Koronatiedotus

Koronatiedotus Lappian opiskelijoille

 

Kokoamme tälle sivulle ohjeistuksia koronapandemiasta johtuvaan poikkeustilaan liittyen.

 

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien infektioiden torjuntayksiköiden tervehdys opiskelijoille


Pidetään kaikki yhdessä Lappi koronavapaana. Tällä hetkellä tautitilanne on hyvä Lapin alueella, mutta tilanne voi muuttua. Jokainen meistä voi omalta osaltaan varmistaa, että koronatartunnat eivät meillä Lapissa leviä.

Meillä on takana hyvin poikkeuksellinen kevät etäkoulujen ja muiden rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Koronasta johtuvat poikkeusolot tulevat jatkumaan vielä jonkin aikaa ja siksi on tärkeää toimia koulussa ja vapaa-ajalla koronaturvallisesti muut kanssaihmiset huomioiden.

Nyt kun kesälomat alkavat ja osa rajoituksista purkautuu 1.6. alkaen, olemme koonneet tähän viestiin teille muutamia toimintaohjeita. Nautitaan kesästä, pidetään yhteyttä kavereihin ja tavataan läheisiä turvallisesti, sillä kanssakäyminen ylläpitää henkistä jaksamista ja lisää turvallisuuden tunnetta. Muistetaan kuitenkin vapauden tuoma vastuu.

Tässä tärkeimmät vinkit koronaturvalliseen kesään:
1. Käy koronatesteissä, jos sinulla on vähänkin flunssan tai vatsataudin oireita. Testeihin pääsee helposti – katso tarkemmat tiedot oman kuntasi verkkosivuilta.
2. Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai omaan hihaan.
3. Huolehdi käsien pesusta tai käsien desinfektiosta useasti päivässä. Pieni käsidesipullo kulkee kätevästi taskussa!
4. Mahdollisuuksien mukaan pidä turvaväliä esimerkiksi kaupoissa.
5. Pidetään huolta toisistamme: älä jää yksin, älä jätä kaveria yksin!
6. Seuraa koronavirustiedotusta ns. ”koronasäätiedotusta”. Koronatilanne ei ole vielä ohi, ja sen vuoksi on edelleen seurattava tilanteen kehittymistä, noudatettava ohjeistuksia ja toimittava vastuullisesti.
 7. Ole läheisten ja kavereiden kanssa ja riemuitse kesästä!

Pidetään yhtä ja huolta toisistamme!

Kesälomaterveisin Lapin ja Länsi-Pohjan keskussairaaloiden infektiotiimit:

Markku, Antti, Matias, Janna, Tuija, Jyri, Pekka, Ulla, Tuija ja Eeva

Mukavaa ja turvallista kesälomaa!
Somás ja dorvvolaš geasseluomu!
Šiev já torvolâš kesiluámu!
Hääʹsǩes da staani ǩieʹssluäm!

Ajankohtaista tietoa löydät mm. seuraavista linkeistä:
Lapin sairaanhoitopiiri: https://www.lshp.fi/fi-FI
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri: https://www.lpshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/uutiset.html
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19  

 

Lappia jatkaa etäopetusta lukuvuoden loppuun saakka

Lappia päättänyt jatkaa etäopetuksessa lukuvuoden loppuun saakka, että saamme turvattua opiskelijoiden ja henkilökunnan terveyttä ja turvallisuutta. Lappian alueella koronaepidemiatilanne on sen kaltainen, että päätös on meillä perusteltu.

Oppilaitoksen tilojen käyttö on aikaisempien linjausten mukaan mahdollista alle 10 hengen ryhmissä hygieniasta ja turvaväleistä huolehtien. Tämä koskee tästä eteenpäin sekä valmistuvia tai jatkavia opiskelijoita. Opettaja päättää toteutustavasta. Tukena ratkaisuissa on työyhteisö ja esimies.

Etätyössä jatkamme 31.7.2020 saakka. Tilojen käytön rajoitettu vapauttaminen koskee myös muuta henkilökuntaa, eli esimiehen kanssa keskustellen omalla työpisteellä voi työskennellä pienryhmärajoitteella, hygieniasta ja turvavälistä huolehtien. Linjausta täsmennetään aina tarvittaessa esim. kesäajan tilojen käytön tms. suhteen.

 

Lappian historiallisia ensimmäisiä virtuaalivalmistujaisia 5.6. valmistellaan. Tästä tietoa myöhemmin lisää.

 

WILMA-TIEDOTE 1.4.2020

 
Etäopinnoissa toimitaan aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
 

Kouluruokailu
1. Mikäli opiskelija on kotona etäopiskelemassa hänellä ei ole oikeutta maksuttomaan ateriaan eikä myöskään
ateriakorvaukseen
2. Mikäli opiskelija on nyt poikkeustilanteen aikana opettajan ohjaamana oppilaitoksessa opiskelemassa oman suunnitelmansa mukaisesti, hän voi hakea em. päiviltä ateriatukea
3. Mikäli opiskelija on työelämässä oppimassa, hän voi hakea ateriatukea
4. Mikäli opiskelijalla on taloudellisia haasteita, niin hän voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä Lappian kuraattoreihin (Petri Sakko, 040 660 5725 ja Jussi Karjalainen, 040 703 1348). Heidän kauttaan on mahdollista hakea tukea Lappian ammattiopintosäätiön kautta.

OPISKELIJA, JOS HAET ATERIATUKEA, NIIN LÄHETÄTHÄN HAKEMUKSEN AINA TÄYTETTYNÄ ENSIN OPETTAJALLESI! OPETTAJA LÄHETTÄÄ SEN JÄLKEEN LOMAKKEEN TALOUSTOIMISTOON, JOSTA TUKI MAKSETAAN. LOMAKKEESSA ON AINA OLTAVA OPETTAJAN HYVÄKSYNTÄ ENNEN MAKSUA! 

Ateriakorvauksen hakulomake, samaa hakemusta voi käyttää poikkeustilanteessa myös oppilaitospäiviltä.
 

Koulumatkatuki, Kelan ohjeistus
Mikäli opiskelija saa koulumatkatukea, tulee koulumatkatuki lakkauttaa Kelalle 1.5.2020 alkaen. Maalis-huhtikuulta ei peritä koulumatkatukia takaisin. Mikäli koulu jatkuu 13.5.2020 jälkeen, pitää koulumatkatuki hakea uudelleen. Lisätietoja kuraattori Petri Sakko, 040 660 5725.

WILMA-TIEDOTE 26.3.2020

WILMA-TIEDOTE 18.3.2020

Etäopetus on käynnistynyt 18.3.2020
- Opiskelija toimii sunnuntaina 15.3.2020 Lappialta saatujen ohjeiden mukaan. Nämä samat ohjeet ovat voimassa keskiviikkona 18.3.2020 alkaneessa etäopetuksessa, jonka Suomen valtio on määrännyt valmiuslain käyttöönoton nojalla ja sulkenut kouluja. Poikkeusolot jatkuvat 13.5.2020 asti (hallituksen tiedonanto 30.3.).
- Jos opiskelija ei ole saanut opettajalta ohjeita opiskeluun, on heti oltava yhteydessä omaohjaajan tai opettajaan.
- Työelämässä oppimassa olevat opiskelijat menevät työpaikoille, mikäli se työpaikalle sopii. Työpaikalla toimitaan työpaikan ohjeiden mukaan. Mikäli työelämässä oppiminen keskeytyy, on siitä oltava heti yhteydessä työelämässä oppimisen ohjaajaan tai omaohjaajaan opintojen uudelleen järjestämiseksi.
- Opiskelu voi toteutua myös esimerkiksi työmailla. Opettaja ohjeistaa opiskelijat näistä.
- Etäopiskeluun ohjeet on Wilman tiedotteissa, suora linkki ohjeisiin: https://wilma.lappia.fi/news/688
- Opiskelijat varmistavat, että omat tunnukset Lappian sähköpostiin ja Wilmaan toimivat. Tunnuksien hallinta on osoitteessa http://tunnus.lappia.fi
- Opiskelijat tarkistavat verkkoyhteyksien ja välineiden (älypuhelin, tietokone) toimivuuden. Älypuhelimeen tulee ladata aplikaatiokaupasta (Google Play, Appstore) Teams –aplikaatio (ilmainen). 
Opastusvideo Teamsin asentamiseen Android-puhelimeen.
- Lappia huolehtii poikkeusolosuhteissa opiskelijoiden opintojen etenemisestä ja erityisesti valmistumassa olevien valmistumisesta. Jokaisen opiskelijan on itse oltava aktiivinen, osallistuttava opetukseen, kysyä kysymysten herätessä, tuoda esille huolia ja seurata ohjeita.
- Seuraa Wilma –viestintää! Ohjeita päivitetään tilanteiden muuttuessa

Etätyön tuki:

Opiskelijat ja henkilökunta saavat Teams–tukea ma – pe, klo 8 - 16Petri Ronkainen, puh. 050 427 6435, petri.ronkainen(at)lappia.fi Mia Lukkarila, puh. 040 517 4413, mia.lukkarila(at)lappia.fiSami Koskimäki, puh. 040 657 4885, sami.koskimaki(at)lappia.fiMari Uusitalo, puh. 040 630 6316, mari.uusitalo(at)lappia.fiKyberkeskuksen chat arkisin klo 8-14, www.kyberkeskus.fi helpdesk(at)lappia.fi

Opiskelijoiden laitelainaukset
Lähtökohtaisesti opiskelijat käyttävät omia laitteitaan. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta oman laitteen käyttöön, voidaan Lappialta antaa laite käyttöön. Ei kuitenkaan niin, että samaa laitetta kierrätettäisiin suoraan opiskelijalta toiselle. Opettajan tulee huolehtia, että laite tulee aina ennen uudelleen luovutusta puhdistaa tai eristää käytöstä vähintään kolmeksi päiväksi. 

Opettaja toimii lainausprosessissa vastuuhenkilönä. Laitteiden lainaus tapahtuu opettajien kautta, koska he tuntevat opiskelijat. Opettaja voi lainata laitteita ns. kannettavakaapeista opiskelijoille, mikäli heillä ei muita laitteita ole käytettävissä. Opettaja pitää rekisteriä, mikä laite kenellekin on annettu. HUOM! ns. kaappikannettavaan tulee kirjautua oppilaitoksen verkossa kertaalleen ennen laitteen kotiin viemistä, jotta käyttäjäprofiili syntyy laitteeseen ja siihen voi kirjautua myös kotona. Kun opiskelija palauttaa laitteen koululle opettaja vastaanottaa laitteen ja merkitsee sen vastaanotetuksi.

Onko sinulla kysyttävää opetuksesta, opiskelusta ja valmistumisesta?
Ensisijaisesti yhteydenotto omaohjaajaan tai opettajaan, yhteystiedot löydät Lappian internet-sivulta

Voit soittaa myös numeroon 040 595 7654/Sanna Laihinen, osaamispalvelujohtaja

Opiskelijoiden palvelut toimivat etänä seuraavasti (Kaikkien sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)lappia.fi )

Alan opiskelijapalvelut
Kemi
Hyvinvointiala: opintosihteerit Maarit Tuori puh. 050 310 9471 ja Virva Vaaraniemi, puh. 050 592 7802
Luontoala, palveluala ja tekniikan ala: opintosihteeri Heli Springare, puh. 050 310 9284 ja
Eeva Manner-Raappana, puh. 044 749 2702

Loue
Toimipaikkasihteeri Lea Ruotsalainen, puh. 040 838 9241

Muonio
Toimipaikkasihteeri Anne Kotakorva, puh. 050 310 9305

Tornio
Kulttuuriala ja palveluala: opintosihteeri Kati Röntynen, puh. 040 485 7112
Tekniikan ala: opintosihteeri Marja-Riitta Tyni, puh. 040 718 7533

Yhteiset opiskelijapalvelut
Opintosihteerit Maarit Lilja, puh. 050 310 9385 ja Kaarina Sanaksenaho, puh. 050 310 9260,
Merja Marttinen, puh. 050 310 9258

Valma ja pajat:
Kemi
Opettaja Susanna Malin, puh. 050 310 9522, opettaja Pia Niemi puh. 050 310 9520,
ohjaaja Tommy Peltomaa puh. 050 526 5152
Tornio
Erityisopettaja Sinikka Kulmuni, puh. 050 461 1237, Aliisa Sakko 050 516 1592

Opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.lappia.fi/opiskelijalle/opinto-ohjaus

Kuraattorien yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
http://www.lappia.fi/opiskelijalle/opiskelijapalvelut/hyvinvointi#kuraattori

Terveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
http://www.lappia.fi/opiskelijalle/opiskelijapalvelut/hyvinvointi#terveydenhuolto

Asuntolaohjaajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta
http://www.lappia.fi/opiskelijalle/opiskelijapalvelut/asuminen

 

Lappian tiedotteita ja ohjeita etäopetuksesta selkokielellä