Pyydyksestä pöytään

​Pyydyksestä pöytään

 

Markkinoinnin, kalastajien verkostoitumisen ja jalostusosaamisen kehittämishanke
21.6.2017 - 3.11.2019

  

Tavoitteet

     • Hankkeen aikana luodaan lisäarvoa ja saadaan yksilöllistä koulutusta ja tuotekehitysohjausta kalanjalostustuotteiden kehittämiseen. Saadut tulokset voidaan hyödyntää taustaselvityksenä henkilöille/yrityksille, jotka suunnittelevat toiminnasta joko sivu- tai pääasiallista toimeentuloa.
     • Kalan ja kalajalosteiden menekin lisääntymisen myötä alueen kalastajat ja jalostajat saavat saaliistaan ja tuotteistaan parempaa hintaa. Suoramyynti sekä kalan jalostaminen parantaa alan kannattavuutta ja mahdollistaa kalastajien toimimisen alalla.

 

Kohderyhmät

 • Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pää- ja sivutoimiset kalastajat, kalanviljelijät ja kalanjalostajat, kalastusmatkailuyrittäjät sekä osuuskunnat, kuluttajat ja alan opiskelijat. Lisäksi hankkeen välilliset kohderyhmät ovat ravintolat, ruokapalveluyrittäjät ja kuntien sekä kaupunkien suurtalouskeittiöt.
 • Hankkeeseen osallistuvat saavat käytännön tietoa ja kokemusta kotimaisen kalan hyödyntämisestä ja tuotekehitysprosessista, markkinoinnista ja verkostoitumisesta. 

 

 

 

 

likis-messut.jpeg

 

Pyydyksestä pöytään-esitys.pdf 

 

 

Lappia_värillinen_logo.jpgPerämeren kalatalousryhmä.jpgkalatalousrahasto.jpgEly-keskus.jpgEU-aluekehitys.jpg