Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1

Pakollinen 2 osp


tuunausta.jpg

 

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on, että opit huolehtimaan kokonaisvaltaisesti terveydestäsi ja toimintakyvystäsi. Kurssilla opit tunnistamaan toiminta- ja työkykyäsi vahvistavia ja toisaalta myös kehitettäviä asioita elämässäsi. Tätä kautta opit ymmärtämään kokonaisvaltaisemmin terveyteesi vaikuttavia jokapäiväisiä valintoja.

 

Toteutus

Kurssi suoritetaan osaksi verkko-opintoina HeiaHeia -sovelluksessa ja osaksi lähiopetuksena. Verkossa opiskelet terveystietoon, ergonomiaan ja ensiapuun liittyvät teoriapaketin. Näihin aiheisiin liittyvän osaamisesi osoitat verkkotentillä. Tämän jälkeen on liikuntatehtävä, jossa pääset opettajien ohjaamana liikkumaan. Kolmannessa vaiheessa pääset osallistumaan oman elämäsi "tuunauskurssille", jossa lähestytään juuri sinulle tärkeitä hyvinvointia ja terveyttä tukevia valintoja. Tuunauskurssi sisältää kontaktiopetusta ja tapaamisia sekä ryhmänä että yksin.

Kurssin arvioinnin suorittaa tyky-opettajasi yhteistyössä tuunauskurssin laaja-alaisen tukiverkoston kanssa.

 

Kokonaisille ryhmille opintokokonaisuus on laitettu valmiiksi lukujärjestykseen. Alla on esitetty opintojen eteneminen opiskelijoille, jotka kulkevat henkilökohtaista opintopolkua:

 Dia1.JPG