Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut

Toivomme, että voit opiskelijana hyvin. Opiskelun lisäksi olemme tukenasi asumiseen, hyvinvointiin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja saat opinto-ohjaajaltasi.

 

Ammattiopintosäätiö | Kirjasto | Koulumatkatuki | Opintotuki | Opiskelijakortit

 

Ammattiopintosäätiö

Ammattiopisto Lappiassa toimii ammattiopintosäätiö. Vähävaraiset opiskelijat voivat hakea ammattiopintosäätiöltä taloudellista avustusta opintoihinsa. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella mistä ilmenee opiskelijan nimi, kotipaikka, opintolinja ja vuosiluokka.

Kerro hakemuksessa vapaamuotoisesti perheen nykyinen tilanne (perheen jäsenten lukumäärä, perheen tulot, mahdolliset velat, asumismuoto).

Laita hakemuksen liitteeksi:

palkkatodistukset/Kelan maksuosoitukset työttömyydestä/eläkepäätöksettoimeentulopäätökset ja asumistukipäätöksettositteet lainoista ja osamaksuista

Toimita hakemukset kuraattori Jussi Karjalaiselle, puh. 040 703 1348, jussi.karjalainen(at)lappia.fi tai kuraattori Arto Heralalle, puh. 040 545 1816, arto.herala(at)lappia.fi.

 

Kirjasto

Lapin korkeakoulukirjasto palvelee myös Ammattiopisto Lappian opiskelijoita. Kirjastosta voit lainata kirjoja, lehtiä, tiloja ja laitteita. Ammattitaitoinen henkilökunta auttaa tarvittaessa. Kirjaston aineistoja voit etsiä sähköisesti Finnasta.

kirjasto.luc.fiFacebook: Lapin AMK kirjasto - Lapin korkeakoulukirjastoTwitter: Kirjasto LapinAMK


Koulumatkatuki

Kela korvaa koulumatkatukena päivittäisten koulumatkojen kustannukset päätoimisesti ammatillisessa koulutuksessa
oleville, kun yhdensuuntainen koulumatka on opiskelijan asunnolta kouluun vähintään 10 kilometriä.
Koulumatkatukihakemukset ratkaistaan Kelan toimistossa.

Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Tukea voi saada niin kauan kuin opiskelija harjoittaa tuen piiriin kuuluvia opintoja edellyttäen, että hänellä on päivittäinen tukiehdot täyttävä koulumatka vähintään yhtäjaksoisen 18 päivän ajan.

Tuki maksetaan myös työssäoppimisjaksojen ajalta, jos maksuperusteet toteutuvat asunnon ja työpaikan välillä. Tuen
saadakseen opiskelijan on ensisijaisesti käytettävä julkisia kulkuneuvoja (linja-auto tms.). Mikäli julkisten kulkuneuvojen käyttö ei ole mahdollista tai se on erityisen hankalaa, tuki voidaan maksaa opiskelijalle rahana.
Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Koulumatkatukeen oikeutettuja ovat vain päätoimisesti opiskelevat.

 

Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin, kun rahoitusta ei katsota
vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotuki myönnetään aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona hakemus on saapunut oppilaitokseen tai Kelaan. Opintotukihakemuksen jättämisessä ratkaisevaa on saapumispäivä, ei postituspäivä.
Opintotuen myöntämisessä keskeisimmät lait ovat opintotukilaki (65/1994) ja opintotukiasetus (260/1994).

Opintotuen myöntämisen perusteita ovat päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.
Opintojaan aloittavalle riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Opiskelu katsotaan päätoimiseksi, kun opintoja kertyy
4,5 osp opiskelukuukautta kohti.

Kela ei myönnä opintorahaa opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään (alle 17-vuotias hakija). Asumislisän saamista
lapsilisä ei kuitenkaan estä, jos opiskelija asuu itsenäisesti. Opiskelijan omat tulot otetaan huomioon opintotuessa. Tuloja ei tutkita tukea maksettaessa, joten opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että tulo ei ylity. Opintotukeen vaikuttavien tulojen valvonta tehdään jälkikäteen verotustietojen valmistuttua.

Opintotuen myöntäminen edellyttää menestymistä opinnoissa. Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan tai hänen opintonsa viivästyvät siten, että opiskeluaika tulee olennaisesti ylittämään kyseisten opintojen enimmäistukiajan. Opintojen säännöllisyyttä valvotaan. Jos opiskelijan suoritukset eivät ole riittävät, opintotuen maksaminen voidaan keskeyttää.

www.kela.fi/opintotukiFacebook: Opintotuki

 

Opiskelijakortit

Voit teettää opintotoimistossa itsellesi oppilaitoksen opiskelijakortin, jonka esittämällä voit saada mm.
alennuksia erilaisista palveluista, harrastuspaikoista tai kauppaliikkeistä. Korttia varten tarvitset valokuvan.

Opiskelijana saatat olla oikeutettu vapaa-ajan matkojen opiskelija-alennuksiin.

Matkahuollon opiskelijakortti on maksullinen ja sen voit hankkia Matkahuollon lipunmyyntipisteestä. Opintotoimistosta saat tarvittavan todistuksen korttia varten. Korttiin tarvitset valokuvan. Tutustu hyvissä ajoin ennen matkaa Matkahuollon opiskelija-alennuksen myöntämisen ehtoihin.

Jos et vielä ole opiskelijajärjestön jäsen, voit osoittaa junassa oikeutesi opiskelija-alennukseen tilapäisellä todistuksella opiskelija-alennuksen saamiseksi VR:n junissa. Tutustu hyvissä ajoin ennen matkaa VR:n opiskelija-alennuksen myöntämisen ehtoihin.

Opiskelijajärjestöjen jäsenen (esim. SAKKI ry. tai OSKU ry.) on mahdollista hankkia yhdistyksen opiskelijakortti, jolloin et tarvitse VR:n todistusta sekä Matkahuollon ja oppilaitoksen opiskelijakorttia erikseen, vaan selviät yhdellä kortilla.
Tutustu opiskelijakortin myöntämisen ehtoihin yhdistysten nettisivuilta.