Opiskelu

Opiskelu

Yleisiä ohjeita | Opintoihin osallistuminen | Opetusjärjestelyt- ja sisällöt

 

Yleisiä ohjeita

 

Työpäivät

   2019 - 2020

 

Työajat

Opiskelijan viikoittainen työmäärä on 26 - 32 tuntia. Työpäivä alkaa pääsääntöisesti klo 8. Opiskelu voi tapahtua joskus myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lukuvuoden aikana on myös ohjattuja omatoimisen opiskelun työpäiviä.

Voit suorittaa opintoja myös ammattiopiston eri toimipaikoissa ja lukioissa. Tarkista aina työskentelyajat, kun valitset opintoja muusta kuin omasta koulusta, sillä ajat voivat vaihdella kouluittain.

 

Tiedottaminen

WILMA on tiedottamisen pääkanava. Saat Wilma-tunnukset käyttöösi heti opintojen alussa. Wilmassa kannattaa käydä päivittäin tarkistamassa tiedotteet ja omat viestit. Wilmassa seuraat omia opintojasi ja voit viestittää asioistasi opettajien ja henkilökunnan kanssa. Wilmasta löydät oman lukujärjestyksen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), e-hopsin, opintokorttisi, lomakkeita ja ohjeita.

Seuraa myös nettisivuja ja osallistu Lappian someen!

FacebookInstagramTwitterYouTube

 

Verkkotunnus ja sähköposti

Saat henkilökohtaisen verkkotunnuksen käyttöösi opintojen ajaksi. Samalla täytät tietoturvasopimuksen.

Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.lappia.fi. Käytä tätä osoitetta, kun lähetät opiskeluun liittyviä viestejä. Muista lukea koulun sähköpostit säännöllisesti. Opettajien ja muun henkilökunnan sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)lappia.fi. 

 

Opiskelumateriaalit ja maksut

Opiskelussa tarvittavat oppikirjat, liikuntavarusteet ja opiskelutarvikkeet hankit itse. Joillakin aloilla ja kirjastossa on opiskelijoiden käyttöön lainattavia oppikirjoja. Työvaate- ja muut oppimateriaalikustannukset vaihtelevat aloittain. Opiskelijoilla on oltava työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (TOPPI) ja asiakaspalvelussa yhtenäinen ja asianmukainen työasu, työsuojelumääräysten mukaiset jalkineet ja muut työsuojelumääräysten edellyttämät suojavälineet. Työasussa pitää olla oppilaitoksen ja opiskelijan nimi näkyvillä. Osalla työpaikoista voi olla poikkeavia määräyksiä. 

Työjalkineet, yhtenäiset haalarit ja muut suojavaatteet hankitaan keskitetysti koulun kautta opintonsa aloittaville opiskelijoille. Henkilökohtaisten suojavälineiden hankinnassa on omavastuuosuus. Tarkemmat ohjeet saat omaohjaajaltasi.

 

Käyttäytyminen

Kohteliaisuuteen kuuluu oman työyhteisön ihmisten tervehtiminen. Kohteliaisuutta on myös pienten palvelusten teko pyytämättäkin, silloin kun se on mahdollista. Työpaikoilla työskennellessäsi edustat sekä itseäsi että koulua. Hyvä käytös on merkki, joka muistetaan ja se voi avata paremmin työpaikan ovet sinulle myös myöhemmin.

Opiskelukavereiden ja henkilökunnan huomioon ottaminen ja kunnioittaminen kuuluvat jokaiselle sekä oppilaitoksessa että työpaikoilla. Elämässä tarvitaan taitoa työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

 

Pukeutuminen 

Työsaleissa

Käytä työtunneilla ammattialasi mukaisia työvaatteita.Käytä turvallisuussyistä työssä myös asianmukaisia työkenkiä.Käytä työn vaatimia suojavarusteita.Vältä työasussa liikkumista työsalien ulkopuolella.Pese työvaatteesi riittävän usein.


Käytä liikuntatunneilla asiallisia urheiluasuja. Liikuntasalissa saa käyttää vain sisäurheilujalkineita.

 

Siisteys

Siisteys on näkyvä asia. Laita roskat roskikseen niin luokissa kuin muissakin tiloissa. Hygieniasyistä korujen ja lävistysten käyttäminen on joillakin aloilla rajoitettua.

 

Työturvallisuus

Tapaturmien ehkäisemiseksi on jokaisen opiskelijan noudatettava niitä ohjeita, joita työturvallisuuden ylläpitämiseksi annetaan. Suojavaatteiden ja suojavälineiden käyttäminen on osa työturvallisuutta. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jos työturvallisuusohjeita ei ole noudatettu.

Älä käynnistä luvatta koneita ja laitteita, joiden toiminnasta ja kunnosta sinulla ei ole etukäteen tietoa. Tahallisesti aiheutetusta koneen tai laitteen rikkoutumisesta ja vamman aiheuttamisesta on seurauksena korvausvelvollisuus.

Tapaturman sattuessa toimi hätäilemättä ja viivyttelemättä. Ilmoita asiasta ensi tilassa opettajallesi. 
 

Laki nuorista työntekijöistäValtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistäSosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelostaSosiaali- ja terveysministeríön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 

 

Vastuu työvälineistä

Useilla aloilla saat käyttöösi henkilökohtaisia työvälineitä, joista olet vastuussa. Niiden katoamisesta tai särkymisestä olet velvollinen heti ilmoittamaan. Kadonneet tai tahallisesti turmelemasi työvälineet joudut korvaamaan. Yhteisten työvälineiden kunnossapito ja paikalleen vienti kuuluvat sille opiskelijalle, joka on työvälineitä käyttänyt.

 

Vakuutukset

Lappia on vakuuttanut kaikki opiskelijat LähiTapiolassa lakisääteisellä ja vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Tapaturman sattuessa ilmoita siitä viipymättä vastaavalle opettajalle tai omaohjaajalle.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta opettaja tai oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva työntekijä kirjoittaa vakuutustodistuksen hoitolaitokseen vietäväksi. Vapaaehtoisesta tapaturmavakuutukseen kuuluvasta tapaturmasta tehdään tapaturmailmoitus. Lisätietoja vakuutuksista saa omaohjaajalta.

 

Liikenne oppilaitoksen alueella

Oppilaitoksen alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta varsinkin moottoriajoneuvoilla liikuttaessa. Vältä tarpeetonta ajoneuvon käyttöä välituntien aikana. Moottoriajoneuvoille on erilliset pysäköintipaikat. Vapaita pysäköintipaikkoja voit tiedustella opintotoimistosta. Älä pysäköi ajoneuvoa koulun läheisyyteen sinne
missä se liikennemerkein on kielletty.

 

Opintoihin osallistuminen

Opiskelijana sinun tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei poissaolollesi ole perusteltua syytä.

Työvoimakoulutuksessa sovelletaan lisäksi, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n 2 momentissa säädetään opiskelijan osallistumisesta opetukseen ja opintojen etenemisestä.

Sinun on suoritettava tehtäväsi tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (L531/2017 94 §)

 

Poissaolojen perusteet

Poissaoloja opinnoista verrataan työelämän käytäntöihin. Lupa poissaoloon koulusta on pyydettävä etukäteen. Lupa
voidaan myöntää vain pätevästä syystä, kuten terveydenhuollon, luottamustehtävien ja painavien henkilökohtaisten syiden perusteella.

Enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luvan opettaja. Pitempään poissaoloon luvan myöntää osaamisalavastaava. Lupaa hakiessa on sovittava miten poissaolon aiheuttamat rästitehtävät voi korvata. Ennalta arvaamattomista poissaoloista esimerkiksi sairauden vuoksi on aina ilmoitettava ja annettava selvitys mahdollisimman pian. Kun palaat opiskelupaikalle tuo huoltajan allekirjoittama kirjallinen selvitys tai terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus sairaudesta. Muista siis ilmoitusvelvollisuutesi!

Poissaoloiksi ei lueta osallistumistasi oppilaitoksen edustus- ja kehittämistehtäviin, tarpeellisia käyntejä opiskeluhuoltohenkilöstön vastaanotolla, osallistumista tuutortoimintaan ja -koulutukseen tai opiskelijakunnan toimintaan.

Poissaolojen kertymistä seuraa myös KELA, ja runsaat poissaolot saattavat aiheuttaa opintotuen maksatuksen keskeyttämisen tai lopettamisen. Oppilaitoksella on ilmoitusvelvollisuus, jos opiskelija ei osallistu säännöllisesti opintoihin.

Runsaat poissaolot aiheuttavat lähes aina myös opiskeluajan pidentymisen ja valmistumisen lykkääntymisen. Runsaat poissaolot ilmoitetaan etsivälle nuorisotyölle nuorisolain edellyttämällä tavalla.

 

Poissaoloista johtuvat lisäsuoritukset

Opettajat harkitsevat, missä määrin poissaolo on häirinnyt opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja aiheuttanut jälkeenjäämistä opinnoissa, minkä perusteella päätetään opiskelijakohtaisesti tarvittavista lisäsuorituksista. Näyttöihin voi osallistua, kun osaaminen on riittävällä tasolla.

Mikäli opiskelija on osoittanut poissaoloillaan erityistä piittaamattomuutta koulunkäyntiä kohtaan eivätkä oppilaitoksen kasvatukselliset keinot ole johtaneet toivottuun tulokseen, joudutaan käyttämään lisäsuoritusten ohella myös muita toimenpiteitä.

Katso myös järjestyssäännöt.

 

Opetusjärjestelyt- ja sisällöt

 

Ammatillinen tutkinto

Ammatillinen tutkinto on 180 osaamispistettä ja kestää noin 2–3 vuotta. Kaikille opiskelijoille tehdään alkukartoituksen jälkeen HOKS (Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Oppiminen tapahtuu oppimiskentillä, joissa on omat aihekokonaisuutensa.

Oppimiskentillä voi olla joitakin ohjatun omatoimisen opiskelun päiviä. Oppimiskentät sijoittuvat viidelle jaksolle vuosittain ja kesäjaksoon. Jaksojen vaihtuessa opettajat merkitsevät arvioinnit Wilmaan kahden viikon kuluessa. Opiskelijat seuraavat omia suorituksiaan Wilmasta aktiivisesti.

 

Tutkinnon rakenne on 180 osp, johon kuuluu

Ammatilliset tutkinnon osat 145 ospYhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ammatillisiin opintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, yrittäjyyttä ja opinto-ohjausta. Ammatilliset perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin.

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Ennen opintojen alkamista selvitämme kattavasti sinun aiemmin hankkimasi osaamisen. Tunnistamisessa käytetään toimittamiasi asiakirjoja sekä tarvittavia muita selvityksiä. Osaamisen tunnistamisen jälkeen tunnustetaan se osaaminen, joka vastaa sinun tavoitteena olevan tutkinnon ammattitaito- ja osaamisvaatimuksia. Osaamisen tunnustamisesta vastaa alalle nimetty henkilö, esimerkiksi opinto-ohjaaja, joka tekee tarvittavat merkinnät myös järjestelmissä olevaan HOKSiin.

Tunnustamiseen liittyvät lomakkeet

 

Palaute osaamisen kehittymisestä

Sinä itse, opettaja ja työelämän edustaja arvioivat säännöllisesti osaamisen kehittymistäsi ja HOKSin tavoitteidesi saavuttamista. Palaute näkyy Wilmassa ja opintosuoritusotteella ammattitaitovaatimuksittain merkinnällä ”saavutettu” tai ”vaatii harjoitusta”.

Tämän lisäksi palautetta on hyvä antaa joko suullisesti tai kirjallisesti Wilmassa.

 

Työelämässä tapahtuva oppiminen (TEO)

Osa ammatillisen opetussuunnitelman mukaisista tavoitteista opiskellaan työpaikoilla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Työelämässä tapahtuvaa oppimista varten tehdään kirjallinen koulutussopimus tai oppisopimus. Työpaikka nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan ja oppilaitos ohjaavan opettajan, joka käy työpaikoilla ohjauskäynneillä. TEO-jaksoilla työpaikoilla noudatetaan työelämän ja työpaikan työaikoja.

Jakson lopulla käydään arviointikeskustelu, jossa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä käyvät läpi opiskelijan työskentelyä, kokemuksia ja oppimista. Pääosa näytöistä annetaan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen aikana. Työelämässä tapahtuvaa oppimista voi suorittaa myös ulkomailla.

 

Lukio-opinnot

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi (HOKS) voit sisällyttää myös lukio-opintoja ja suorittaa yhtä aikaa ylioppilastutkinnon tai vain laajentaa ammattiosaamistasi valitsemalla lukio-opintoja.

Jokaisen kahta tutkintoa aloittavan opiskelijan tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti opinto-ohjaajalle ensimmäisen viikon aikana. Lukio-opinnot suoritetaan yleensä Kemin, Tornion ja Keminmaan lukioissa. Myös muut lukiot ovat erikseen sovittaessa mahdollisia suorituspaikkoja.

Lukio-opintoja opiskellaan vaihtojaksoperiaatteella eli vain ammatillisia opintoja tai vain lukio-opintoja koko jakson. Lukiossa voi opiskella myös useampia jaksoja peräkkäin. Keskustele ja sovi lukio-opintojen aloittamisesta ja muutoksista aina ensin oman koulusi opinto-ohjaajan kanssa.

 

Opiskelijapalaute ja kyselyt

Opintojen alussa HOKSin teon jälkeen sinun tulee vastata valtakunnalliseen aloituskyselyyn. Omaohjaajasi opastaa kyselyn toteuttamisessa. Kun opinnot on suoritettu ja viimeinen näyttö annettu sinun tulee vastata valtakunnalliseen päättökyselyyn. Näiden lisäksi opintojen aikana kerätään myös välipalautteita.

 

Osaamisen osoittaminen ja näyttöympäristö

Ammatillinen osaaminen osoitetaan aidoissa käytännön työtehtävissä. Näyttöympäristö valitaan siten, että siinä voidaan osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen. Perustellusta syystä näyttöympäristöt voivat olla myös muita paikkoja (oppilaitoksen työmaa, virtuaalinen ympäristö tai simulaattori).

Ammattitaitovaatimuksissa voi olla erityistilanteisiin määrättyä osaamista, jota ei ole mahdollista suorittaa aidoissa työtilanteissa vaarantamatta esimerkiksi liikenne- tai potilasturvallisuutta. Näissä tilanteissa voidaan näyttö järjestää perustellusta syystä muualla kuin työpaikalla esim. oppilaitoksessa, oppilaitoksen työmaalla tai muissa oppilaitoksen ympäristöissä tai nuorten työpajalla. Perusteltu syy voi olla myös se, että opiskelija on alaikäinen tai kohtuullisella etäisyydellä ei ole sellaista työpaikkaa, joka täyttäisi näyttöympäristön edellytykset.

Näyttöympäristön valinnassa on otettava huomioon, että työpaikalla on kriteerit täyttävä työelämän arvioija. Arvioija voi olla myös toisesta työpaikasta.

 

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin. Arviointi kattaa kaikki tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

Osaamista arvioidaan tutkinnon osittain sekä yhteisten tutkinnon osien osalta myös osa-alueittain. Jos arvioitavan kokonaisuuden ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen osoitetaan useassa osassa erillisissä näytöissä, tutkinnon osan arvosana muodostetaan kokonaisuuden perusteella arvioijien päätöksellä. Vähintään toisen arvioijista tulee olla paikalla yksittäisessä näytössä. Osaamisen arviointi varmistaa, että todistuksen saavalla opiskelijalla on se osaaminen, mitä tutkinnon perusteissa edellytetään.

1.8.2018 lähtien ammatillisen perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa 1-5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Vanhoilla perustutkinnon tutkinnon perusteilla jatkavien opiskelijoiden arviointiasteikko on 1-3.

 

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta osaamisensa arviointiin. Menettelytavasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua 2 momentissa tarkoitettuun arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat.

Valmentavan koulutuksen opiskelija voi pyytää rehtorilta kirjallisesti oikaisua 2 momentissa tarkoitettuun arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, rehtori voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä asettaa uuden arvioijan. (L531/2017 95 §)

 

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos opiskelijan osaamisen arviointi on hylätty.

Opiskelijalla on mahdollisuus myös osaamisen arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Osaamisen osoittamisen uusiminen sekä arvosanan korottamisen mahdollisuus tulee järjestää, mikäli opiskelija sitä kirjallisesti pyytää tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen opettajalta. Pyyntö on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset.

 

Todistukset

Opiskelijalle annetaan tutkintotodistus, kun tutkinnon perusteiden mukaan kaikki tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat tutkinnon osat suoritettu hyväksytysti.

Opiskelijalle annetaan todistus suoritetuista tutkinnon osista, jos opiskelija suorittaa vain tutkinnon osaa tai osia ja henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettu osaaminen on saavutettu tai opiskelija on katsottu L531/2017 97 §:ssä säädetyllä tavalla eronneeksi tai opiskelijan pyynnöstä.

Opiskelijalle annetaan todistus suoritetuista koulutuksen osista, jos opiskelija on katsottu eronneeksi tai opiskelijan pyynnöstä.

Opiskelijalle annetaan todistus muuhun ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta (osallistumistodistus) kun koulutus on päättynyt tai jos opiskelija on katsottu eronneeksi tai opiskelijan pyynnöstä.

Ote opintosuoritusrekisteristä (opintokortti) ja muut todistusten liitteet

Opiskelijalle, jolle annetaan todistus ammatillisen perustutkinnon tai sen osan tai osien suorittamisesta, annetaan todistuksen liitteeksi opintokortti (ote opintosuoritusrekisteristä), josta ilmenee - opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset osa-alueet sekä niiden osaamispisteet ja arvosanat; ja - muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet.

Opiskelijan pyynnöstä hänelle annetaan kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, joka sisältää tiedot opiskelijan surittaman tutkinnon tuottamasta osaamisesta sekä tutkinnon tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista liitetään selvitys ammattialaa koskevaan sääntelyyn perustuvasta opiskelijalla olevasta ammattipätevyydestä, jos ammattipätevyys on tutkinnon perusteissa määrätty osaksi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.

Opiskelijalle annetaan pyynnöstä opiskelutodistus (läsnäolotodistus), jolla hän osoittaa esim. Kelalla, matkahuoltoon tms. olevansa opiskelijana Ammattiopisto Lappiassa.

Läsnäolotodistuksen antaa opintotoimisto opiskelijan pyynnöstä.

 

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa. (L531/2017 64 §)

Erityisen tuen tarpeet huomioidaan HOKSin laadinnan ja päivitysten yhteydessä.

 

Opintojen keskeyttäminen

Jos sinulla on vaikeuksia opiskelussa, henkilökohtaisissa asioissa tai jossakin muussa asiassa, voit keskustella niistä luottamuksellisesti opettajan, omaohjaajan, opinto-ohjaajan kuraattorin, terveydenhoitajan tai etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Opintoja ei kannata jättää kesken harkitsematta ja keskustelematta opiskeluhuollon henkilökunnan kanssa. Mieti myös mahdollisuutta alan vaihtoon oppilaitoksen sisällä. Älä tee päätöstä yksin!

Jos päätät erota, ilmoita siitä heti kuraattorille, opinto-ohjaajalle tai omaohjaajallesi. Tee keskeyttämisestä tai eroamisesta kirjallinen ilmoitus. Alle 18 vuotias tarvitsee keskeyttämis- tai eroilmoitukseen huoltajan suostumuksen. Luovuta oppilaitokselta saamasi työvälineet laitteet ja tarvikkeet takaisin.

Opiskelijalla on esim. äitiysloman, varusmiespalvelun tai muun pakottavan syyn vuoksi koulutuksen tilapäiseen keskeytykseen.