Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut

Toivomme, että voit opiskelijana hyvin. Opiskelun lisäksi olemme tukenasi asumiseen, hyvinvointiin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja saat opinto-ohjaajaltasi.

 

Ammattiopintosäätiö | Asumistuki | Kirjasto | Koulumatkatuki | Opintotuki | Opiskelijakortit

   

Ammattiopintosäätiö

Ammattiopisto Lappiassa toimii ammattiopintosäätiö. Vähävaraiset opiskelijat voivat hakea ammattiopintosäätiöltä taloudellista avustusta opintoihinsa. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella mistä ilmenee opiskelijan nimi, kotipaikka, opintolinja ja vuosiluokka.

Kerro hakemuksessa vapaamuotoisesti perheen nykyinen tilanne (perheen jäsenten lukumäärä, perheen tulot, mahdolliset velat, asumismuoto).

Laita hakemuksen liitteeksi:

palkkatodistukset/Kelan maksuosoitukset työttömyydestä/eläkepäätöksettoimeentulopäätökset ja asumistukipäätöksettositteet lainoista ja osamaksuista


Voit toimittaa hakemukset kuraattori Jussi Karjalaiselle, puh. 040 703 1348, jussi.karjalainen(at)lappia.fi (Kemi) tai kuraattori Petri Sakolle, puh. 040 660 5725, petri.sakko(at)lappia.fi (Tornio).

Ammattiopintosäätiön hallitus on vahvistanut toimintaohjeen 09/2017.

 

Asumistuki

Opiskelijana saat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin. Tukea myönnettäessä ei siis huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja. Kela maksaa asumistuen yhteisesti koko ruokakunnalle.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat:

samassa asunnossa tai eri asunnossa asuva avo- tai aviopuoliso ja alaikäiset lapsetsamassa asunnossa asuvat lähisukulaiset (isovanhemmat, vanhemmat ja lapset)yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneeterillisillä vuokrasopimuksilla asunnon vuokranneet, jos he ovat vastuussa koko asunnon vuokrasta.
 

Eri ruokakuntaan kuuluvat:

erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt, jos he eivät ole lähisukulaisia ja jos he eivätole yhteisvastuussa koko asunnon vuokrastaalivuokralainen ja päävuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia.


www.kela.fi/yleinen-asumistuki

 

Kirjasto

Lapin korkeakoulukirjasto palvelee myös Ammattiopisto Lappiaa. Kirjasto tarjoaa ammattiopiston opiskelijoiden käyttöön ammattitaitoisen henkilökunnan sekä kirjoja, lehtiä, tiloja ja laitteita. Kirjaston aineistoa voit etsiä Finna-hakupalvelusta. Lukukauden alussa järjestettävissä kirjasto-infoissa saat lisätietoa kirjaston palveluista.

Kotisivut: lib.luc.fi
Facebook: @LUClibrary
Instagram: @luc_library
Twitter: @LUClibrary


Koulumatkatuki

Kela korvaa koulumatkatukena päivittäisten koulumatkojen kustannukset päätoimisesti ammatillisessa koulutuksessa
oleville, kun yhdensuuntainen koulumatka on opiskelijan asunnolta kouluun vähintään 10 kilometriä.
Koulumatkatukihakemukset ratkaistaan Kelan toimistossa.

Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Tukea voi saada niin kauan kuin opiskelija harjoittaa tuen piiriin kuuluvia opintoja edellyttäen, että hänellä on päivittäinen tukiehdot täyttävä koulumatka vähintään yhtäjaksoisen 18 päivän ajan.

Tuki maksetaan myös työssäoppimisjaksojen ajalta, jos maksuperusteet toteutuvat asunnon ja työpaikan välillä. Tuen
saadakseen opiskelijan on ensisijaisesti käytettävä julkisia kulkuneuvoja (linja-auto tms.). Mikäli julkisten kulkuneuvojen käyttö ei ole mahdollista tai se on erityisen hankalaa, tuki voidaan maksaa opiskelijalle rahana.
Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Koulumatkatukeen oikeutettuja ovat vain päätoimisesti opiskelevat.

 

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus.

Asumislisään on oikeus vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevilla ja asuvilla sekä kansan- tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

www.kela.fi/opintotuki 

 

Opiskelijakortit

Voit teettää opintotoimistossa itsellesi oppilaitoksen opiskelijakortin, jonka esittämällä voit saada mm.
alennuksia erilaisista palveluista, harrastuspaikoista tai kauppaliikkeistä. Korttia varten tarvitset valokuvan.

Opiskelijana saatat olla oikeutettu vapaa-ajan matkojen opiskelija-alennuksiin.

Matkahuollon opiskelijakortti on maksullinen ja sen voit hankkia Matkahuollon lipunmyyntipisteestä. Opintotoimistosta saat tarvittavan todistuksen korttia varten. Korttiin tarvitset valokuvan. Tutustu hyvissä ajoin ennen matkaa Matkahuollon opiskelija-alennuksen myöntämisen ehtoihin.

Jos et vielä ole opiskelijajärjestön jäsen, voit osoittaa junassa oikeutesi opiskelija-alennukseen tilapäisellä todistuksella opiskelija-alennuksen saamiseksi VR:n junissa. Tutustu hyvissä ajoin ennen matkaa VR:n opiskelija-alennuksen myöntämisen ehtoihin.

Opiskelijajärjestöjen jäsenen (esim. SAKKI ry. tai OSKU ry.) on mahdollista hankkia yhdistyksen opiskelijakortti, jolloin et tarvitse VR:n todistusta sekä Matkahuollon ja oppilaitoksen opiskelijakorttia erikseen, vaan selviät yhdellä kortilla.
Tutustu opiskelijakortin myöntämisen ehtoihin yhdistysten nettisivuilta.