theirs level of key competences and skills the students acquire during their studies.

Mobvet, E+, KA2


1.10.2018-30.9.2020

The purpose of the project is to design and develop a practical digital platform and specific instruments (e-learning tools) to promote high quality mobility and international dimensions of VET programs. Such a platform enhances internationalization process of VET institutions through increased mobility both learners and teaching staff. The overall aim of the project is to make students and teachers better equipped to work in international environments both at home and abroad.

 

Ammattiopisto Lappia on jäsenenä ammatillisen koulutuksen kansainvälisessä organisaatiossa European Forum of Technical and Vocational Education and Training.

 EfVET_logo.jpg   2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.jpg