Oppilaskunta

Oppilaskunta

Ammattiopisto Lappian kaikista opiskelijoista koostuvan oppilaskunnan nimi on Ammattiopisto Lappian oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa kun koulutuksen järjestäjä varaa opiskelijoille mahdollisuuden tulla kuulluksi ennen opintoihin tai opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.

Oppilaskunnan puheenjohtaja ja sihteeri edustavat opiskelijoita virallisissa tilaisuuksissa. Oppilaskunta toimii rehtorin alaisena. Jäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

 

Ota yhteyttä

Kuraattori Arto Herala, puh. 040 545 1816, arto.herala(at)lappia.fi