Hyvinvointi

Hyvinvointi

Hammashuolto | Hätätilanteet ja kriisiapu | Kuraattorit | Lääkäri | Ohjeita ongelmatilanteisiin | Opiskeluhuolto | Oppilaitospastori | Ruokailu ja opiskelijaravintolat | Tapaturmat | Terveydenhuolto

 

Hammashuolto

KemiTornioMuonioTervola


Hätätilanteet ja kriisiapu

Jos tapahtuu jotain yllättävää, joudut väkivallan tai rikoksen uhriksi tai tarvitset apua kriisiin, voit käydä juttelemassa kouluterveydenhoitajan, kuraattorin tai oppilaitospastorin kanssa.

Hätäkeskus 112MyrkytystietokeskusPoliisiSuomen rikosuhripäivystys Kemin kriisikeskus Turvapoiju


Kuraattorit

Kuraattorilta saat neuvoja elämäntilanteeseen tai opiskeluun liittyvissä asioissa, taloudellisissa vaikeuksissa, kaveri- tai perhesuhdeongelmissa ja muissa henkilökohtaisissa asioissa, kuten jännittäminen, kiusaaminen, päihteet, poissaolot.

Kemi: Jussi Karjalainen, puh. 040 703 1348, jussi.karjalainen(at)lappia.fi, työhuone Tietokatu 2, Paasi 1. krs, huone nro 1022Muonio: Päivi Vuollo-Uusisalmi, puh. 040 489 5152, paivi.vuollo-uusisalmi(at)muonio.fiTervola, Loue: Satu Karvonen, puh. 040 151 9735, satu.karvonen(at)tervola.fiTornio: Petri Sakko, puh. 040 660 5725, petri.sakko(at)lappia.fi, työhuone Kauppakadun asuntolan A-rapussa


Lääkäri

Kemi, lääkärin vastaanottoLoueMuonioTornio, lääkärin vastaanottoAkuuttiklinikka (yhteispäivystys)


Ohjeita ongelmatilanteisiin

Monet asiat vaikuttavat jaksamiseemme ja mielialaamme. Kun olet motivoitunut opiskeluun, koet sen tärkeäksi ja olet
kiinnostunut opiskeltavista asioista. Aina asiat eivät suju niin kuin toivoisimme, opiskeluote saattaa herpaantua eikä työskentely kiinnosta. Ihmissuhteissakin voi olla vaikeuksia.

Ongelmatilanteessa voit pohtia, miksi tulit opiskelemaan, mitä hyviä ja huonoja puolia valinnassasi on ja mitkä asiat opiskeluasi hankaloittavat. Jos et itse löydä ratkaisua vaikeuksiin, voit pohtia tilannetta jonkun tukihenkilön kanssa.
Voit keskustella asioista esim. omaohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin, terveydenhoitajan tai toimipaikkapäällikön kanssa.

Tutustu myös Pysy Raiteilla -oppaaseen, josta löydät apua ja neuvoja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

 

Opiskeluhuolto

Opiskelijoiden ohjauksesta ja hyvinvoinnista vastaa koko henkilökunta. Lappian opiskeluyhteisössä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat kuten terveydenhoitaja, kuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, asuntolaohjaaja, psykologi ja lääkäri.

Yksittäisen opiskelijan tuen tarpeiden selvittämiseen ja tarpeellisten opiskeluhuollon palvelujen jäjrestämiseen liittyvät
asiat käsitellään aina tapauskohtaisesti. Opiskelijan asian hoitamista varten kootaan tarvittaessa kunkin tuen tarpeen
mukainen monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan suostumuksella. Ellei opiskelijalla ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä, pyydetään huoltajan suostumus. Tuen tarpeen voi tuoda esiin opiskelija itse tai sen voi havaita esim. opettaja, terveydenhoitaja tai kuraattori.

Kriisivalmius

Oppilaitoksen eri toimipaikkoihin on perustettu kriisiryhmät. Kriisitilanteiden toimintavalmius tarkoittaa etukäteen valmisteltua toimintamallia, jonka avulla koulussa voidaan vakavan kriisitilanteen (opiskelijaa kohdannut onnettomuus, kuolemantapaus, läheltä piti tilanne tms.) sattuessa ryhtyä tilanteen vaatimiin välittömiin toimiin ja kohdata opiskelijoiden, henkilökunnan sekä vanhempien reaktiot sekä varmistaa parhaat
mahdolliset tukitoimet. Tavoitteena on estää psyykkiset ja fyysiset ongelmat, säilyttää kouluyhteisön ja sen jäsenten
toimintakyky, tukea nuorten ja aikuisten toipumista sekä vahvistaa yhteisön ja sen jäsenten kykyä selviytyä vaikeista tilanteista. Jos sinua kohtaa jokin onnettomuus, menetys tai jokin muu vaikea asia niin voit halutessasi ottaa yhteyttä omaohjaajaasi tai opiskelijahuoltoryhmän jäseniin.

Päihteiden käyttö ja tupakointi

Lappia on savuton oppilaitos. Ammattiopistossa opetellaan työelämän sääntöjä. Työelämä ja päihteet eivät sovi yhteen. Siksi kaikenlaisten päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö oppilaitoksessa on ehdottomasti
kielletty. Lastensuojelulaki ja työturvallisuussäännökset velvoittavat henkilökuntaa puuttumaan asiaan heti, jos vähänkin epäilyä on. Lisäksi lait velvoittavat tarvittaessa hoitoonohjaukseen ja seurantaan.

Toimintamalli päihde-epäilyissä

Poissaoloja seurataan ja niihin puututaan. Tarvittaessa otetaan yhteyttä alaikäisen huoltajiin.Koko henkilökunta valvoo opiskelijoita ja kaikilla siihen kuuluvilla on oikeus ja velvollisuus puuttua ongelmatilanteisiin.Epäiltäessä päihteidenkäyttöä, voidaan tehdä alkometritesti tai huumausaine-epäilyissä opiskelija ohjataan
terveyskeskuslaboratorioon testiin, josta hänen on esitettävä todistus oppilaitokselle määräaikana. Testit ovat
luottamuksellisia.

Päihdeongelmaista opiskelijaa ohjataan hoitoon hakeutumisessa. Oppitunneille voi osallistua vain työkuntoisena (työturvallisuus). Hoitoonohjauksen tavoitteena on opiskelijan terveydentilan paraneminen, opiskelun jatkumisen turvaaminen, työtapaturmien ehkäisy ja syrjäytymisen ehkäisy. Päihdetyö on opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä ja osa koulun kasvatustehtävää.

 

Oppilaitospastori

Kemi: Kappalainen Jani Koivusalo, puh. 040 582 0579

 

Ruokailu ja opiskelijaravintolat

Kouluilla toimii opiskelijaravintoloita, joissa voit ruokailla ilmaiseksi KELA-kortilla. KELA-kortin saat Kelan toimistosta. Ethän tule opiskelijaravintoloihin työasussa.

Opiskelijaravintoloiden lounaslistat ja aukioloajatErityisruokavalion ilmoituslomake 


Tapaturmat

Lappia on vakuuttanut kaikki opiskelijat LähiTapiolassa lakisääteisellä ja vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella.

Tapaturman sattuessa ilmoita siitä viipymättä vastaavalle opettajallesi tai omaohjaajallesi. Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta opettaja tai oppilaitoksen muuhun henkilökuntaan kuuluva työntekijä kirjoittaa vakuutustodistuksen hoitolaitokseen vietäväksi.

Vapaaehtoisesta tapaturmavakuutukseen kuuluvasta tapaturmasta tehdään tapaturmailmoitus. Lisätietoja vakuutuksista saat omaohjaajaltasi.

 

Terveydenhuolto

Opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä vastaa kaupungin tai kunnan terveystoimi kansanterveyslain edellyttämällä tavalla. Terveydenhoitajan vastaanotolle pääset sekä ajanvarauksella että päivystysaikoina ilman ajanvarausta.

 

Kouluterveydenhoitajat

Kemi, hyvinvointiala

Terveydenhoitaja Kati Ypyä, puh. 050 310 9413Aamuvastaanotto Meripuistokatu 21:ssa ilman ajanvarausta ma - pe klo 8 - 9.45


Kemi, luontoala, p
alveluala ja tekniikan ala

Terveydenhoitaja Päivi Tiiro, puh. 050 310 9483Vastaanotto Paasi-rakennuksessa Tietokatu 2:ssa toisessa kerroksessa huoneessa 2010 ilman ajanvarausta klo 8 - 9.45


Loue

Terveydenhoitaja Anna Niemelä, puh. 040 188 1552Vastaanotto torstaisin ilman ajanvarausta klo 9 - 9.30


Muonio

Kouluterveydenhoitaja Elli Sarajärvi, puh. 040 824 5892Vastaanotto Muonion yläkoulun terveydenhoitotilassa, jonne on käynti urheilukentän puoleiselta ulko-ovelta aamuisin klo 8 - 9


Tornio

Terveydenhoitaja Maria Rääpysjärvi, puh. 050 310 9477Terveydenhoitaja Minna Vallo, puh. 050 310 9476Terveydenhoitaja Sini Peteri, puh. 050 314 6505Vastaanotot Kauppakatu 35:ssä olevan asuntolan A-rapussa ilman ajanvarausta ma - pe klo 8 - 9.45