Pyydyksestä pöytään -Markkinoinnin, kalastajien verkostoitumisen ja jalostusosaamisen kehittämishanke

Pää- ja sivutoimiset kalastajat, kalanviljelijät, kalanjalostajat ja kuluttajat ovat mukana hankkeessa keskeisinä toimijoina. Hankkeen aikana järjestettävissä kala ja -jalosteiden maistatustilaisuuksissa yhteistyötä tehdään tapahtumien järjestäjien ja kauppakeskuksien, ravintoloiden ja suurkeittiöiden kanssa. Koulutuspäiviä  ja koulutusta käytännön tehtävistä järjestetään yhteistyökumppaneiden osaamistarpeiden kehittämiseksi.

Kalaa syödään entistä enemmän (toive kotimaisesta kalasta).
Kotimaisen kalan arvostus on lisääntynyt lähiruoan suosion kasvamisen myötä
oikein käsitellyllä kotimaisella kalalla on kysyntää kuluttajien keskuudessa.
Terveellisestä lähiruoasta ollaan valmiita myös maksamaan, mikä lisää alan kannattavuutta
Kalasaaliin jalostusasteen nostaminen (kannattavuus, kate ?).
Tuotekehitys ja markkinointi, suoramyynnin kehittäminen ja uusien tuotteiden saaminen kuluttajien pöytään on projektin keskeinen ja tärkeä tavoite.


Hankkeen aikana luodaan lisäarvoa ja saadaan yksilöllistä koulutusta ja tuotekehitysohjausta kalanjalostustuotteiden kehittämiseen. Saadut tulokset voidaan hyödyntää taustaselvityksenä henkilöille/ yrityksille, jotka suunnittelevat toiminnasta joko sivu- tai pääasiallista toimeentuloa.
Kalan ja kalajalosteiden menekin lisääntymisen myötä alueen kalastajat ja jalostajat saavat saaliistaan ja tuotteistaan parempaa hintaa. Suoramyynti sekä kalan jalostaminen parantaa alan kannattavuutta ja mahdollistaa kalastajien toimimisen alalla.
Kalastajien verkostoitumisen ja toimintatapojen tuntemisen myötä sekä kotimaisen kalan ja kalajalosteiden tunnettavuuden lisääntyessä avautuu mahdollisuus uuden yrityksen perustamiseen kalan ja kalajalosteiden markkinointiin ja verkkokauppaan.
Ammattiopisto Lappia ja kalatalouden ammattilaiset lähentyvät yhteistyössä ja syntyy sidosryhmiä ,jotka tulevaisuudessa toimivat kalatalousalaa, sekä kalataloutta kehittävänä yhteistyöryhmänä.


21.06.2017 - 30.11.2019

Esa Rastas

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)